Niels Bons, Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) provincie Zuid-Holland

Een aantal jaren geleden heb ik al de post-hbo studie Privacy Management gevolgd. Ik ben al geruime tijd werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar toen Frijlande de kans bood om de kopstudie voor Certified Data Protection Officer (CDPO) te volgen, werd mijn interesse gewekt voor certificering. De studiegids beloofde een programma op papier een breed scala aan boeiende onderwerpen. Dat was voor mij reden genoeg om me aan te melden.

Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. De lessen waren buitengewoon boeiend en zeer gevarieerd, variërend van de “zachte” aspecten zoals persoonlijke vaardigheden en ethiek tot het meer “technische” aspect van audits en het doorgronden van het informatielandschap van een organisatie. De aanwezigheid van zeer deskundige en inspirerende docenten zorgde ervoor dat de dagen voorbij vlogen. Het geheel werd afgesloten met een paper en een examen, die weliswaar de nodige inspanning vergden, maar goed te behappen waren.

Al met al kan ik het ten zeerste aanbevelen voor mensen die overwegen de stap te zetten naar het FG-schap, en zeker ook voor degenen die al geruime tijd als FG actief zijn.

Nicolle Pieters, privacy officer en beleidsadviseur in de medisch specialistische revalidatie

Ik woon in Deventer en werk 32 uur per week. Ik heb eerst ruim 12 jaar als fysiotherapeut gewerkt en ben geleidelijk de kant van beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid opgerold. Sinds 2021 heb ik ook Informatieveiligheid in mijn portefeuille en ben ik Privacy Officer, vanuit die rol werk ik nauw samen met onze externe FG en de CISO. Ook ligt er een eerste plan om samen met een aantal collega-centra een gezamenlijke Privacy Office in te richten.

In februari 2022 ben ik gestart met de post-hbo opleiding Privacy Management. De verschillende losse onderdelen van privacy had ik al wel eens bij de hand gehad en voerde ik uit in de praktijk. In juni 2022 heb ik mijn diploma behaald. Op grond van het diploma mag ik de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren.

De meerwaarde van de opleiding zat voor mij in de basis van de AVG nog eens goed uitgelegd te krijgen. Maar vooral ook in de systematiek van het Frijlande Privacy Management 5-stappen procesmodel, waardoor al die de losse onderdelen samenhang kregen!

In het kader van mijn afstudeerpaper heb ik een PraatPlaat PrivacyManagement op twee A4-tjes gemaakt, die ik nu in de organisatie gebruik om op hoofdlijnen de AVG nog eens toe te lichten en vooral ook om duidelijk te maken hoe en waarmee we daar in de organisatie handen en voeten aan geven. Samenhang dus. Ik krijg daar enthousiaste reacties op, het geeft overzicht en inzicht.

In maart 2023 heb ik de Frijlande Permanente Educatie module ‘Toezicht op Gegevensbescherming’ en aansluitend de module over het gebruik van de (door Frijlande ontwikkelde) online tool NORMA gevolgd. Ook voor mij als privacy officer is NORMA praktisch goed toepasbaar. Het geeft een mooi compact overzicht van hoe we ervoor staan. Ik ging met een gevuld Dashboard naar huis! Mijn plan is om dit 2x per jaar te blijven doen. Daarnaast heb ik mijn netwerk kunnen uitbreiden om te kunnen sparren en voorbeelden te delen met elkaar. Heel waardevol.

In februari 2023 heb ik de jaarlijkse alumnibijeenkomst bijgewoond. Het was gezellig, leuk om elkaar terug te zien, kennis te maken met andere alumni en fijn dat er ook een inhoudelijk onderdeel in het programma zat.

Praktijktip: hoewel het belangrijk is om afspraken met elkaar te maken in een organisatie over hoe de dingen te doen, staat of valt privacy in de praktijk met het daadwerkelijk naleven van die afspraken.

Op dit moment volg ik een Masterclass Informatieveilig Gedrag in de zorg, die specifiek ingaat op dat Gedrag. Eerst analyseren waarom iemand doet wat ie doet, en daarna kijken welke interventies je daar vervolgens op kunt inzetten.

De website informatieveiliggedragzorg.nl is vrij toegankelijk en de instrumenten zijn ook prima toepasbaar in andere sectoren dan de gezondheidszorg.

Maureen Wieringa, Local Information Security Officer en privacy manager

Na ruim 10 jaar te hebben gewerkt in het bankwezen kreeg ik de behoefte aan een nieuwe uitdaging, omdat bij de bank de ene reorganisatie de andere opvolgde en ook functies steeds werden aangepast. Na enig onderzoek naar wat bij mij past, heb ik een Frijlande informatiebijeenkomst bezocht over de baanmogelijkheden na afronding van de registeropleiding post-hbo Privacy Management van Frijlande.

Omdat de inhoud van de opleiding en de mogelijkheden mij erg aanspraken ben ik gestart met het omscholingstraject tot privacy manager en in januari 2021 heb ik mijn diploma behaald. Bij de Rabobank heb ik de kans gekregen om privacy management ervaring op te doen.

Frijlande ontvangt regelmatig interessante vacatures op het gebied van privacy en informatiebeveiliging van werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten en Frijlande stuurt deze door naar alle alumni. Zorggroep Meander was op zoek naar een Local Information Security Officer (LISO) en bood geschikte kandidaten de mogelijkheid om de Frijlande opleiding Post-hbo Information Security Management Professional (ISMP) te volgen als je nog niet aan alle LISO functie-eisen zou voldoen.

Omdat naast privacy ook informatiebeveiliging mij erg aanspreekt besloot ik te solliciteren en ik kreeg de baan! In het najaar van 2021 ben ik gestart met de opleiding post-hbo ISMP en ook van start gegaan bij mijn nieuwe werkgever.

In beide post-hbo opleidingen van Frijlande is er naast het theoretische gedeelte ook een simulatie module, waarin de geleerde theorie in praktijk wordt gebracht.

Erg handig bij mijn start als LISO!

Carola Veenstra-Jager, officemanager privacy en privacy & security coördinator

Sinds 2,5 jaar werk ik bij de Rijksuniversiteit Groningen voor het centrale privacy-team dat belast is met het uitrollen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In mijn zoektocht naar een geschikte studie die aansluit bij mijn werk kwam ik de post-hbo registeropleiding Privacy Management van Frijlande tegen, een studie die meer biedt dan alleen de privacywetgeving. De meerdere disciplines (privacy management, verandermangement en projectmanagement) geven de opleiding zoveel meer dan alleen kennis van de AVG wetgeving en is daardoor ook breder inzetbaar.

Ik vond het best spannend weer in de studiebanken te kruipen en dan ook nog wel op Post-HBO niveau. Maar de begeleiding was super! Elke les was weer een feestje. Ik ging met veel plezier naar de lessen en door de praktische benadering en de passie van de docenten werd je gewoon meegenomen door de stof. De simulatiemodule vond ik het meest bijzonder en leerzaam. Heel goed neergezet en zo dicht bij de praktijk! De opdrachten tijdens de simulatie gaven tevens inzichten in de verschillende manieren van werken. Elk inidvidu heeft zijn eigen kwaliteit, de kunst is de harmonie daarin te vinden.

De opleiding is zeker niet makkelijk. Er dient een opdracht uitgevoerd te worden waarover een paper geschreven moet worden. Ook volgt er daarna een mondeling en schriftelijk examen. Maar met de goede begeleiding van de docenten en de werkwijze van Frijlande is het heel goed te doen. Als je interesse hebt in het implementeren van de privacywetgeving en hoe daarop toezicht gehouden kan worden, dan adviseer ik de post-hbo opleiding privacy management van Frijlande zeker aan!

In mijn huidige werk hoop ik nog vaak privacy-opdrachten op te mogen pakken zodat ik nog veel kan oefenen en wie weet ligt er nog wel een mooie nieuwe functie als privacymanager of -officer voor mij in het verschiet.

Laurens de Vos, trainer/coach, interim manager en geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Na bij diverse banken en vermogensbeheerders te hebben gewerkt, heb ik een aantal jaren geleden de overstap gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Organisaties begeleiden in verandering en teams en mensen in beweging krijgen is iets waar ik enorm veel energie van krijg.

Strategie geeft de richting weer, maar het zijn de mensen die het uiteindelijke succes bepalen… En dat geldt ook voor het onderwerp privacy!

Dat heeft mij uiteindelijk ook bij de opleiding post-hbo privacy management gebracht. Privacy als onderwerp spreekt mij enorm aan, maar juist de praktische benadering van de opleiding bij Frijlande hebben mij overtuigd juist voor deze opleiding te kiezen. Een keuze waarvan ik nooit spijt heb gehad. Ik heb het enorm gewaardeerd dat in de opleiding het onderwerp niet alleen vanuit de juridische kant, maar juist ook vanuit veranderkundige en projectmatige hoek wordt benaderd.

De opbouw van de opleiding, de praktische toepasbaarheid, de drive en passie van de docenten, allemaal redenen om voor deze opleiding te kiezen. Ik beveel de post-hbo opleiding privacy management bij Frijlande dan ook zeker aan als je een carrière in privacy management ambieert.

Met deze opleiding op zak heb ik in ieder geval een mooie basis gelegd organisaties te kunnen ondersteunen met hun privacy vraagstukken.

Hans Jansen, producent, projectmanager, zakelijk leider van evenementen en privacy manager

De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de culturele sector en evenementenbranche. Ik ben betrokken geweest bij verschillende grote festivals en culturele instellingen in het noorden. De laatste jaren als freelancer.

Met het ingaan van de eerste lockdown op 12 maart 2020 was ik in één klap al mijn opdrachten kwijt voor de rest van dat jaar.

Omdat het stil zitten me al snel begon tegen te staan heb ik toen besloten om de gedwongen vrije tijd nuttig te besteden en in mij zelf te investeren door een opleiding te gaan volgen. Hoewel ik in mijn werk wel eens te maken had gehad met de AVG was de materie me grotendeels onbekend maar interesseerde het me wel enorm. Wat me vooral aansprak in de geschetste opleiding was de combinatie met projectmanagement en verandermanagement.

Ik zag de opleiding als een kans om me minder afhankelijk te maken van de sector waarin ik me tot nu toe altijd bewogen had. Daarnaast speelt de AVG natuurlijk ook een rol binnen de evenementenbranche en zag ik mogelijkheden om me binnen die sector te specialiseren. Bovendien zal de druk op privacy juist ook hier toenemen door Corona. Kijk maar naar de discussie over het inzetten van testresultaten bij het toegangsbeleid van evenementen.

Inmiddels heb ik de opleiding met plezier én succes afgerond. Wat me vooral heel erg bevallen is aan de opleiding is de uitgebalanceerde verhouding tussen theorie en praktijkcases. Tempo en niveau zijn pittig waardoor je in een snelkookpan klaargestoomd wordt voor de praktijk. De simulatiemodule zorgt er bovendien voor dat je ook inzicht krijgt in je eigen manier van (samen-)werken.

Op dit moment zit ik nog in de afronding van mijn praktijkopdracht bij festival ESNS waar ik een onderzoek doe naar de privacy-volwassenheid van de organisatie en ze daar mag helpen enkele stappen te maken. Hoewel het ‘oude normaal’ langzaam weer dichterbij komt en ik mijn ‘oude’ werkzaamheden ook weer langzaam kan oppakken heb ik er goede hoop op me ook als privacy manager binnen de branche te kunnen bewegen.

Marijke Timmer, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

In januari 2020 was het zover. Een sprong in het diepe. Het ontdekken van een compleet nieuwe wereld genaamd privacy management. Mogelijk gemaakt door het omscholingstraject van het UWV en Frijlande Instituut voor Privacy Management.

Na het afronden van mijn opleiding Communicatie heb ik gewerkt bij verschillende bedrijven in uiteenlopende functies. Helaas bleef een start in de communicatie branche uit. In 2019 kwam ik in aanraking met het UWV. Mijn werkadviseur kwam met mogelijkheid tot omscholing. Privacy Management interesseerde mij direct. Samen met de werkadviseur vroeg ik het omscholingstraject aan. Na het doorlopen van verschillende fasen kwam er een akkoord! In januari 2020 kon ik beginnen aan de post-hbo opleiding Privacy Management bij Frijlande.

Het was pittig! Opnieuw de schoolbanken in. En ook nog zonder enige voorkennis. Maar het waren uitstekend verzorgde lessen van experts. Ik had te maken met gemotiveerde en toegankelijke mede studenten en interessante en leerzame casussen. Ik had echt zin om bij een organisatie een privacy werkopdracht uit te voeren. Ik ben meer een persoon die het zelf moet doen om te leren. Frijlande hielp mij met het vinden van een geschikte plek. Ik koos ervoor om onderzoek te doen naar de privacyvolwassenheid van een zorgorganisatie. Naar aanleiding van de resultaten deed ik aanbevelingen om meer privacyvolwassen te worden.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder en ben ik de trotse bezitter van een diploma én een baan! Ik werk als Privacy Officer bij een interessante organisatie gericht op sociaal werk. Ik kan mijn kwaliteiten uitstekend inzetten en uitbreiden.

Ik ben zo blij dat ik deze stap heb durven nemen en dank jullie dat jullie deze carrière switch mede mogelijk hebben gemaakt!

Leonie Porte, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

In de periode september ’19 tot januari ’20 heb ik de post-hbo opleiding Privacy Management gevolgd, een zeer praktijkgerichte en theoretisch goed onderbouwde opleiding in een vakgebied waar veel vraag is naar goed geïnformeerde mensen.

De uitgebreide praktijkervaring van de vakdocenten maakt de opleiding nog concreter, dit komt ook goed tot zijn recht in de simulatie tijdens de opleiding. Die voelt echt als een ‘snelkookpan’.

Sinds het behalen van mijn diploma ben ik ook in het privacy vakgebied aan het werk, en merk ik dat de simulatie erg realistisch is!

Als je de opleiding kunt combineren met een goede werkervaringsplek ben je na afronding van de opleiding klaar voor het werkveld.

Inmiddels heb ik na 17 jaar mijn werk als Financieel Adviseur in de bancaire sector omgeruild voor een baan als Compliance Officer met aandachtsgebied Privacy bij een verzekeraar. Hier zal ik binnenkort ook de FG functie gaan bekleden.

Annemiek Kamsma, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Veel organisaties benaderen privacy vooral als een ‘ICT-issue’, andere juist als iets voor juridische zaken.

Als je, net als ik, van beide kennisgebieden niet meer dan gemiddelde kennis hebt (maar wel met bovengemiddelde interesse voor privacy) en je je afvraagt of de post-hbo registeropleiding Privacy Management van Frijlande wel een juiste keuze is, dan mag je mij bellen om je (kosteloos) te adviseren!

Ik ben de opleiding gaan doen om kennis op te doen, maar ook om deze kennis te kunnen delen. De veranderkant spreekt me enorm aan: als meer mensen zich bewust worden van het belang van privacy, dan verandert er hopelijk iets. De meeste datalekken, groot en klein, worden veroorzaakt door menselijke fouten, onwetendheid en nonchalance!

Bovendien sluit dit goed aan bij wat ik al jaren met veel plezier doe: mensen en teams in beweging krijgen, met betrekking tot loopbaan, samenwerking en arbeidsmarkt.

Wat voor mij een enorme eye-opener was, was het inzicht dat de privacywetgeving juist regelt dat ‘gewone mensen’ het recht hebben om te kunnen snappen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en dat het mogelijk zelfs een voordeel is dat je alert bent op ICT- en juridisch jargon (als ik het niet begrijp, dan begrijpen anderen het ook niet…)

Het gaat erom om de juiste vragen te stellen aan specialisten op diverse terreinen (waaronder ICT en juridische specialisten) en al deze kennis te vertalen naar begrijpelijke verhalen.

Jan, Heleen en Marion weten de lesstof met zoveel kennis van zaken, enthousiasme en humor te brengen dat de lesdagen voorbijvlogen. Het hoogtepunt (voor mij) was de module waarin een praktijksimulatie centraal stond; we hebben alle fouten gemaakt die je je kunt bedenken, en enorm veel gelachen en geleerd!

Nu ik de opleiding afgerond heb, wil ik het liefst kleine(re) organisaties begeleiden om privacy-proof te worden. Veel kleine organisaties ‘moeten nog iets met privacy’ maar het ontbreekt hen aan kennis. Je kunt er als organisatie voor kiezen om ‘slechts’ te voldoen aan de wet. Maar de privacywetgeving is niet uitsluitend een hinderpaal. Door verantwoord en efficiënt om te gaan met privacy en de balans te vinden tussen wetgeving, de taakstelling van de organisatie en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, is privacy ook als een kwaliteitskenmerk te benutten. In dit verband is het zeker nuttig om ook naar de niet-wettelijke aspecten van privacy te kijken en te weten hoe de betrokkenen privacy ervaren. Als je als organisatie transparant en concreet wilt zijn over je beleid en als je en passant ook netjes wilt voldoen aan de wettelijke vereisten om boetes, imagoschade en schadeclaims te voorkomen, dan moet je proactief werk maken van informationele privacy.

Johan Harkema, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

In november 2017 ben ik Information Security & Data Privacy Officer bij NDC mediagroep geworden.

NDC mediagroep is het grootste onafhankelijke mediahuis van Noord-Nederland met meer dan 70 digitale kanalen, 30 events, 40 weekbladen, 7 nieuwsbladen en de drie dagbladen Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad.

De vakgebieden informatiebeveiliging en data privacy hadden eerder al mijn interesse, maar de gedegen vakkennis ontbrak op dat moment. Na een selectie van beschikbare opleidingen en trainingen kwam ik voor het privacy-vakgebied bij de post-hbo opleiding Privacy Management van Frijlande terecht.

Op 7 juni 2018 heb ik met veel plezier de opleiding afgerond met het behalen van het diploma. De praktijkopdracht heb ik goed kunnen oppakken bij NDC mediagroep.

De opleiding sprak mij aan omdat er aandacht wordt besteed aan meerdere disciplines (privacy management, verandermanagement en projectmanagement) om succesvol te kunnen zijn in het vakgebied, er afwisseling is tussen theorie en de praktische toepassing, daarnaast ook omdat Frijlande de gelegenheid biedt om een netwerk met alumni op te bouwen met vakgenoten in Nederland.

Niet alle aspecten kunnen in de opleiding uitgebreid behandeld worden (zoals bijvoorbeeld bij NDC mediagroep de journalistieke exceptie een specifieke verwerking is in de privacywetgeving), maar de opleiding biedt een goede basis om dit verder zelf op te pakken of dit aan de hand van de Permanente Educatie modules te doen én natuurlijk de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Op 23 mei 2018 heeft het Friesch Dagblad een artikel over mijn werk geplaatst. NDC Mediagroep heeft als uitgever met een bijzonderheid in de privacywetgeving te maken: de persvrijheid.

Else Fokkinga, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Ik heb in oktober 2017 de studie post-hbo Privacy Management bij Frijlande afgerond.

Als praktijkopdracht heb ik onderzoek gedaan naar in hoeverre het recht op inzage volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ingeregeld bij het UMCG. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van het Privacy Management Procesmodel van Frijlande. Omdat ik schrijven leuk vind, heb ik hier een artikel over geschreven.

Op dit moment houd ik me bezig met het inregelen van de rechten van betrokkenen bij Aegon via DPA Privacy.

Auke Meijer

Auke Meijer, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Sinds 1996 zet ik mij, samen met anderen, in om een positieve bijdrage te leveren aan informatisering- en automatiseringsprojecten in de breedste zin des woords. Inmiddels ben ik 14 jaar werkzaam bij een middel grote zorgorganisatie in Assen.

Vanuit het strategisch beleid van de organisatie kwam de wens om de ontwikkelingen rondom de AVG scherp te krijgen. Het doel van de organisatie is om uiteindelijk het privacy beleid duurzaam in de haarvaten van de organisatie te verankeren.

Na uitgebreid zoeken kwam uiteindelijk de registeropleiding post-hbo privacy management van Frijlande in beeld. Voor mij is doorslaggevend dat Frijlande niet alleen de AVG helder belicht maar dat zij een helder privacy management procesmodel aanlevert met daarin ook veranderkundige en projectmatige tools. Precies hetgeen wat nodig is om de AVG niet alleen in enge zin (dus voldoen aan wet- en regelgeving) maar juist in ruime zin (ook in de waarden en normen van de organisatie) te implementeren.

Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de eigen modus operandi. Hierbij wordt feedback gegeven op de ontwikkeling van het eigen handelen als FG of privacy manager. Het structogram en de Caluwé kleurdrukken zijn daarin nuttige tools. Het leverde mij in elk geval extra inzicht op in wat wel en soms juist niet te doen om de beoogde resultaten te behalen.

Ik heb meer begrip gekregen voor het acceptatiedeel van de formule resultaat is kwaliteit maal acceptatie (R = K x A). De eerste reacties zijn positief!

Mirjam van Ittersum, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming
Na 20 jaar gewerkt te hebben voor de Rabobank organisatie kreeg ik steeds meer behoefte aan een nieuwe uitdaging. Terug naar waar eerder mijn hart lag. Iets met recht en maatschappij. Maar wat? Nog geen idee. Via Rabobank ontving ik een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst Privacy Management van Frijlande. De presentatie die Heleen en Jan gaven was genoeg om mij enthousiast te krijgen. Dit is het dacht ik.

In de 6 maanden die volgden ben ik vol energie aan de slag gegaan. De lesdagen zijn afwisselend gegeven door Jan, Heleen en Marion, ieder op hun eigen vakgebied. Iedere module een gastspreker, een ware toevoeging aan de opleiding. Voor de praktijkopdracht heb ik een werkervaringsplek bij een gemeente kunnen regelen. Deze werkervaringsplek in combinatie met de studie geeft je de ruimte om theorie aan de praktijk te toetsen.

We zijn nu ruim 6 maanden verder, ik heb mijn diploma in ontvangst mogen nemen en hoor bij de eerste lichting afgestudeerde geregistreerde Privacy Managers/Functionaris Gegevensbescherming! De nieuwe uitdaging heb ik gevonden, iets met recht en maatschappij… Vanaf 1 november 2017 ben ik Privacy Beheerder bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg!

Tjalle ter Stege, trainer/coach, verander-/projectmanager en geregistreerd privacy manager/FG/DPO

Vanuit een carrière in de financiële wereld ben ik geïnteresseerd geraakt in privacy management.

Wat mij in de opleiding post-hbo Privacy Management van Frijlande aansprak is de combinatie van de elementen privacy management, verandermanagement en projectmanagement. Deze elementen maken de opleiding zeer toepasbaar in de praktijk en maken tevens dat je privacy vraagstukken zeer breed, en daardoor professioneel, kunt benaderen en aanpakken.

Tijdens de opleiding werk je al snel aan je eigen modus operandi wat je “dwingt” om vorm te geven aan je eigen aanpak maar ook om te kunnen onderscheiden waar het bij de aanpak van privacy management vraagstukken in essentie op aan komt. De opleiding wordt gegeven door enthousiaste en zeer kundige docenten die hun sporen in het vakgebied ruim hebben verdiend.

Het volgen van de opleiding heeft mij geïnspireerd en aangezet om als freelancer te gaan werken in het privacy domein. Kortom, deze opleiding is wat mij betreft een aanrader en een must voor iedereen die zich verder wil bekwamen op het gebied van privacy management.

Anita Tamminga, geregistreerd privacy manager en functionaris gegevensbescherming

Ik ben 17 jaar werkzaam geweest in de bancaire sector. De laatste jaren heb ik veel reorganisaties meegemaakt en merkte ik dat mijn werk mij steeds minder voldoening en uitdaging bracht. Tijd voor een nieuwe stap! Via mijn werk zag ik een uitnodiging van Instituut Frijlande voor een informatiebijeenkomst voor de opleiding Privacy Management. Dit bleek precies te zijn waar ik naar op zoek was. Heleen, Jan en Marion beschikken over een enorme vakinhoudelijke kennis en weten deze naadloos aan te laten sluiten bij de praktijk.

Onderdeel van de studie is het zelfstandig uitvoeren van een opdracht binnen een werkervaringsplek. Mede door het grote netwerk van de docenten was het vinden van een geschikte plek geen enkel probleem.

Nu zijn we een half jaar verder en heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen en mag ik mij register Privacy Manager en Functionaris Gegevensbescherming noemen. En het allermooiste is, dat ik via Frijlande in contact ben gekomen met nieuwe werkgever en ik vanaf 1 november start als Functionaris voor de Gegevensbescherming bij Verslavingszorg Noord Nederland!