“There is nothing either good or bad, but thinking makes it  so” (Shakespeare, 1601)

 

Privacy & Ethiek 1: morele dilemma's 

Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het

gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een

keuze tussen conflicterende waarden. Je hebt redenen om A te

doen, maar ook redenen om B te doen. En je kunt ze niet tegelijk

doen, omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu

A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen.

 

Een moreel dilemma is een waardeconflict en een waardeconflict

valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de

andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk

vooropstelt. Je laat je kennen. Adviezen kunnen soms helpen,

maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert

waar je voor staat.*

 

Ook op het gebied van privacy management spelen er morele

dilemma’s. Zeker omdat we in het privacy recht ook nog te maken

hebben met aantal “open normen”.

 

Doelgroep

Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, er is geen specifieke vooropleiding vereist.

  

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist wordt zich er van bewust dat moraliteit bij privacy vraagstukken een rol speelt.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s in organisaties identificeren.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Programma

Inleiding in ethische theorieën:

  • deugden ethiek
  • beginselen ethiek
  • gevolgen ethiek

Privacy en morele vraagstukken:

  • Link leggen tussen privacy management en ethische theorieën
  • Casuïstiek uit de praktijk

 

Morele dilemmaspel privacy management

 

Het morele dilemmaspel privacy management heeft als doel om in een spelvorm via dilemma’s in privacy vraagstukken bewustwording te creëren van ethische normen en waarden.

Daarbij draait het bij de deelnemers om de vraag: “Waar ligt jouw grens?

Hoe ga jij om met ethische vraagstukken met betrekking tot privacy in jouw werkomgeving?”

 

Datum en duur:  wordt binnenkort gepland, duurt 1 dagdeel

 

Docenten:           mr. Marion Busscher en mr. Heleen van Balen

                             beiden hebben o.a. ethiek voor HBO docent afgerond

 

Locatie:               Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

 

Prijs:                    € 229,00 exclusief BTW

  

Certificaat:          (digitaal) certificaat van deelname

 

 

Download hier de brochure en het inschrijfformulier:

Download
Brochure PE module Privacy & Ethiek 1: morele dilemma's
Brochure Frijlande - PE module 1 - priva
Adobe Acrobat document 72.1 KB
Download
Inschrijfformulier PE Module Privacy & Ethiek 1: morele dilemma's
Het ingevulde inschrijfformulier terugsturen naar de Backoffice van Frijlande.
Bij voorkeur de gescande versie naar secretariaat@frijlande.nl, maar per post kan ook, dan graag naar het postadres:
Borgerspark 63, 9642 LL Veendam.
Inschrijfformulier PE Module 1 - privacy
Microsoft Word document 372.1 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.