STAP: STimulans Arbeidsmarkt Positie

Tot 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Deze mogelijkheid is vervangen door het STAP-budget. STAP staat voor STimulans Arbeidsmarkt Positie. De regeling is bedoeld om u verder te ontwikkelen en uw positie op de arbeidsmarkt te versterken.

U heeft recht op STAP-budget van maximaal € 1.000 voor een opleiding of training als u ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt. Of u wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent is niet relevant. U kunt 1 keer per kalenderjaar een STAP-aanvraag indienen. Via de link STAP-PORTAAL PRE-CHECK kunt u checken of u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het STAP-budget.

NRTO-erkende opleider

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

Betaling STAP-budget

Als de STAP-aanvraag is goedgekeurd door het UWV, wordt het opleidingsbedrag met een maximum van € 1.000 betaald aan de opleider. Als een opleiding duurder is, ontvangt u een factuur van Frijlande voor het resterende bedrag.

Alle door Frijlande genoemde prijzen zijn exclusief btw. De 2-daagse Basismodule privacy management bijvoorbeeld kost € 895 + 21% btw = € 1.082,95. Als het STAP-budget wordt toegekend, moet u zelf nog € 82,95 aan Frijlande betalen.

Zes aanvraagtijdvakken per kalenderjaar

Het jaarlijkse totale door de overheid beschikbaar gestelde STAP-budget wordt verdeeld over 6 aanvraagtijdvakken van 2 maanden. Per aanvraagtijdvak is een gelijk deel van het subsidiebedrag beschikbaar. Als het budget voor een tijdvak op is, is aanvragen niet meer mogelijk in dat aanvraagtijdvak.

Een opleiding waarvoor gebruik wordt gemaakt van het STAP-budget, moet starten binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak. Bijvoorbeeld: bij een aanvraag in het tijdvak 28 februari 2023 tot 1 mei 2023 kan uiterlijk op 31 juli 2023 worden gestart met de opleiding.

Het UWV heeft maximaal 4 weken beslis-/verwerkingstijd nodig voor elke aanvraag. Daarom kan bij een aanvraag op bijvoorbeeld 28 februari 2023, vanaf 28 maart 2023 (en dus vóór 1 augustus 2023) worden gestart met de opleiding.

Per kalenderjaar kunt u maximaal één STAP-opleiding volgen, ook als deze minder dan € 1.000 kost.

Het budget voor de vorige aanvraagtijdvakken was binnen 1 dag al op. Wij adviseren u daarom uw budget op de eerste dag van een aanvraagtijdvak aan te vragen.

Als u in het volgende aanvraagtijdvak budget wilt aanvragen, dan kunt u zich nu al inschrijven bij Frijlande en een STAP-aanmeldingsbewijs vragen. Zonder dit bewijs kunt u géén budget aanvragen. Als u het Frijlande aanmeldingsbewijs tijdig in uw bezit heeft, weet u zeker dat u op dag 1 van het aanvraagtijdvak om 10.00 uur een STAP-aanvraag kunt indienen. Ook heeft u uw DigiD nodig om een aanvraag te kunnen indienen.

Bewijs van deelname of diploma bij succesvol afronden

Trainingen en opleidingen van Frijlande gaan uitsluitend door bij voldoende inschrijvingen. Als uw gekozen opleiding of training niet doorgaat, geeft Frijlande dit door aan het UWV en volgt er geen facturatie. De scholing telt dan als ‘niet succesvol waarbij de oorzaak bij de opleider ligt’. De toekenning voor de cursist vervalt, zodat u weer € 1.000 budget beschikbaar heeft.

Wanneer u STAP-budget toegekend krijgt, moet u er alles aan doen om de scholing succesvol af te ronden. U ontvangt na afronding een bewijs van deelname (of diploma bij een post-hbo opleiding) van Frijlande om dit aan te tonen. Frijlande registreert uw bewijs van deelname of diploma in het STAP-portaal.

Aanvragen STAP-budget:

1. Kies een training of opleiding uit het Frijlande aanbod: OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

2. Check op STAP-PORTAAL PRE-CHECK of u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor vergoeding

3. Schrijf u in bij Frijlande via de knop “inschrijven” op de pagina van de gekozen opleiding of training en meld daarbij dat u voor de betaling gebruik wilt maken van het STAP-budget. U kunt zich ook inschrijven door een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl

4. Frijlande stuurt u een inschrijfbevestiging + een STAP-aanmeldingsbewijs (Pdf)

5. Met het STAP-aanmeldingsbewijs kunt u een vergoedingsaanvraag indienen in het STAP-PORTAAL. Dit kan uitsluitend met uw DigiD. Tijdens de aanvraag moet u het van Frijlande ontvangen STAP-aanmeldingsbewijs (Pdf) uploaden.

Vragen?

secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00

Uitgebreide informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid: STAP-budget

Let op: de website stap-budget.nl is NIET van de Rijksoverheid, maar van een commerciële organisatie.