Opleidingsprogramma Post HBO privacy management

Het opleidingsprogramma is er op gericht bij de deelnemers een handelswijze te ontwikkelen die past bij de specifieke context van zijn of haar organisatie. Frijlande noemt deze handelswijze de "modus operandi" van de privacy manager.

 

Duur en niveau

De Post HBO opleiding duurt 4 á 5 maanden, er is 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 13 lesdagen + 1 examendag.

Daarnaast bedraagt de zelfstudie gemiddeld ca. 8 uren per werk.

Naast de lessen moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd en een afstudeerpaper worden geschreven.

Voor de opleiding is HBO werk-  en denkniveau vereist.  

 

De volgende Post HBO opleiding start op 12 september 2019, klik HIER voor het lesrooster en voor het downloaden van de brochure en/of het inschrijfformulier.

 

 

Privacy wijzer

Het boek “Privacy wijzer” van Jan de Wit, mede-eigenaar en docent van Frijlande, wordt als basis voor de opleiding gebruikt.

Studenten krijgen het boek, maar het is ook o.a. te bestellen bij uitgever Sdu: 

https://www.sdu.nl/privacy-wijzer.html 

 

Ook krijgen de deelnemers het boek "Projecten wijzer - Handreiking projectmatig werken" 

 

Leerlijnen

Het curriculum heeft 3 leerlijnen:

 

1.     Inhoudelijke leerlijn (weten en toepassen)

2.     Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (weten, toepassen en sturen)

3.     Praktijkleerlijn(weten, toepassen, sturen)

 

Programma

Het opleidingsprogramma bestaat uit de onderstaande modules, duurt totaal 13 lesdagen + 1 examendag, verdeeld over 4 à 5 maanden.

 

Tijdens de lesdagen:

 • worden gastdocenten uitgenodigd, zoals een ethical hacker, die over hun ervaringen met privacy vertellen
 • krijgen de deelnemers de verandermanagementtraining "de sleutel tot zelfkennis", waarin met behulp van het "Structogram" inzicht in de eigen persoonlijkheid en de eigen succes- en faalfactoren wordt verkregen en geleerd wordt de eigen persoonlijkheid beter te begrijpen
 • wordt een acteur ingezet ten behoeve van een praktijkcasus in een fictieve organisatie: er wordt dan geoefend om privacy vraagstukken te combineren met projectmatig werken en verandermanagement  

Dag 1: Module introductie (1 dag)

 • kennismaking
 • awareness
 • privacy in scope brengen 

Dag 2 t/m 5: Module 1 - verwerven van kennis

De deelnemer is na het volgen van module 1 in staat de projectkaart in relatie tot privacy management te schetsen en te vullen. Hij/zij kan dan:

 

 • de context van privacy management schetsen;
 • de algemeen geldende projectmatige privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en de resultaten afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden schetsen, waarmee rekening gehouden moet worden;
 • aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de implementatie van privacy management, rekening houdend met het ontwikkelniveau waarop de organisatie bevindt;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren.
 • Daarnaast hebben de deelnemers zicht op hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl en kunnen zij die van de ander herkennen.  

Zelfkennis - Structogram training

In module 1 wordt een dag besteed aan ‘de sleutel tot zelfkennis’. Met behulp van het Structogram wordt een ‘foto’ van de eigen persoonlijkheid gekregen, wordt geleerd de eigen persoonlijkheid te begrijpen en krijgt men inzicht in de eigen succes- en faalfactoren. Met de bio-structuur analyse is de eigen genetische persoonlijkheid in kaart gebracht op basis van:

• De relatie tot anderen

• De oriëntering in de tijd

• De manieren van denken en handelen

 

De docenten van de Structogram training zijn Ans Assies (MOC) en mr. Heleen van Balen, beiden geautoriseerd door het Instituut voor

Toegepaste Gedragsanalyse (ITGA). Ze hebben een licentie om deze training te mogen geven.

 

 


 

Dag 6 t/m 9: Module 2 - kennis inzetten

De deelnemer is na het volgen van module 2 in staat de gegeven projectkaart te beschrijven en toe te passen op aangereikte casuïstiek. Hij/zij kan dan voor de daarin geschetste fictieve organisatie:

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten;
 • de te bereiken doelstellingen en resultaten afzetten tegen de business case;
 • het werkveld van privacy management projectmatig schetsen,
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden,
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven op welk ontwikkelniveau de organisatie zich bevindt in relatie tot privacy management;
 • schetsen waarmee, bij de invoering van privacy management maatregelen, rekening gehouden moet worden in relatie tot dit ontwikkelniveau van de organisatie;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen in de afhankelijkheden en verbanden tussen de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers in hun aanpak met betrekking tot het oplossen van de aangereikte casuïstiek en het nemen van privacy maatregelen, rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en de werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de fictieve organisatie.

 

In module 2 staat een praktijkcasus in een fictieve organisatie centraal, met o.a. een directeur die opdrachten geeft en vragen stelt, aan de hand waarvan de deelnemers in kleine groepen verschillende probleemstellingen, vraagstukken en opdrachten uit moeten werken.

 

Daarbij moet het geleerde in de opleiding worden toegepast: privacy vraagstukken combineren met projectmatig werken en verandermanagement.

 

Na afronding van alle vraagstukken en opdrachten wordt een winnende groep gekozen.

 

 

 

 


 

Dag 10 t/m 13: Module 3 - sturen met inzicht en kennis

De deelnemer is na het volgen van module 3 in staat het werkmodel voor de eigen organisatie te schetsen en in te vullen.

Zij/hij kan dan voor de eigen organisatie: 

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten schetsen aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten en deze afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen;
 • de belangen van de interne en externe actoren duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen tussen de afhankelijkheden en verbanden in de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers met hun aanpak met betrekking tot het nemen van privacy maatregelen rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de eigen organisatie.

 

De deelnemers kunnen het geheel onderbouwd uitleggen en zijn in staat anderen mee te nemen in hun aanpak en werkwijze. Hiermee heeft de deelnemer zijn/haar specifieke, op de context van de organisatie afgestemde, modus operandi ontwikkelt.

 

Dag 14: Examen

Op de examendag wordt het schriftelijke examen gemaakt en vindt er een mondeling assessment plaats.

De afstudeerpaper over de praktijkopdracht is al vóór de examendag beoordeeld. Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het CPION Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister

 

Klik op de volgende links voor uitgebreide informatie: