Introductiefilm Post HBO privacy management Frijlande (RTL7 "Ondernemend Nederland", augustus 2017)

 

Registeropleiding Post HBO privacy management

De registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande leidt op tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) / privacy manager.

 

Frijlande heeft de opleiding laten toetsen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION), onderdeel van Lloyd's register, en in december 2016 de officiële accreditatie gekregen. 

Tot nu toe (april 2019) is de opleiding van Frijlande de enige door het CPION geaccrediteerde opleiding in Nederland op het gebied van privacy. 

 

In de optiek van Frijlande zijn niet alleen Functionarissen Gegevensbescherming belast met privacy management vraagstukken in organisaties en bedrijven. De opleiding richt zich daarom ook niet alleen op FG’s, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy. 

 

Daarom heeft Frijlande haar opleiding dan ook de veel omvattende naam 'Privacy Management' gegeven en mogen de afgestudeerden van de opleiding zich ‘privacy managers’ noemen.

 

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in alle soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

 

Na afloop van dit traject kan de privacy manager/FG/DPO:

  • In dienst treden van een organisatie
  • Als ZZP-er aan de slag (parttime FG voor aantal organisaties)
  • Toetreden tot een flexpool
  • Via een detacheringsbureau aan het werk 

Basismodule en Permanente Educatie

Twijfelt iemand nog of de Post HBO opleiding bij hem/haar past, dan kan ook eerst de tweedaagse Basismodule worden gevolgd.

Als hij/zij na afronding van de Basismodule besluit zich in te schrijven voor de Post HBO opleiding, dan geeft Frijlande € 500 korting op de Post HBO opleiding.

 

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande ook Permanente Educatie (PE) trainingen. Deze duren 1 of 2 dagdelen. Enkele modules/trainingen zijn bedoeld voor alumni/privacy professionals, maar voor de meeste is geen specifieke vooropleiding vereist, maar zijn bedoeld voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.

 

Diploma

Om in het bezit te komen van het diploma moet een afstudeerpaper worden geschreven over een opdracht die in de praktijk is uitgevoerd.

Daarnaast wordt een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment.

Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het CPION Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam ook op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister

 

Voor de opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist.

 

Omscholing

Omdat naast de opleiding een praktijkopdracht uitgevoerd moet worden, is de opleiding ook een uitgelezen kans als omscholingstraject, aangezien de deelnemer deze opdracht via een werkervaringsplaats/stage uitvoert.

 

Gezien de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van privacy en de daaruit voortvloeiende toenemende vraag van organisaties en bedrijven naar specifieke expertise op het gebied van gegevensbescherming en privacy management, is er in de komende jaren een tekort te verwachten aan professioneel geschoolde FG's.

 

Klik op de volgende links voor uitgebreide informatie: