Naast een studiemap is de volgende literatuur van toepassing:

  • Wit, J. de (2018). Privacy wijzer. Den Haag, Nederland: Sdu Uitgevers BV.
  • Thole, E., Der Jagt, F. V., & Roerdink, H. (2010). 50 vragen over privacy. Alphen aan de Rijn, Nederland: Kluwer.
  • Wit, J. de (2015). Projectenwijzer. Doetinchem, Nederland: Reed Business.
  • Hersey, P., Dr. (2012). Situationeel leidinggeven. Amsterdam, Nederland: Business Contact.
  • Cozijnsen, A., & Vrakking, W. (2013). Basisboek veranderkunde. Deventer, Nederland: Kluwer.
  • Schirm, R. (2012). STRUCTOGRAM® Training-System 1: Zelfkennis
  • Wet- en regelgeving is opgenomen in de studiemap

Artikelen

Download
Dataprotectie in ketens
De vraag die in dit artikel centraal staat is of de huidige privacyconcepten geschikt zijn voor het ketenniveau. Nu effectieve overkoepelende sturing in een keten ontbreekt, gegevens door de verschuiving van ‘halen’ naar ‘brengen’ meer uit het zicht van de verantwoordelijke raken en toestemming niet de juiste waarborgen op het grootschalige niveau biedt, is een herijking van het huidige wettelijke kader nodig. Het is dan ook gebleken dat privacyconcepten kleinschalig zijn en niet zonder meer geschikt zijn voor de toepassing op het ketenniveau. Er kunnen vanuit het leerstuk echter wel aanbevelingen worden gedaan hoe de privacyconcepten geschikt te maken voor het (grootschalige) ketenniveau. De richting waarin de oplossing kan worden gezocht wordt in dit artikel weergegeven.
Dataprotectie in ketens - M.J. Bonthuis.
Adobe Acrobat document 339.2 KB