Frijlande houdt een register bij met kandidaten die zijn geslaagd voor de registeropleiding Post HBO privacy management. De opleiding is geaccrediteerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s register en heeft daarmee een officieel erkende status. Geslaagde kandidaten mogen zich geregistreerd privacy manager/data protection officer (DPO) of geregistreerd functionaris gegevensbescherming (FG) noemen.

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten in 1 of 2 dagdelen. Degene die in het bezit is van het diploma Post HBO privacy management kan er voor kiezen de gevolgde PE modules ook in dit register te laten opnemen.

Registratienummer (sleutel)Datum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
Registratienummer (sleutel)Datum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
FG register

FOUT: Publicatie niet gevonden

De afgekorte namen van de PE modules in het register:

  • Morele dilemma’s = Privacy & Ethiek I (basis): Privacy & Morele dilemma’s
  • Morele besluitvorming = Privacy & Ethiek II (verdieping) toepassing moreel besluitvormingsmodel
  • Triogram = Van Zelfkennis naar Mensenkennis – Triogram, een vervolg op het Structogram
  • Toezicht = Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens
  • DPIA = Haal meer uit een DPIA
  • OR = OR & privacy
  • Testen = Testen met persoonsgegevens
  • HRM = Privacy & HRM
  • Beroepsgeheim = Privacy & medisch beroepsgeheim