De Post HBO registeropleiding ‘Privacy Management’ van Frijlande leert haar cursisten en uw toekomstige privacy managers, op een projectmatige manier in de eigen werkomgeving privacyvraagstukken aan te pakken. Het belang van privacy management kan in organisaties heel verschillend zijn, denkt u maar eens aan het voorkomen van privacy gevoelige informatie in ziekenhuizen versus productiebedrijven. Het opleidingsprogramma van Frijlande is er daarom op gericht, bij cursisten een handelswijze op het gebied van privacy management te ontwikkelen, die past bij de specifieke context van zijn of haar organisatie.

Frijlande noemt deze handelswijze ‘de modus operandi’ van de privacy manager.

 

Frijlande heeft deze opleiding laten toetsen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), die in december 2016 de officiële accreditatie heeft afgegeven. Hiermee is de opleiding Privacy Management ingeschreven in het register van geaccrediteerde Post HBO opleidingen van het CPION en wordt het diploma, na het behalen van het examen, ingeschreven in dit register.

 

In de optiek van Frijlande zijn niet alleen Functionarissen Gegevensbescherming belast met privacy management vraagstukken in organisaties en bedrijven. De opleiding richt zich daarom ook niet alleen op deze FG’s, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij - en/of verantwoordelijk zijn voor - en/of taken hebben op - het gebied van privacy. Om die reden heeft Frijlande haar opleiding dan ook de veel omvattende naam ‘Privacy Management’ gegeven en mogen de afgestudeerden van de opleiding zich ‘privacy managers’ (PM) noemen.

 

De Post HBO opleiding Privacy Management komt hiermee tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan een integrale en meer holistische benadering van (organisatie)ontwikkeling.

 

Frijlande heeft haar aanbod zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in verschillende soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren. Daarmee wordt gedurende de opleiding op een praktische manier invulling gegeven aan het wettelijk kader en worden planmatig resultaten geboekt, die bijdragen aan de belangen van de organisatie.

 

De integrale benadering die kenmerkend is voor Frijlande, stelt de PM na afronding van zijn opleiding in staat waarde toe te voegen aan zijn/haar organisatie en zorgt er voor dat hij/ zij de eigen interne en externe mobiliteit vergroot. De opleiding springt daarnaast niet alleen in een gat in de markt, maar geeft ook antwoorden op vragen die hoog op de agenda’s van bestuurders van organisaties staan.

 

Lees meer over:

Het Inhoudelijke programma

Data en prijs