Permanente Educatie (PE): Privacy & medisch beroepsgeheim

 

Iedere zorgverlener heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds vanwege de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), anderzijds vanwege het medisch beroepsgeheim geregeld in diverse wetten.

 

Sinds de invoering van de AVG zijn zorgverleners opnieuw actief met het waarborgen van privacy. Dit leidt tot vele vragen over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens mag u verwerken, aan wie mag u wanneer persoonsgegevens verstrekken en hoe zorgt u ervoor dat dit alles conform de daarvoor geldende regels verloopt?

 

In deze training van 1 dag krijgt u antwoord op deze vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Daarnaast gaat u naar huis met concrete verbetermaatregelen voor uw praktijk. 

 

Leerdoelen

Na de training:

 • Heeft u inzicht in de fundamenten van privacy en het beroepsgeheim in de zorg
 • Kunt u beoordelen welke (medische) persoonsgegevens u mag verwerken en verstrekken
 • Verwerkt en vertrekt u (medische) persoonsgegevens conform wettelijke vereisten
 • Bent u in staat een privacy risico-inventarisatie (Basis Privacy PRI) uit te voeren

Basis Privacy PRI

Gedurende de trainingsdag worden verschillende werkvormen ingezet. Naast kennisoverdracht is er gelegenheid tot het gezamenlijk analyseren van de kritische processen met behulp van de Basis Privacy PRI. Dit is een gestructureerde prospectieve privacy risico inventarisatie.

 

Programma

08:30 – 08.45  Ontvangst

08:45 – 09:00  Introductie

09:00 – 10:00  Inleiding privacy zorg

10:00 – 10:30  AVG in de zorg

10:30 – 10:45  Koffie/thee pauze

10:45 – 12:15  Medisch beroepsgeheim

12:15 – 13:00  Lunch pauze

13:00 – 13:30  Uitleg Basis Privacy PRI

13:30 – 14:30  Uitvoeren opdracht

14:30 – 14:45  Koffie/thee pauze

14:45 – 15-15  Plenaire bespreking

15-15 – 16-00  Uitvoeren opdracht

16:00 – 16:15  Terugkoppeling opdracht

16:15 – 16:30  Afsluiting

 

Voor wie

Zorgverleners en andere belangstellenden.

 

 

 

 

Door wie

mr. Regina Valk (Toba). Regina heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg als jurist, beleidsadviseur en Functionaris Gegevensbescherming (FG). Daarnaast is Regina vakdidactisch onderlegd. 

 

Accreditatie

Er is een accreditatie voor:

 • GGZ-agogen (GGZ)
 • Sociaal Agogen (AG)
 • Maatschappelijk Werk (WM)
 • Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD)
 • Cliëntondersteuners (CO)
 • Aandachtsfunctionarissen (AF)
 • Sociaal Werk (SW)
 • Mantelzorgmakelaars (MZM)
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten

Op verzoek kunnen voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd zoals verzorgenden, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, jeugd- en gezinsprofessionals.

 

Wanneer

Dinsdag 22 januari 2019

 

Locatie

Frijlande - instituut voor privacy management

Laan Corpus den Hoorn 300

9728 JT Groningen

T  05 98 62 65 00

M secretariaat@frijlande.nl 

 

Prijs

De training kost € 339,00 exclusief btw. Dit is inclusief materiaal, koffie/thee, lunch, bewijs van deelname en accreditatie.

 

INSCHRIJVEN voor de training Privacy & medisch beroepsgeheim.


Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.