Haal meer uit een DPIA

 

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is op grond van de AVG verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor de mensen van wie gegevens worden verwerkt.

 

Een DPIA geeft inzicht in de risico’s die de verwerking oplevert voor de betrokkenen én in de maatregelen die de organisatie moet nemen.

 

 

Bij elke wijziging in de gegevensverwerking, bijvoorbeeld als er nieuwe technologie gebruikt gaat worden, of als de persoonsgegevens voor een ander doel gebruikt gaan worden, is een DPIA verplicht. Het is daarom aan te raden om periodiek een DPIA uit te voeren.

 

De PE module “Haal meer uit een DPIA” (1 dagdeel) gaat verder dan het geven van uitleg over de werking en uitvoering van een DPIA.

Door dieper in te gaan op de bedoeling van de wetgever, wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.

 

Gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid, wordt invulling gegeven aan: 

 • Het herkennen en adequaat beschrijven van de belangen van majeure stakeholders
 • Het detecteren van voorgenomen verwerkingen en verwerkingsdoeleinden
 • Het beoordelen van de rechtmatigheid van de voorgenomen verwerkingen
 • Het beschrijven en labelen van risico’s voor betrokkenen
 • Het formuleren, adresseren en beleggen van passende mitigerende maatregelen
 • Het formuleren van restrisico’s.

Er is voor dit proceskader gekozen, omdat deze in de opzet en het gebruik heel praktisch is.  

 

Doelgroep

De privacy professional die meer uit de opzet en uitkomsten van DPIA’s wil halen.

 

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • De aspecten van het organiseren van een DPIA weten te benoemen, wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en wanneer een DPIA verplicht moet worden uitgevoerd 
 • Een DPIA weten te organiseren en uit te voeren, rekening houdend met de verschillende belangen
 • Weten hoe het opzetten en uitvoeren van een DPIA  onderdeel kan zijn van het beleids-, voorzieningen- en projectenvoort-brengingsproces van de organisatie 

Programma

 • Wat en waarom een DPIA en wanneer is deze verplicht?
 • Inleiding in het proceskader voor het opzetten en uitvoeren van DPIA’s zoals de overheid die hanteert
 • Toepassen van het proceskader in casuïstiek, met de verschillende belangen van het management, van de uitvoering en van de betrokkenen als invalshoek
 • Rapporteren en verantwoording afleggen over de resultaten van een uitgevoerd DPIA

 

Datum en duur:  woensdag 18 september 2019, van 9.00 tot 12.30 uur

 

Docenten:           Jan de Wit en Michel Boot 

 

Locatie:               Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen

 

Prijs:                    € 229,00 exclusief BTW

  

Certificaat:          (digitaal) certificaat van deelname

   

Persoonlijk op de hoogte gehouden worden over de nieuw te plannen datum? Stuur dan een verzoek naar secretariaat@frijlande.nl  

 

Download
PE module 5 - haal meer uit een DPIA
Brochure Frijlande - PE module 5 - haal
Adobe Acrobat document 66.2 KB
Download
Inschrijfformulier PE module - Haal meer uit een DPIA
Het ingevulde inschrijfformulier terugsturen naar de Backoffice van Frijlande.
Bij voorkeur de gescande versie naar secretariaat@frijlande.nl, maar per post kan ook, dan graag naar het postadres:
Borgerspark 63, 9642 LL Veendam.
Inschrijfformulier PE Module 5 - Haal me
Microsoft Word document 371.8 KB

Meer informatie

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl, bel 05 98 62 65 00 of vul onderstaand bericht in.  

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.