Permanente Educatie (PE): Privacy & morele dilemma's

 

Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een keuze tussen conflicterende waarden.

 

Je hebt redenen om A te doen, maar ook redenen om B te doen. En je kunt ze niet tegelijk doen omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen.

 

Een moreel dilemma is een waardeconflict en een waardeconflict valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk vooropstelt.

Je laat je kennen.

 

Adviezen kunnen soms helpen, maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert waar je voor staat.[1]

 

Ook op het gebied van privacy management spelen er morele dilemma’s. Zeker ook omdat we in het privacy recht ook nog te maken hebben met aantal “open normen”.

 

[1] Professionele ethiek, Van Es, kluwer 2011   


Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist wordt zich er van bewust dat moraliteit bij privacy vraagstukken een rol speelt.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s in organisaties identificeren.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Programma

Inleiding in ethische theorieën

  • deugden ethiek
  • beginselen ethiek
  • gevolgen ethiek

Privacy en morele vraagstukken 

  •  Link leggen tussen privacy management en ethische theorieën
  • Casuïstiek uit de praktijk 

 

Voorkennis/vooropleiding

De module wordt vorm gegeven door middel van een combinatie van theorie, casuïstiek en het morele dilemmaspel en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Planning

Lestijd

13.30 - 17.00 uur

 

Geplande PE Module

2019: planning wordt z.s.m. bekend gemaakt

 

Investering

€ 229 exclusief omzetbelasting  

 

Locatie

Frijlande - instituut voor privacy management

Laan Corpus den Hoorn 300

9728 JT Groningen

 

T  05 98 62 65 00

M secretariaat@frijlande.nl

 

 


Het moreel dilemma spel

  

Het moreel dilemma spel privacy management heeft als doel om in een spelvorm via dilemma's in privacy vraagstukken bewustwording te creëren van ethische normen en waarden.

 

Daarbij draait het bij de deelnemers om de vraag: "waar ligt jouw grens? Hoe ga jij om met ethische vraagstukken met betrekking tot privacy in jouw werkomgeving?" 

Download
Brochure PE Module - privacy en ethiek
Frijlande PE module 1 - privacy en ethie
Adobe Acrobat document 2.9 MB
Download
Inschrijfformulier PE Module - Privacy en Ethiek
Inschrijfformulier PE Module - Privacy e
Microsoft Word document 370.6 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.