Nieuwe wetgeving, nieuwe banen

Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Elke organisatie moet voldoen aan de AVG en ‘Specialist op het gebied van privacy’ en ‘security specialist’ staan dan ook op de UWV kansrijke beroepenlijst.

De post-hbo opleidingen van Frijlande zijn eer geschikt als omscholingstraject, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat ze zelf op zoek gaan naar een geschikte praktijkopdracht, bij voorkeur in een branche, bij een organisatie waar de deelnemer in de toekomst graag zou willen werken. Maar mocht dat niet lukken, dan kan Frijlande helpen bij het vinden van een geschikte stageplek. Onze ervaring is dat veel organisaties graag willen meewerken als de organisatie weet dat er na afloop van de stage ook daadwerkelijk een privacy praktijkopdracht is afgerond.

Frijlande heeft een groot netwerk en krijgt regelmatig de vraag of we geschikte kandidaten kennen voor privacy of security vacatures, aangezien er een tekort is aan goed geschoolde mensen.

Post-hbo privacy management

Het implementeren van de AVG privacy wet- en regelgeving in een organisatie is niet eenvoudig. Frijlande leert in deze opleiding om de verplichtingen die voortkomen uit de wet op een resultaatgerichte, projectmatige manier in te voeren. Er wordt ook inzicht verkregen in werk- en beïnvloedingsstijlen, kennis die nodig is om medewerkers en management privacy bewust te maken en te laten werken.

Het unieke in deze opleiding is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

Deze opleiding is tot nu toe de enige door CPION geaccrediteerde opleiding op het gebied van privacy in Nederland.

Post-hbo Information Security Management Professional

Informatiebeveiliging, ook vaak cybersecurity genoemd, gaat niet alleen over toegang tot (privacy) gevoelige gegevens, maar om het beschermen van alle voor een organisatie belangrijke informatie tegen allerlei (be)dreigingen. Van ransomware en phishing tot een (D)Dos aanval.

Organisaties zijn zich (gelukkig) steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens.

Frijlande biedt geen ICT-opleiding aan, maar leert in deze opleiding hoe security en informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd in verschillende soorten organisaties, in elke bedrijfstak.

Omdat communicatieve vaardigheden ook heel belangrijk zijn om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren., wordt ook aandacht besteed aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden,

De opleiding is mede ontwikkeld vanuit het Programma Cyber Security Noord Nederland. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van provincie Groningen (RSP-middelen) en gemeente Groningen.

Omdat in deze functie communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden, om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren.

Vakdocenten in de opleiding zijn Erik Rutkens, voorzitter van de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en Jasper de Vries, specialist op het gebied van strategie van informatievoorziening, procesinrichting en optimalisatie en IT-audits.

Frijlande post-hbo registeropleidingen

Aan de post-hbo opleidingen van Frijlande is het predicaat ‘registeropleiding’ toegekend door de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register).

Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. De opleidingen zijn zo ontwikkeld dat die zijn toe te passen in alle soorten organisaties.

Naast het schrijven van een afstudeerpaper over een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd, wordt ook een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment.

Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van de Stichting Post-hbo Nederland en wordt hij/zij opgenomen in het Landelijk CPION register.

Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie meteen een project op het gebied van privacy of informatiebeveiliging uitgevoerd.

Vergoeding opleiding door UWV

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV.

Op grond van deze overeenkomst kan de opleiding, als u een UWV uitkering ontvangt, geheel of gedeeltelijk worden vergoed door het UWV, als de werkadviseur verwacht dat uw kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot door het behalen van het diploma post-hbo privacy management.

Als u een werkgever met een werkervaringsplek vindt die u een baangarantie geeft zodra u uw post-hbo diploma privacy management heeft behaald, dan is het mogelijk dat het UWV de opleiding volledig betaalt.

Of het UWV de opleiding geheel of gedeeltelijk gaat vergoeden wordt beoordeeld door het UWV. U kunt dit bespreken met uw werkadviseur.

Een optie nemen op een cursusplek in de post-hbo opleiding is ook mogelijk.

Duur van de opleiding

De post-hbo opleiding duurt 4 maanden, 1 lesdag per week, totaal zijn er 14 lesdagen + 1 examendag.

Alumni

Iedereen die de post-hbo registeropleiding succesvol heeft afgerond, wordt een paar maanden na het examen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de eigen opleidingsgroep en vervolgens krijgen de alumni uitnodigingen voor de jaarlijkse bijeenkomsten met alle afgestudeerden. Er wordt steeds gekozen voor een interessant thema, een gastspreker en er is tijd om te netwerken.

Inschrijven

De eerstvolgende geplande post-hbo opleidingen

Post-hbo information security management

3 oktober 2022 @ 09:30 - 30 januari 2023 @ 16:30

Post-hbo privacy management

6 oktober 2022 @ 09:30 - 2 februari 2023 @ 16:30

Brochure opleiding post HBO privacy management
Brochure
Informeer mij
Inschrijven
0
Gemiddelde waardering op Springest

De opleiding sprak mij aan omdat er aandacht wordt besteed aan meerdere disciplines (privacy-, verander- en project-management) … er is afwisseling tussen theorie en de praktische toepassing. Daarnaast ook omdat Frijlande de gelegenheid biedt om een netwerk met alumni op te bouwen met vakgenoten in Nederland.

Johan Harkeme, NDC mediagroep

De opleiding wordt gegeven door enthousiaste en zeer kundige docenten die hun sporen in het vakgebied ruim hebben verdiend.

Tjalle ter Stege, Privacy & Security Officer

Het hoogtepunt (voor mij) was de module waarin een praktijksimulatie centraal stond; we hebben alle fouten gemaakt die je je kunt bedenken, en enorm veel gelachen en geleerd!

Annemiek Kamsma, Stichting Mens en Maatschappij

De lesdagen zijn afwisselend gegeven … Iedere module een gastspreker, een ware toevoeging aan de opleiding … De werkervaringsplek in combinatie met de studie geeft je de ruimte om theorie aan de praktijk te toetsen.

Mirjam van Ittersum, Gemeente Ommen-Hardenberg

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor omscholing, herplaatsing en kansen op de arbeidsmarkt? Frijlande heeft veel ervaring met omscholing naar het kansrijke vak van privacy management. Tot nu toe zijn alle afgestudeerden met succes werkzaam in het vakgebied. Laat van u horen, we staan u graag te woord.

Bel mij terug
Bericht sturen