Privacy & Ethiek 1:

privacy & morele dilemma's

 

Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een keuze tussen conflicterende waarden.

 

Je hebt redenen om A te doen, maar ook redenen om B te doen. En je kunt ze niet tegelijk doen omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen.

 

Een moreel dilemma is een waardeconflict en een waardeconflict valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk vooropstelt.

Je laat je kennen.

 

Adviezen kunnen soms helpen, maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert waar je voor staat.[1]

 

Ook op het gebied van privacy management spelen er morele dilemma’s. Zeker ook omdat we in het privacy recht ook nog te maken hebben met aantal “open normen”.

 

[1] Professionele ethiek, Van Es, kluwer 2011   

Doelgroep

Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, er is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist wordt zich er van bewust dat moraliteit bij privacy vraagstukken een rol speelt.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma's in organisaties identificeren.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma's vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Programma

Inleiding in ethische theorieën

  • deugden ethiek
  • beginselen ethiek
  • gevolgen ethiek

Privacy en morele vraagstukken 

  • Link leggen tussen privacy management en ethische theorieën
  • Casuïstiek uit de praktijk 

  

Datum en duur:  donderdag 20 juni 2019 van 13.30 - 17.00 uur

 

Docenten:           mr. Marion Busscher en mr. Heleen van Balen

                             beiden hebben o.a. ethiek voor HBO docent afgerond

 

Locatie:               Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

 

Prijs:                    € 229,00 exclusief BTW

  

Certificaat:          (digitaal) certificaat van deelname

 

Vervolg:               PE module Privacy & Ethiek 2, verdieping: toepassing moreel besluitvormingsmodel

 

Het moreel dilemma spel

  

Het moreel dilemma spel privacy management heeft als doel om in een spelvorm via dilemma's in privacy vraagstukken bewustwording te creëren van ethische normen en waarden.

 

Daarbij draait het bij de deelnemers om de vraag: "waar ligt jouw grens? Hoe ga jij om met ethische vraagstukken met betrekking tot privacy in jouw werkomgeving?" 

 

 

 

 

 

Download hier de brochure en het inschrijfformulier:

Download
Brochure PE Module - Privacy & Ethiek 1 - Privacy & morele dilemma's
Brochure Frijlande - PE module 1 - priva
Adobe Acrobat document 72.1 KB
Download
Inschrijfformulier PE privacy & ethiek 1 - privacy & morele dilemma's
Het ingevulde inschrijfformulier terugsturen naar de Backoffice van Frijlande.
Bij voorkeur de gescande versie naar secretariaat@frijlande.nl, maar per post kan ook, dan graag naar het postadres:
Borgerspark 63, 9642 LL Veendam.
INSCHR~1.DOC
Microsoft Word document 368.6 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.