Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering

Elke organisatie zou ernaar moeten streven dat privacy en gegevensbescherming uiteindelijk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de "plan, do, check en act" cyclus.

 

In de praktijk zullen door het uitvoeren van toezicht, audituitkomsten, informatie-beveiligingsincidenten, datalekken, oefeningen maar in toenemende mate ook door betrokkenen die met succes hun rechten uitoefenen, bedrijfsvoeringsdilemma’s ontstaan.

 

Bij het oppakken van deze dilemma’s staat de urgentie aan de ene kant van de balans en de impact in de vorm van veelal (tijd)investeringen aan de andere kant. Worden daarbij verkeerde keuzes gemaakt, dan kan druk ontstaan op de wettelijke verplichting tot transparantie en verantwoording die de organisatie in dat verband heeft. Dit geldt niet alleen voor de grotere organisaties maar zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf.   

 

Centrale vraag is hoe de bedoelde bedrijfsvoeringsdilemma’s het best inzichtelijk gemaakt en geformuleerd kunnen worden, zodat door het verantwoordelijk management of door de ondernemer een afgewogen en uitlegbaar standpunt ingenomen kan worden.

Aan de hand van praktijkcasuïstiek wordt door het bij elkaar brengen van die dilemma’s en daarbij behorende afwegingscriteria, geoefend met het komen tot een standpunt die het karakter heeft van een businesscase.            

  

Doelgroep

  • privacy managers
  • ondernemersverenigingen

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist weet privacy en gegevensbescherming dilemma’s in relatie tot de bedrijfsvoering te herkennen.  
  • De cursist weet deze inzichtelijk te maken en kan deze aan de hand van criteria het management aanreiken zodat daarover in vorm van een businesscase, besluitvorming kan plaatsvinden.

Programma:

  • Welke basis biedt de AVG voor het aanpakken van bedrijfsvoeringsdilemma’s?
  • Met welke criteria moet rekening worden gehouden?
  • Aan welke elementen moet een businesscase voldoen? 
  • Oefenen met praktijkcasuïstiek.

  

Datum en duur          woensdag 16 oktober 2019, van 9.00 - 12.30 uur

 

Docenten                    Jan de Wit en Anita Tamminga (Functionaris Gegevensbescherming bij VNN) of Else Fokkinga (Functionaris

                                      Gegevensbescherming bij Ambulancezorg Groningen en bij 2 gemeenten

 

Locatie                        Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

  

Certificaat                  (digitaal) certificaat van deelname

 

 

Download hier het inschrijfformulier:  

Download
Inschrijfformulier Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering
Inschrijfformulier PE Module 13 - Privac
Microsoft Word document 371.8 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.