Frijlande gaat in haar visie op ontwikkeling uit van een groei- (of ontwikkel-)model dat afkomstig is uit de eigen praktijk van de initiatiefnemers van Frijlande. Dit groei- (of ontwikkel-)model kent 4 organisatie ontwikkelniveaus (treden):

 

Op trede 1  - awareness -  gaat het om het onderkennen van het belang van privacy management en staat de essentie van privacy management voor de organisatie centraal;

Op trede 2  - kennis -  gaat het om weten waar privacy management (de projectmatige aanpak van het opzetten en implementeren van privacy-projecten) over gaat en wat het inhoudt (de business case) voor de organisatie;

Op trede 3 - toepassen -  gaat het er om dat de organisatie weet wat ten aanzien van privacy management gedaan moet worden en welke mogelijkheden het voor de eigen organisatie heeft;

Op trede 4 - sturing - gaat  het er om dat de organisatie weet hoe aan privacy management in de organisatie effectief sturing moet worden gegeven.

 

 

Frijlande streeft competentiegericht onderwijs na. Ten behoeve hiervan heeft Frijlande een rolbeschrijving ontwikkeld op basis van twee bestaande (competentie)profielen. Ten eerste het competentieprofiel van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en ten tweede de functieomschrijving van de projectmanager die volgens het IPMA profiel is opgeleid.