12 april 2023: opname online college ‘Toezicht op privacy’ voor de Academie voor Leiderschap met experts Regina Valk en Gerard Ritsema van Eck.

Dit college is bedoeld voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders in de branches zorg & welzijn (de NVTZ Academie), onderwijs en kinderopvang (de VTOI-NVTK Academie) en woningcorporaties (de VTW Academie).

Het college kan online worden aangeschaft en bekeken worden waar en wanneer het jou uitkomt.


Frijlande biedt zelf klassikale trainingen aan, op een locatie van Frijlande, maar in-company als maatwerk is ook mogelijk, op het gebied van toezicht op privacy en gegevensbescherming en het online hulpmiddel NORMA:

‘Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet op de bescherming van die persoonsgegevens toezien.

In de klassikale training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ van Frijlande wordt uitleg gegeven over het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

De training duurt een ochtend en is bedoeld voor Interne toezichthouders, zoals privacy officers en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG).


Online toezicht tool NORMA

NORMA is een door Frijlande ontwikkelde online tool waarmee je een toezichtkader kunt creëren voor jouw organisatie over privacy en gegevensbescherming en de Wet politiegegevens (Wpg).

Het toezichtkader wordt gevisualiseerd in helder, duidelijk en overzichtelijk dashboard, dat jouw verhaal ondersteunt en bekrachtigt.

Er kan ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld voor de zorg: de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) en NEN7510, of voor de overheid: de BIO.

In de training ‘NORMA – gebruik in de eigen organisatie‘ wordt een start gemaakt met het vullen van NORMA voor jouw organisatie. De training duurt een middag.

Twijfel of NORMA geschikt is voor jouw organisatie? Vraag dan een gratis een vrijblijvende demo aan door een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl

Meer informatie en inschrijven:De trainingen kunnen ook in-company worden georganiseerd.

Meer informatie: secretariaat@frijlande.nl of 05 98 62 65 00