Frijlande houdt een register bij met kandidaten die zijn geslaagd voor de registeropleidingen post-hbo privacy management en post-hbo information security management.

De opleidingen hebben het predicaat ‘registeropleiding’ gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO) Nederland/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. Registeropleiding is een beschermd predicaat, dat uitsluitend door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland.

De post-hbo opleiding privacy management van Frijlande is de enige door SPHBO/CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

Geslaagde kandidaten post-hbo privacy management mogen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Vanaf de diploma datum mogen zij gedurende één jaar na afstuderen CPM als titel voeren.  Om die daarna te behouden moet minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar worden gevolgd.

Via de volgende link vindt u alle Permanente Educatie (PE) modules

Geslaagde kandidaten post-hbo Information Security Management mogen zich geregistreerd Information Security Management Professional noemen.

RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
RegistratienummerDatum BehaaldStudent NaamAanvullende Modules
FG register

ERROR: Data table not found

Registratienummers beginnend met FPH betreffen diploma’s voor post-hbo privacy management, registratienummers beginnend met FISMP betreffen diploma’s voor post-hbo information security management.

De afgekorte namen van de PE modules in het register:

  • Morele dilemma’s = Privacy & Ethiek I (basis): Privacy & Morele dilemma’s
  • Morele besluitvorming = Privacy & Ethiek II (verdieping) toepassing moreel besluitvormingsmodel
  • Triogram = Van Zelfkennis naar Mensenkennis – Triogram, een vervolg op het Structogram
  • Toezicht = Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens
  • NORMA = Privacy en gegevensbescherming online in beeld brengen met online tool NORMA
  • DPIA = Haal meer uit een DPIA
  • OR = OR & privacy
  • Testen = Testen met persoonsgegevens
  • HRM = Privacy & HRM
  • Beroepsgeheim = Privacy & medisch beroepsgeheim