Frijlande houdt een register bij met kandidaten die zijn geslaagd voor de registeropleidingen post-hbo Privacy Management, post-hbo Data Protection Officer en post-hbo Information Security Management Professional.

De opleidingen hebben het predicaat ‘registeropleiding’ gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO) Nederland/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. Registeropleiding is een beschermd predicaat, dat uitsluitend door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland.

De post-hbo opleiding privacy management van Frijlande is de enige door SPHBO/CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

Geslaagde kandidaten post-hbo Privacy Management mogen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Vanaf de diploma datum mogen zij gedurende één jaar na afstuderen CPM als titel voeren.  Om die daarna te behouden moet minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar worden gevolgd.

Geslaagde kandidaten post-hbo Data Protection Officer mogen vanaf de diploma datum gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Data Protection Officer (DPO) voeren. Om die titel daarna te behouden moet minimaal één Permanente Educatie (PE) module uit het Frijlande PE aanbod per jaar worden gevolgd.

Via de volgende link vind je alle Permanente Educatie (PE) modules

Geslaagde kandidaten post-hbo Information Security Management mogen zich geregistreerd Information Security Management Professional noemen.

RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende ModulesTitel CPM
RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende ModulesTitel CPM

Uitleg kolommen:

  • Registratienummer: 
  • Aanvullende modules: de Permanente Educatie (PE) modules die sinds het behalen van het diploma post-hbo Privacy Management of post-hbo Data Protection Officer zijn gevolgd.
  • Titel CPM: tot genoemde datum mag de titel Certified Privacy Manager worden gevoerd. Als er géén datum staat dan geldt de titel tot 01-09-2023.
  • Titel CDPO: tot genoemde datum mag de titel Certified Data Protection Officer worden gevoerd.
  • Titel C²ISO: tot genoemde datum mag de titel Certified Chief Information Security Officer worden gevoerd.

Een post-hbo diploma van Frijlande is onbeperkt geldig. Het gebruik van de titel is één jaar geldig vanaf de diploma datum. Het voeren van de titel kan steeds met één jaar verlengd worden door jaarlijks aan Permanente Educatie te doen.