Kansrijke beroepen

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Elke organisatie moet voldoen aan de AVG en ‘Specialist op het gebied van privacy’ en ‘security specialist’ staan dan ook op de UWV kansrijke beroepenlijst.

De post-hbo opleidingen van Frijlande zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage. Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie meteen een project op het gebied van privacy of informatiebeveiliging uitgevoerd.

Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat ze zelf op zoek gaan naar een geschikte praktijkopdracht, bij voorkeur in een branche, bij een organisatie waar de deelnemer in de toekomst graag zou willen werken. Maar mocht dat niet lukken, dan kan Frijlande helpen bij het vinden van een geschikte stageplek. Onze ervaring is dat veel organisaties graag willen meewerken als de organisatie weet dat er na afloop van de stage ook daadwerkelijk een privacy praktijkopdracht is afgerond.

Frijlande heeft een groot netwerk en krijgt regelmatig de vraag of we geschikte kandidaten kennen voor privacy of security vacatures, aangezien er een tekort is aan goed geschoolde mensen.


Post-hbo Privacy Management

Het implementeren van de AVG privacy wet- en regelgeving in een organisatie is niet eenvoudig. Frijlande leert in deze opleiding om de verplichtingen die voortkomen uit de wet op een resultaatgerichte, projectmatige manier in te voeren. Er wordt ook inzicht verkregen in werk- en beïnvloedingsstijlen, kennis die nodig is om medewerkers en management privacy bewust te maken en te laten werken.

Het unieke in de opleiding post-hbo Privacy Management is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

Deze opleiding is de enige door CPION geaccrediteerde opleiding op het gebied van privacy in Nederland. Na het behalen van het diploma mag de titel Certified Privacy Manager (CPM) worden gevoerd.


Post-hbo Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming

Frijlande heeft bedrijven en overheden sinds de komst van de AVG verschillende ontwikkelingsfasen door zien gaan. Privacy taken worden steeds vaker gescheiden en vanuit het toezichtkader ontstaat een steeds zuiverdere rol en taak voor de Data Protection Officer (DPO), in het Nederlands: Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) is een onafhankelijk deskundige op het gebied van gegevensbescherming die binnen een organisatie wordt aangewezen om te adviseren, informeren en toezicht te houden op de naleving van de AVG.

In de post-hbo opleiding Data Protection Officer wordt geleerd hoe toezichtvraagstukken het best georganiseerd kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met alle soorten/type organisaties.

De eerste 13 lesdagen zijn gelijk aan de opleiding post-hbo opleiding Privacy Management. Daarna volgt de 6-daagse Data Protection Officer ‘kopstudie’. Na succesvolle afronding mag de titel Certified Data Protection Officer worden gevoerd.


Post-hbo Information Security Management Professional

Informatiebeveiliging, ook vaak cybersecurity genoemd, gaat niet alleen over toegang tot (privacy) gevoelige gegevens, maar om het beschermen van alle voor een organisatie belangrijke informatie tegen allerlei (be)dreigingen. Van ransomware en phishing tot een (D)Dos aanval.

Organisaties zijn zich (gelukkig) steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens.

Frijlande biedt met de opleiding post-hbo Information Security Management Professional (ISMP) geen ICT-opleiding aan, maar leert in deze opleiding hoe security en informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd in verschillende soorten organisaties, in elke bedrijfstak.

Omdat communicatieve vaardigheden ook heel belangrijk zijn om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren, wordt ook aandacht besteed aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden,

De opleiding is mede ontwikkeld vanuit het Programma Cyber Security Noord Nederland.


Frijlande post-hbo registeropleidingen

Aan alle post-hbo opleidingen van Frijlande is het predicaat ‘registeropleiding’ toegekend door de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register).

Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. De opleidingen zijn zo ontwikkeld dat die zijn toe te passen in alle soorten organisaties.

Naast het schrijven van een afstudeerpaper over een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd, wordt ook een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment.

Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van de Stichting Post-hbo Nederland en wordt hij/zij opgenomen in het Landelijk CPION register.


Vergoeding opleiding door UWV

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV.

Op grond van deze overeenkomst kan de opleiding, als u een UWV uitkering ontvangt, geheel of gedeeltelijk worden vergoed door het UWV, als uw werkadviseur bij het UWV het noodzakelijk acht dat u wordt omgeschoold om duurzaam aan het werk te komen en een opleiding bij Frijlande passend voor u is.

Ook als u een werkgever met een werkervaringsplek vindt die u een baangarantie geeft zodra u uw post-hbo diploma heeft behaald, dan is het mogelijk dat het UWV de opleiding volledig betaalt als uw werkadviseur bij het UWV het noodzakelijk acht dat u omgeschoold moet worden om duurzaam aan het werk te komen.

Of het UWV de opleiding geheel of gedeeltelijk gaat vergoeden wordt beoordeeld door het UWV. U kunt dit bespreken met uw werkadviseur.

Een optie nemen op een cursusplek in de post-hbo opleiding is mogelijk. Ook een dag meelopen met een privacy professional behoort tot de mogelijkheden.


Tweedaagse basistraining

Bij twijfel of een post-hbo opleiding bij je past, kan ook eerst een 2-daagse basistraining worden gevolgd. Als daarna wordt ingeschreven voor een post-hbo opleiding, dan geeft Frijlande € 500 korting op de post-hbo opleiding.


Duur van de opleiding

Er is 1 klassikale lesdag per week, daarnaast ca. 8 uren zelfstudie per week.


Alumni

Iedereen die de post-hbo registeropleiding succesvol heeft afgerond, wordt een paar maanden na het examen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de eigen opleidingsgroep en vervolgens krijgen de alumni uitnodigingen voor de jaarlijkse bijeenkomsten met alle afgestudeerden. Er wordt steeds gekozen voor een interessant thema, een gastspreker en er is tijd om te netwerken.

De eerstvolgende geplande post-hbo opleidingen

Post-hbo Certified (Chief) Information Security Management (C²ISO)

3 oktober 2024 @ 09:30 - 30 januari 2025 @ 16:30

STARTGARANTIE: Post-hbo privacy management

3 oktober 2024 @ 09:30 - 30 januari 2025 @ 16:30

STARTGARANTIE: Post-hbo Data Protection Officer (19 dagen)

3 oktober 2024 @ 09:30 - 27 maart 2025 @ 16:30

Het hoogtepunt (voor mij) was de module waarin een praktijksimulatie centraal stond; we hebben alle fouten gemaakt die je je kunt bedenken, en enorm veel gelachen en geleerd!

Annemiek Kamsma, Stichting Mens en Maatschappij

De opleiding sprak mij aan omdat er aandacht wordt besteed aan meerdere disciplines (privacy-, verander- en project-management) … er is afwisseling tussen theorie en de praktische toepassing. Daarnaast ook omdat Frijlande de gelegenheid biedt om een netwerk met alumni op te bouwen met vakgenoten in Nederland.

Johan Harkeme, NDC mediagroep

De opleiding wordt gegeven door enthousiaste en zeer kundige docenten die hun sporen in het vakgebied ruim hebben verdiend.

Tjalle ter Stege, Privacy & Security Officer

De lesdagen zijn afwisselend gegeven … Iedere module een gastspreker, een ware toevoeging aan de opleiding … De werkervaringsplek in combinatie met de studie geeft je de ruimte om theorie aan de praktijk te toetsen.

Mirjam van Ittersum, Gemeente Ommen-Hardenberg

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor omscholing, herplaatsing en kansen op de arbeidsmarkt? Frijlande heeft veel ervaring met omscholing naar het kansrijke vak van privacy management. Tot nu toe zijn alle afgestudeerden met succes werkzaam in het vakgebied. Laat van u horen, we staan u graag te woord.