Instituut Frijlande heeft in samenspraak met werkveldvertegenwoordigers een missie, een visie en een doelstelling voor haar organisatie geformuleerd:

De missie:
“Frijlande laat organisaties groeien door ze projectmatig en proactief privacy te leren managen, zodanig dat zij maatregelen (kunnen) nemen om te kunnen voldoen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

De visie:
“Frijlande is in Noord Nederland een toonaangevend kennisinstituut op het gebied van privacy management, dat door het verzorgen van opleidingen en het geven van advies op maat, actuele kennis en vaardigheden verspreidt in een groot, groeiend en relevant netwerk.”

De doelstelling:
“Frijlande leidt vanuit verantwoordelijkheid en deskundigheid, projectmatig werkende ‘privacy managers’ (PM) op, die ingezet kunnen worden in het werkveld.”

Frijlande gaat in haar visie op ontwikkeling uit van een groei- (of ontwikkel-)model dat afkomstig is uit de eigen praktijk van de initiatiefnemers van Frijlande. Dit groei- (of ontwikkel-)model kent 4 organisatie ontwikkelniveaus (treden):

Op trede 1 – awareness – gaat het om het onderkennen van het belang van privacy management en staat de essentie van privacy management voor de organisatie centraal;

Op trede 2 – kennis – gaat het om weten waar privacy management (de projectmatige aanpak van het opzetten en implementeren van privacy-projecten) over gaat en wat het inhoudt (de business case) voor de organisatie;

Op trede 3 – toepassen – gaat het er om dat de organisatie weet wat ten aanzien van privacy management gedaan moet worden en welke mogelijkheden het voor de eigen organisatie heeft;

Op trede 4 – sturing – gaat het er om dat de organisatie weet hoe aan privacy management in de organisatie effectief sturing moet worden gegeven.

Frijlande streeft competentiegericht onderwijs na. Ten behoeve hiervan heeft Frijlande een rolbeschrijving ontwikkeld op basis van twee bestaande (competentie)profielen. Ten eerste het competentieprofiel van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en ten tweede de functieomschrijving van de projectmanager die volgens het IPMA profiel is opgeleid.