Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering

2023-12-04T11:01:08+01:00december 18th, 2021|Categorieën: |Tags: , , , , , |

Centrale vraag is hoe de bedoelde bedrijfsvoeringsdilemma’s het best inzichtelijk gemaakt en geformuleerd kunnen worden, zodat door het verantwoordelijk management of door de ondernemer een afgewogen en uitlegbaar standpunt ingenomen kan worden. Aan de hand van praktijkcasuïstiek wordt door het bij elkaar brengen van die dilemma’s en daarbij behorende afwegingscriteria, geoefend met het komen tot een standpunt die het karakter heeft van een businesscase.