Leonie Porte, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

In de periode september ’19 tot januari ’20 heb ik de Post HBO opleiding Privacy Management gevolgd, een zeer praktijkgerichte en theoretisch goed onderbouwde opleiding in een vakgebied waar veel vraag is naar goed geïnformeerde mensen.

De uitgebreide praktijkervaring van de vakdocenten maakt de opleiding nog concreter, dit komt ook goed tot zijn recht in de simulatie tijdens de opleiding. Die voelt echt als een ‘snelkookpan’.

Sinds het behalen van mijn diploma ben ik ook in het privacy vakgebied aan het werk, en merk ik dat de simulatie erg realistisch is!

Als je de opleiding kunt combineren met een goede werkervaringsplek ben je na afronding van de opleiding klaar voor het werkveld.

Inmiddels heb ik na 17 jaar mijn werk als Financieel Adviseur in de bancaire sector omgeruild voor een baan als Compliance Officer met aandachtsgebied Privacy bij een verzekeraar. Hier zal ik binnenkort ook de FG functie gaan bekleden.

Annemiek Kamsma, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Veel organisaties benaderen privacy vooral als een ‘ICT-issue’, andere juist als iets voor juridische zaken.

Als je, net als ik, van beide kennisgebieden niet meer dan gemiddelde kennis hebt (maar wel met bovengemiddelde interesse voor privacy) en je je afvraagt of de post HBO registeropleiding Privacy Management van Frijlande wel een juiste keuze is, dan mag je mij bellen om je (kosteloos) te adviseren!

Ik ben de opleiding gaan doen om kennis op te doen, maar ook om deze kennis te kunnen delen. De veranderkant spreekt me enorm aan: als meer mensen zich bewust worden van het belang van privacy, dan verandert er hopelijk iets. De meeste datalekken, groot en klein, worden veroorzaakt door menselijke fouten, onwetendheid en nonchalance!

Bovendien sluit dit goed aan bij wat ik al jaren met veel plezier doe: mensen en teams in beweging krijgen, met betrekking tot loopbaan, samenwerking en arbeidsmarkt.

Wat voor mij een enorme eye-opener was, was het inzicht dat de privacywetgeving juist regelt dat ‘gewone mensen’ het recht hebben om te kunnen snappen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en dat het mogelijk zelfs een voordeel is dat je alert bent op ICT- en juridisch jargon (als ik het niet begrijp, dan begrijpen anderen het ook niet…)

Het gaat erom om de juiste vragen te stellen aan specialisten op diverse terreinen (waaronder ICT en juridische specialisten) en al deze kennis te vertalen naar begrijpelijke verhalen.

Jan, Heleen en Marion weten de lesstof met zoveel kennis van zaken, enthousiasme en humor te brengen dat de lesdagen voorbijvlogen. Het hoogtepunt (voor mij) was de module waarin een praktijksimulatie centraal stond; we hebben alle fouten gemaakt die je je kunt bedenken, en enorm veel gelachen en geleerd!

Nu ik de opleiding afgerond heb, wil ik het liefst kleine(re) organisaties begeleiden om privacy-proof te worden. Veel kleine organisaties ‘moeten nog iets met privacy’ maar het ontbreekt hen aan kennis. Je kunt er als organisatie voor kiezen om ‘slechts’ te voldoen aan de wet. Maar de privacywetgeving is niet uitsluitend een hinderpaal. Door verantwoord en efficiënt om te gaan met privacy en de balans te vinden tussen wetgeving, de taakstelling van de organisatie en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, is privacy ook als een kwaliteitskenmerk te benutten. In dit verband is het zeker nuttig om ook naar de niet-wettelijke aspecten van privacy te kijken en te weten hoe de betrokkenen privacy ervaren. Als je als organisatie transparant en concreet wilt zijn over je beleid en als je en passant ook netjes wilt voldoen aan de wettelijke vereisten om boetes, imagoschade en schadeclaims te voorkomen, dan moet je proactief werk maken van informationele privacy.

Johan Harkema, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

In november 2017 ben ik Information Security & Data Privacy Officer bij NDC mediagroep geworden.

NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediahuis van Noord-Nederland met meer dan 70 digitale kanalen, 30 events, 40 weekbladen, 7 nieuwsbladen en de drie dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

De vakgebieden informatiebeveiliging en data privacy hadden eerder al mijn interesse, maar de gedegen vakkennis ontbrak op dat moment. Na een selectie van beschikbare opleidingen en trainingen kwam ik voor het privacy-vakgebied bij de Post-HBO opleiding Privacy Management van Frijlande terecht.

Op 7 juni 2018 heb ik met veel plezier de opleiding afgerond met het behalen van het diploma. De praktijkopdracht heb ik goed kunnen oppakken bij NDC mediagroep.

De opleiding sprak mij aan omdat er aandacht wordt besteed aan meerdere disciplines (privacy management, verandermanagement en projectmanagement) om succesvol te kunnen zijn in het vakgebied, er afwisseling is tussen theorie en de praktische toepassing, daarnaast ook omdat Frijlande de gelegenheid biedt om een netwerk met alumni op te bouwen met vakgenoten in Nederland.

Niet alle aspecten kunnen in de opleiding uitgebreid behandeld worden (zoals bijvoorbeeld bij NDC mediagroep de journalistieke exceptie een specifieke verwerking is in de privacywetgeving), maar de opleiding biedt een goede basis om dit verder zelf op te pakken of dit aan de hand van de Permanente Educatie modules te doen én natuurlijk de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Op 23 mei 2018 heeft het Friesch Dagblad een artikel over mijn werk geplaatst. NDC Mediagroep heeft als uitgever met een bijzonderheid in de privacywetgeving te maken: de persvrijheid.

Else Fokkinga, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Ik heb in oktober 2017 de studie Post HBO Privacy Management bij Frijlande afgerond.

Als praktijkopdracht heb ik onderzoek gedaan naar in hoeverre het recht op inzage volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingeregeld bij het UMCG. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het Privacy Management Procesmodel van Frijlande. Omdat ik schrijven leuk vind, heb ik hier een artikel over geschreven.

Op dit moment houd ik me bezig met het inregelen van de rechten van betrokkenen bij Aegon via DPA Privacy.

Auke Meijer, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Sinds 1996 zet ik mij, samen met anderen, in om een positieve bijdrage te leveren aan informatisering- en automatiseringsprojecten in de breedste zin des woords. Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam bij een middel grote zorgorganisatie in Assen.

Vanuit het strategisch beleid van de organisatie kwam de wens om de ontwikkelingen rondom de AVG scherp te krijgen. Het doel van de organisatie is om uiteindelijk het privacy beleid duurzaam in de haarvaten van de organisatie te verankeren.

Na uitgebreid zoeken kwam uiteindelijk de registeropleiding Post HBO privacy management van Frijlande in beeld. Voor mij is doorslaggevend dat Frijlande niet alleen de AVG helder belicht maar dat zij een helder privacy management procesmodel aanlevert met daarin ook veranderkundige en projectmatige tools. Precies hetgeen wat nodig is om de AVG niet alleen in enge zin (dus voldoen aan wet- en regelgeving) maar juist in ruime zin (ook in de waarden en normen van de organisatie) te implementeren.

Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de eigen modus operandi. Hierbij wordt feedback gegeven op de ontwikkeling van het eigen handelen als FG of privacy manager. Het structogram en de Caluwé kleurdrukken zijn daarin nuttige tools. Het leverde mij in elk geval extra inzicht op in wat wel en soms juist niet te doen om de beoogde resultaten te behalen.

Ik heb meer begrip gekregen voor het acceptatiedeel van de formule resultaat is kwaliteit maal acceptatie (R = K x A). De eerste reacties zijn positief!

Mirjam van Ittersum, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming
 
Na 20 jaar gewerkt te hebben voor de Rabobank organisatie kreeg ik steeds meer behoefte aan een nieuwe uitdaging. Terug naar waar eerder mijn hart lag. Iets met recht en maatschappij. Maar wat? Nog geen idee. Via Rabobank ontving ik een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst Privacy Management van Frijlande. De presentatie die Heleen en Jan gaven was genoeg om mij enthousiast te krijgen. Dit is het dacht ik.

In de 6 maanden die volgden ben ik vol energie aan de slag gegaan. De lesdagen zijn afwisselend gegeven door Jan, Heleen en Marion, ieder op hun eigen vakgebied. Iedere module een gastspreker, een ware toevoeging aan de opleiding. Voor de praktijkopdracht heb ik een werkervaringsplek bij een gemeente kunnen regelen. Deze werkervaringsplek in combinatie met de studie geeft je de ruimte om theorie aan de praktijk te toetsen.

We zijn nu ruim 6 maanden verder, ik heb mijn diploma in ontvangst mogen nemen en hoor bij de eerste lichting afgestudeerde geregistreerde Privacy Managers/Functionaris Gegevensbescherming! De nieuwe uitdaging heb ik gevonden, iets met recht en maatschappij… Vanaf 1 november 2017 ben ik Privacy Beheerder bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg!

Tjalle ter Stege, trainer/coach, verander-/projectmanager en geregistreerd privacy manager/FG/DPO

Vanuit een carrière in de financiële wereld ben ik geïnteresseerd geraakt in privacy management.

Wat mij in de opleiding Post HBO Privacy Management van Frijlande aansprak is de combinatie van de elementen privacy management, verandermanagement en projectmanagement. Deze elementen maken de opleiding zeer toepasbaar in de praktijk en maken tevens dat je privacy vraagstukken zeer breed, en daardoor professioneel, kunt benaderen en aanpakken.

Tijdens de opleiding werk je al snel aan je eigen modus operandi wat je “dwingt” om vorm te geven aan je eigen aanpak maar ook om te kunnen onderscheiden waar het bij de aanpak van privacy management vraagstukken in essentie op aan komt. De opleiding wordt gegeven door enthousiaste en zeer kundige docenten die hun sporen in het vakgebied ruim hebben verdiend.

Het volgen van de opleiding heeft mij geïnspireerd en aangezet om als freelancer te gaan werken in het privacy domein. Kortom, deze opleiding is wat mij betreft een aanrader en een must voor iedereen die zich verder wil bekwamen op het gebied van privacy management.

Anita Tamminga, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Ik ben 17 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector. De laatste jaren heb ik veel reorganisaties meegemaakt en merkte ik dat mijn werk mij steeds minder voldoening en uitdaging bracht. Tijd voor een nieuwe stap! Via mijn werk zag ik een uitnodiging van Instituut Frijlande voor een informatiebijeenkomst voor de opleiding Privacy Management. Dit bleek precies te zijn waar ik naar op zoek was. Heleen, Jan en Marion beschikken over een enorme vakinhoudelijke kennis en weten deze naadloos aan te laten sluiten bij de praktijk.

Onderdeel van de studie is het zelfstandig uitvoeren van een opdracht binnen een werkervaringsplek. Mede door het grote netwerk van de docenten was het vinden van een geschikte plek geen enkel probleem.

Nu zijn we een half jaar verder en heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen en mag ik mij register Privacy Manager en Functionaris Gegevensbescherming noemen. En het allermooiste is, dat ik via Frijlande in contact ben gekomen met nieuwe werkgever en ik vanaf 1 november start als Functionaris voor de Gegevensbescherming bij Verslavingszorg Noord Nederland!