mr. Regina Valk 

Ik ben jurist en gespecialiseerd in privacyrecht, gezondheidsrecht en arbeidsrecht. Daarnaast ben ik didactisch onderlegd.

 

Ik ben werkzaam (geweest) als jurist, beleidsadviseur en Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij een grote zorginstelling. Vanuit deze kennis heb ik ervaring in het ondersteunen van organisaties op beleidsondersteuning en -ontwikkeling, juridische advisering, uitvoeren van de rol als interne toezichthouder over het verwerken van persoonsgegevens (AVG/GDPR).

 

Daarnaast ben ik een ervaren docent/trainer die graag de theorie aan de praktijk koppelt en aansluit bij het leerproces van de deelnemers.

 

Wat mij drijft is het oplossen van problematiek op het snijvlak tussen de AVG en de branche eigen wetgeving. Zoals privacyaspecten bij zorginstellingen en bij gemeenten in het Sociaal Domein.  Denk hierbij aan het vormgeven van ketenoverleggen en het aangaan van complexe samenwerkingsverbanden tussen meerdere partijen.

 

Domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein

Is het toegestaan persoonsgegevens in het sociaal domein gezamenlijk te registreren in één databestand, zodat de gegevens voor alle medewerkers in het sociaal domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) toegankelijk zijn?
Deze vraag wordt beantwoord in het door mr. Regina Valk geschreven en hieronder te downloaden artikel "domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein".

 

Het behandelen van dergelijke vragen en praktijkcasussen zijn onderdeel van de trainingen en opleidingen van Frijlande.

Een dergelijk voorbeeld komt aan de orde in de training "Privacy & medisch beroepsgeheim"  in juni 2019.

 

Download
mr. Regina Valk: domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein
Artikel Domeinoverstijgende registratie
Adobe Acrobat document 94.3 KB