“Hoe boventalligheid schaarste kan oplossen”

 

Omdat in 2018 Europese wetgeving van kracht wordt op het gebied van Privacy management (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn er ca. 28.000 medewerkers nodig die dit in organisaties en bedrijven moeten gaan vormgeven/uitvoeren.

Alle overheidsinstanties, onderwijs, zorg etc. en bedrijven die met persoonsgegevens werken zullen aan deze wetgeving moeten voldoen o.a. door een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben of in te huren.

 

Een uitgelezen kans voor (boventallige) medewerkers. Er is een HBO-werk en denkniveau vereist naast competenties als analytisch vermogen, organisatiesensitiviteit, resultaatgericht, risicobeheersing, communiceren etc.

 

Daarnaast is er uiteraard nog specifieke scholing nodig die de Post HBO registeropleiding Privacy management van Frijlande biedt.

Naast het volgen van de opleiding gaat de deelnemer via een werkervaringsplaats/stage in het werkveld aan de slag. De deelnemer krijgt daarbij nog een aantal consultancy- (inhoud) en begeleidingsuren op de werkplek. De opleiding sluit af met een examen wat leidt tot een erkend diploma. De doorlooptijd van het traject is ca. 5 maanden.

 

Na afloop van dit traject kan de bijgeschoolde medewerker (FG):

a.     In dienst treden van een organisatie;

b.     Als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties);

c.     Toetreden tot een flexpool;

d.     Via een detacheringsbureau aan de slag.

 

Om in het bezit te komen van het diploma moet een afstudeerpaper worden geschreven over een opdracht die in de praktijk is uitgevoerd. Daarnaast wordt er een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment. 

Omdat naast de opleiding een praktijkopdracht uitgevoerd moet worden, is de opleiding een uitgelezen kans voor boventallige medewerkers, aangezien de deelnemer deze opdracht via een werkervaringsplaats/stage uitvoert.

  

Geïnteresseerd? Regelmatig hebben we voorlichtingsbijeenkomsten, via onderstaand formulier kan je je hiervoor aanmelden. We houden je dan hiervan op de hoogte.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.