Het curriculum van de opleiding Privacy Management rust op 2 pijlers, namelijk die van de (juridische) privacy kennis en die van projectmanagement. Het bijzondere is dat in de opleiding deze 2 pijlers integraal worden aangeboden. 

 

Het curriculum heeft 3 leerlijnen:

 

1.     Inhoudelijke leerlijn (weten en toepassen)

2.     Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (weten, toepassen en sturen)

3.     Praktijkleerlijn(weten, toepassen, sturen)

 

Het opleidingsprogramma van de opleiding Privacy Management bestaat uit de volgende modules (verdeeld over 13 lesdagen):

 

Module a: Awareness - nut en noodzaak van privacy management

De deelnemers zijn na het volgen van deze module in staat nut en noodzaak van privacy management te benoemen.

 

Module b: Intake: privacy management scope

De deelnemers zijn na het volgen van de module in staat nut en noodzaak van privacy management af te zetten tegen de corporate governance, de eigen bedrijfsvoering, compliance en relevante ontwikkelingen.

 

Module 1: Verwerven van Kennis

De deelnemers zijn na het volgen van module 1 in staat de projectkaart in relatie tot privacy management te schetsen en te vullen. Daartoe kunnen zij:

 • de context van privacy management schetsen;
 • de algemeen geldende projectmatige privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en de resultaten afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden schetsen, waarmee rekening gehouden moet worden;
 • aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de implementatie van privacy management, rekening houdend met het ontwikkelniveau waarop de organisatie bevindt;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren.

Daarnaast hebben de deelnemers zicht op hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl en kunnen zij die van de ander herkennen.

 

Module 2: Kennis inzetten

De deelnemers zijn na het volgen van module 2 in staat de gegeven projectkaart te beschrijven en toe te passen op aangereikte casuïstiek. Daartoe kunnen zij voor de daarin geschetste fictieve organisatie:

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten;
 • de te bereiken doelstellingen en resultaten afzetten tegen de business case;
 • het werkveld van privacy management projectmatig schetsen,
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden,
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven op welk ontwikkelniveau de organisatie zich bevindt in relatie tot privacy management;
 • schetsen waarmee, bij de invoering van privacy management maatregelen, rekening gehouden moet worden in relatie tot dit ontwikkelniveau van de organisatie;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen in de afhankelijkheden en verbanden tussen de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers in hun aanpak m.b.t. het oplossen van de aangereikte casuïstiek en het nemen van privacy maatregelen, rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en de werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de fictieve organisatie.

 

Module 3: Sturen met inzicht en kennis

De deelnemers zijn na het volgen van module 3 in staat het werkmodel voor de eigen organisatie te schetsen en in te vullen.

Daartoe kunnen zij voor de eigen organisatie:

 

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten schetsen aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten en deze afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen;
 • de belangen van de interne en externe actoren duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen tussen de afhankelijkheden en verbanden in de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

 

Daarnaast houden de deelnemers met hun aanpak m.b.t. het nemen van privacy maatregelen rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de eigen organisatie.

 

De deelnemers kunnen het geheel onderbouwd uitleggen en zijn in staat anderen mee te nemen in hun aanpak en werkwijze. Hiermee heeft de deelnemer zijn/haar specifieke, op de context van de organisatie afgestemde, modus operandi ontwikkelt.

 

Lees meer over:

Data, prijs en inschrijven