Testen met persoonsgegevens

Hoe verhoudt zich het testen van gebouwde of aangeschafte ICT voorzieningen met productiedata, waarvan persoonsgegevens veelal onderdeel zijn, met de privacy regelgeving?  

 

In principe is testen met persoonsgegevens - hoe logisch het ook lijkt om dit toch te doen - niet zonder meer toegestaan.

 

In de module ‘testen met persoonsgegevens’ wordt in 1 dagdeel uitgelegd waarop dit verbod is gebaseerd en aangegeven dat er alternatieven zijn, zoals pseudonimiseren en anonimiseren.

 

Daarbij wordt een uitvoeringskader geboden - gebaseerd op de inzichten van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy - dat in gaat op het afwegen van de bruikbaarheid van de bedoelde alternatieven en de veiligheidsaspecten die onder meer voor de organisatie van toepassing zijn. Onderdeel van het uitvoeringskader is, wat gedaan kan worden wanneer aantoonbaar is dat er geen alternatief voor handen is, en het testen met persoonsgegevens onder strikte voorwaarden als enige mogelijkheid over blijft.  

 

Door de toepassing van het uitvoeringskader met behulp van casuïstiek, wordt herkenbaar dat het kader zich leent om als een onlosmakelijke schakel te worden gebruikt binnen het projectmanagementproces waarin functionele, applicatieve en technische testen onderdelen zijn.    

 

Doelgroep

Systeemontwikkelaars, software developers, ict'ers etc.

 

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist weet te beredeneren welke belangen afgewogen moeten worden, wanneer overwogen wordt met persoonsgegevens - als onderdeel van productiedata - te gaan testen.
  • De cursist weet het uitvoeringskader ‘testen met persoonsgegevens’ te formuleren en kan als onderdeel daarvan aangeven wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft. 
  • De cursist weet het uitvoeringskader te vertalen naar en toe te passen in zijn/haar organisatie.

Programma

  • Waarom is het testen met persoonsgegevens in principe niet toegestaan?
  • Met welke aspecten zoals op het gebied van veiligheid moet rekening worden gehouden? 
  • Alternatieven voor het gebruik van persoonsgegevens in testtrajecten
  • Inleiding in het uitvoeringskader ‘testen met persoonsgegevens’
  • Toepassen van het uitvoeringskader in casuïstiek

  

Datum en duur          wordt binnenkort gepland, 1 ochtend of 1 middag

 

Docenten                   Jan de Wit en Hilbrand Kikkers (Senior Consultant en mede-eigenaar DATPROF)

 

 Locatie                       Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

  

Prijs                            € 229,00 exclusief BTW

  

Certificaat                  (digitaal) certificaat van deelname 

 

 

Download hier de brochure:

Download
Brochure PE Module - Testen met persoonsgegevens
Brochure Frijlande - PE module 7 - Teste
Adobe Acrobat document 68.7 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.