Frijlande houdt een register bij met kandidaten die zijn geslaagd voor de registeropleidingen post-hbo privacy management en post-hbo information security management. De opleidingen zijn geaccrediteerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s register en heeft daarmee een officieel erkende status. Geslaagde kandidaten voor de post-hbo privacy management mogen zich geregistreerd privacy manager/data protection officer (DPO) of geregistreerd functionaris gegevensbescherming (FG) noemen. Geslaagde kandidaten voor de post-hbo information security management mogen zich geregistreerd information security management professional noemen.

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy- en information security management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten in 1 of 2 dagdelen. Degene die in het bezit is van het post-hbo diploma kan er voor kiezen de gevolgde PE modules ook in dit register te laten opnemen.

RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
FG register

FOUT: Publicatie niet gevonden

Registratienummers beginnend met FPH betreffen diploma’s voor post-hbo privacy management, registratienummers beginnend met FISMP betreffen diploma’s voor post-hbo information security management.

De afgekorte namen van de PE modules in het register:

  • Morele dilemma’s = Privacy & Ethiek I (basis): Privacy & Morele dilemma’s
  • Morele besluitvorming = Privacy & Ethiek II (verdieping) toepassing moreel besluitvormingsmodel
  • Triogram = Van Zelfkennis naar Mensenkennis – Triogram, een vervolg op het Structogram
  • Toezicht = Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens
  • DPIA = Haal meer uit een DPIA
  • OR = OR & privacy
  • Testen = Testen met persoonsgegevens
  • HRM = Privacy & HRM
  • Beroepsgeheim = Privacy & medisch beroepsgeheim