Privacy netwerk voor alumni

Deelnemers die in het bezit zijn van het diploma Post HBO privacy management van Frijlande, kunnen zich aansluiten bij het alumni netwerk van Frijlande, dat de volgende activiteiten voor haar alumni organiseert:

  • Intervisiebijeenkomsten, waarin praktijkvraagstukken worden besproken en deelnemers blijven leren van elkaar;
  • Bedrijfsbezoeken, waarbij deelnemers een kijkje in elkaars keuken krijgen;
  • Kennisbijeenkomsten, waarin experts op een bepaald gebied hun (praktijk)ervaringen en nieuwe inzichten met deelnemers delen;
  • Detachering: met een aantal alumni heeft Frijlande een associé overeenkomst gesloten, klik HIER voor meer informatie

In het Frijlande diploma register vindt u de kandidaten die geslaagd zijn voor de registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande en toestemming hebben gegeven hun naam openbaar te plaatsen. De opleiding is geaccrediteerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s register.

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten in 1 of 2 dagdelen. Degene die in het bezit is van het diploma Post HBO privacy management kan er voor kiezen de gevolgde PE modules ook in dit register te laten registreren.

Samenwerkingsverband

Frijlande heeft met verschillende organisaties een samenwerkingsverband. Klik op onderstaande logo’s voor meer informatie over de samenwerking met deze organisaties.