Via dit privacybeleid informeert Frijlande B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Frijlande B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van Frijlande B.V. en is daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. Frijlande respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Frijlande verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens met betrekking tot de aanmelding voor een opleiding, de deelname aan netwerkactiviteiten, dan wel als u op andere wijze contact met ons opneemt. De volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, woonplaats en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Frijlande persoonsgegevens in het kader van de gevolgde opleiding, aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

Frijlande gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van deelname aan de opleiding en diplomering;
  • het kunnen uitvoeren van de door u gekozen opleiding en netwerkactiviteiten;
  • om analyses uit te voeren zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren;
  • om onze brochure toe te kunnen sturen;
  • om uw vragen te beantwoorden en aan studiebegeleiding te doen;
  • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisatie in verband met diplomering. Frijlande zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Frijlande daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. In onze cookieverklaring treft u meer details aan over het gebruik van cookies op deze website. Ook kunt u hier uw cookie instellingen wijzigen.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Frijlande bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot Frijlande richten door een e-mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl onder vermelding van uw naam en adres. Frijlande zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Frijlande de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2019.