Permanente Educatie (PE):

Privacy & medisch beroepsgeheim

Iedere zorgverlener heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), anderzijds vanwege het medisch beroepsgeheim geregeld in diverse wetten.

 

Sinds de invoering van de AVG zijn zorgverleners opnieuw actief met het waarborgen van privacy. Dit leidt tot vele vragen over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens.

 

Doelgroep

Zorgverleners en andere belangstellenden.

 

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • De cursist krijgt inzicht in de fundamenten van privacy en het beroepsgeheim in de zorg
 • De cursist kan beoordelen welke (medische) persoonsgegevens verwerkt en verstrekt mogen worden
 • De cursist verwerkt en verstrekt (medische) persoonsgegevens conform wettelijke vereisten
 • De cursist is in staat een privacy risico-inventarisatie (Basis Privacy PRI) uit te voeren
 •  De cursist krijgt concrete verbetermaatregelen voor de eigen praktijk

Basis Privacy PRI

Gedurende de trainingsdag worden verschillende werkvormen ingezet. Naast kennisoverdracht is er gelegenheid tot het gezamenlijk analyseren van de kritische processen met behulp van de Basis Privacy PRI. Dit is een gestructureerde prospectieve privacy risico inventarisatie.

 

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. 

  

Programma

 • Inleiding privacy zorg
 • Registreren medische persoonsgegevens
 • Verstrekken medische persoonsgegevens
 • Uitleg Basis Privacy PRI
 • Uitvoeren, bespreken en terugkoppeling opdracht

Accreditatie

Er is een accreditatie voor:

 • GGZ-agogen (GGZ)
 • Sociaal Agogen (AG)
 • Maatschappelijk Werk (WM)
 • Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD)
 • Cliëntondersteuners (CO)
 • Aandachtsfunctionarissen (AF)
 • Sociaal Werk (SW)
 • Mantelzorgmakelaars (MZM)
 • Tandartsen
 • Mondhygiënisten

Op verzoek kan voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd zoals voor verzorgenden, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, jeugd- en gezinsprofessionals.

De kosten van accreditatie zijn gemiddeld € 200,00 per beroepsgroep, afhankelijk van de beroepsgroep. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde beroepsgroep worden de kosten gedeeld door het aantal aanvragen. LET OP: accreditatie moet ruim op tijd voorafgaand aan de training worden aangevraagd.

 

Voorbeeld casus: domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein

Is het toegestaan persoonsgegevens in het sociaal domein gezamenlijk te registreren in één databestand, zodat de gegevens voor alle medewerkers in het sociaal domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) toegankelijk zijn?

Deze vraag wordt beantwoord in het door mr. Regina Valk geschreven en hieronder te downloaden artikel "domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein".

 

Het behandelen van dergelijke vragen en praktijkcasussen zijn komt aan de orde in deze training.

 

Datum en duur: donderdag 17 oktober 2019, van 9.00 tot 16.30 uur                                            

 

Docent:               mr. Regina Valk, alumnus en associate partner van Frijlande, gespecialiseerd in privacyrecht, gezondheidsrecht en                                                     arbeidsrecht en vakdidactisch onderlegd. Zij heeft jarenlange ervaring in de gezondheidszorg als jurist, Functionaris

                                 Gegevensbescherming (FG) en beleidsadviseur. 

 

Locatie:               Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Prijs:                    € 395,00 exclusief btw, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch   

 

Certificaat:          (digitaal) certificaat van deelname  

 

 

Download
Artikel/casus mr. Regina Valk: domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein
Artikel Domeinoverstijgende registratie
Adobe Acrobat document 94.3 KB

Download hier de brochure en het inschrijfformulier: 

Download
Brochure PE Privacy & medisch beroepsgeheim (PE module 11)
Brochure Frijlande - PE module 11 - Priv
Adobe Acrobat document 69.5 KB
Download
Inschrijfformulier PE Module Privacy & Medisch beroepsgeheim
Inschrijfformulier PE Module 11 - Privac
Microsoft Word document 372.5 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.