OR en Privacy

Voor ieder lid van een Ondernemingsraad (OR) is kennis van privacy recht van onmisbaar belang. De OR speelt namelijk een belangrijke rol bij het beschermen van de privacy van de werknemers en heeft in haar werkzaamheden op verschillende fronten met privacy issues te maken.

 

Ten eerste heeft de OR binnen haar eigen processen met het verwerken van persoonsgegevens te maken. Ten tweede krijgt de OR met privacy issues te maken vanuit haar formele wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld als het gaat om beoordeling van cameratoezicht op de werkplek of de verstrekking van personeelsgegevens aan derde partijen.

Ten slotte kan de OR zich een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy. Namelijk door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau brengen.    

  

Doelgroep

OR leden

 

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist kent de hoofdlijnen van relevante privacy wetgeving voor de OR
  • De cursist kan privacy issues binnen de eigen processen van de OR identificeren en duiden aan de hand van privacy wetgeving
  • De cursist kan privacy issues binnen de organisatie, waarop de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden inspraak in heeft, identificeren en duiden aan de hand van privacy wetgeving
  • De cursist heeft inzicht in de mogelijkheden om proactief privacy issues te agenderen binnen de organisatie

 Programma

  • Inleiding Privacy recht en de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
  • Hoe kan de OR privacy proof opereren in haar eigen werkzaamheden?
  • Hoe kan de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden privacy van de werknemers borgen?
  • Hoe kan OR proactief handelen met betrekking tot privacy in de organisatie?
  • Behandeling van casuïstiek uit de praktijk

 

Datum en duur:  wordt binnenkort gepland, 1 dagdeel

 

Docenten:           mr. Marion Busscher en mr. Jan de Wit 

 

Locatie:               Frijlande, Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

 

Prijs:                    € 229,00 exclusief BTW

  

Certificaat:          (digitaal) certificaat van deelname

 

 

 

 

Download hier de brochure en het inschrijfformulier:   

 

Download
Brochure PE Module OR & Privacy
Brochure Frijlande - PE module 5 - haal
Adobe Acrobat document 66.2 KB
Download
Inschrijfformulier PE OR & Privacy
Het ingevulde inschrijfformulier terugsturen naar de Backoffice van Frijlande.
Bij voorkeur de gescande versie naar secretariaat@frijlande.nl, maar per post kan ook, dan graag naar het postadres:
Borgerspark 63, 9642 LL Veendam.
Inschrijfformulier PE Module 6 - OR & Pr
Microsoft Word document 371.8 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.