De opleiding post-hbo privacy management richt zich op alle functionarissen die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy.

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in alle soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

Deelnemers leren handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het vijfstappenplan van Frijlande de modus operandi vormt.

De opleiding heeft het predicaat ‘registeropleiding’ van de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van post initiële opleidingen.

Deze opleiding is de enige door SPHBO/CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

Deelnemers die de opleiding succesvol afronden ontvangen een officieel erkend post-hbo diploma en mogen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren.


IAPP credits

In het bezit van het certificaat CIPP/E, CIPM of CIPT? Na afronding van deze opleiding kunnen 12 CPE punten worden aangevraagd bij IAPP. Meer informatie: IAPP credits


Doelgroep

Privacy managers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG), compliance officers, kwaliteitsmanagers, projectmanagers, interne toezichthouders, bestuurders en andere bij privacy management betrokken functionarissen. Een hbo werk- en denkniveau is vereist.

Leerdoelen

 • de vereisten uit relevante privacy wet- en regelgeving projectmatig met veranderkundige aspecten inzetten;
 • relevante ontwikkelingen op het gebied van privacy bijhouden en vertalen naar een organisatie;
 • organisatorische en technische maatregelen en instrumenten die in het kader van privacy ingezet moeten worden ontwikkelen en gebruiken;
 • een proces voor privacy gerelateerde meldingen, klachten en incidenten opstellen, beheren en implementeren;
 • rollen, (formele) taken, verantwoordelijkheden, controles en adviseurschap die bij privacy management horen, beschrijven en uitvoeren.

Programma

Hoor- en werkcolleges, trainingen, groepsopdrachten, coaching en zelfstudie. Tijdens de lesdagen:

 • worden gastdocenten uitgenodigd die over hun werk en ervaringen met privacy vertellen;
 • krijgen de deelnemers de verandermanagementtraining “de sleutel tot zelfkennis”, waarin met behulp van het “Structogram” inzicht in de eigen persoonlijkheid en de eigen succes- en faalfactoren wordt verkregen en geleerd wordt de eigen persoonlijkheid beter te begrijpen;
 • wordt een acteur ingezet ten behoeve van een praktijkcasus in een fictieve organisatie: er wordt geoefend om privacy vraagstukken te combineren met projectmatig werken en verandermanagement.

Het boek “Privacy wijzer” wordt als basis voor de opleiding gebruikt. De eindopdracht is een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd. De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een stage/werkervaringsplaats.

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV.

Leerlijnen

Het curriculum heeft 3 leerlijnen:

 1. Inhoudelijke leerlijn (weten en toepassen);
 2. Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (weten, toepassen en sturen);
 3. Praktijk leerlijn (weten, toepassen, sturen).

De deelnemer is na het volgen van module 1 in staat de projectkaart in relatie tot privacy management te schetsen en te vullen. Hij/zij kan dan:

 • de context van privacy management schetsen;
 • de algemeen geldende projectmatige privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en de resultaten afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden schetsen, waarmee rekening gehouden moet worden;
 • aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de implementatie van privacy management, rekening houdend met het ontwikkelniveau waarop de organisatie bevindt;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren.

Daarnaast hebben de deelnemers zicht op hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl en kunnen zij die van de ander herkennen.

Zelfkennis – Structogram training

Met behulp van het Structogram wordt een ‘foto’ van de eigen persoonlijkheid gekregen, wordt geleerd de eigen persoonlijkheid te begrijpen en krijgt men inzicht in de eigen succes- en faalfactoren. Met de bio-structuur analyse is de eigen genetische persoonlijkheid in kaart gebracht op basis van:

 • de relatie tot anderen;
 • de oriëntering in de tijd;
 • de manieren van denken en handelen.

De docent is geautoriseerd door het Instituut voor Toegepaste Gedragsanalyse (ITGA).

De deelnemer is na het volgen van module 2 in staat de gegeven projectkaart te beschrijven en toe te passen op aangereikte casuïstiek. Hij/zij kan dan voor de daarin geschetste fictieve organisatie:

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten;
 • de te bereiken doelstellingen en resultaten afzetten tegen de business case;
 • het werkveld van privacy management projectmatig schetsen,
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden,
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven op welk ontwikkelniveau de organisatie zich bevindt in relatie tot privacy management;
 • schetsen waarmee, bij de invoering van privacy management maatregelen, rekening gehouden moet worden in relatie tot dit ontwikkelniveau van de organisatie;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen in de afhankelijkheden en verbanden tussen de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers in hun aanpak met betrekking tot het oplossen van de aangereikte casuïstiek en het nemen van privacy maatregelen, rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en de werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de fictieve organisatie.

In module 2 staat een praktijkcasus in een fictieve organisatie centraal, met o.a. een directeur die opdrachten geeft en vragen stelt, aan de hand waarvan de deelnemers in kleine groepen verschillende probleemstellingen, vraagstukken en opdrachten uit moeten werken.

Daarbij moet het geleerde in de opleiding worden toegepast: privacy vraagstukken combineren met projectmatig werken en verandermanagement.

Na afronding van alle vraagstukken en opdrachten wordt een winnende groep gekozen.

De deelnemer is na het volgen van module 3 in staat het werkmodel voor de eigen organisatie te schetsen en in te vullen.

Zij/hij kan dan voor de eigen organisatie:

 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten schetsen aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten en deze afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen;
 • de belangen van de interne en externe actoren duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen tussen de afhankelijkheden en verbanden in de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.

Daarnaast houden de deelnemers met hun aanpak met betrekking tot het nemen van privacy maatregelen rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de eigen organisatie.

De deelnemers kunnen het geheel onderbouwd uitleggen en zijn in staat anderen mee te nemen in hun aanpak en werkwijze. Hiermee heeft de deelnemer zijn/haar specifieke, op de context van de organisatie afgestemde, modus operandi ontwikkelt.

Op de examendag wordt het schriftelijke examen gemaakt en vindt er een mondeling assessment plaats.

De afstudeerpaper over de praktijkopdracht is al vóór de examendag beoordeeld. Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het CPION Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister. Mocht een van de drie onderdelen niet in een keer behaald worden, dan zijn er herkansingsmogelijkheden.

Duur en zelfstudie

De post-hbo opleiding duurt 4 á 5 maanden, er is 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 14 lesdagen + 1 examendag. Daarnaast bedraagt de zelfstudie gemiddeld ca. 8 uren per werk. Naast de lessen moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd en een afstudeerpaper worden geschreven.

Alles nog eens nalezen kan ook in de Brochure post-hbo privacy management.

De eerstvolgende geplande post-hbo opleidingen

Kopstudie post-hbo Data Protection Officer (6 dagen)

26 september @ 09:30 - 7 november @ 16:30

Post-hbo Data Protection Officer (19 dagen)

3 oktober 2024 @ 09:30 - 27 maart 2025 @ 16:30

Post-hbo Certified (Chief) Information Security Management (C²ISO)

3 oktober 2024 @ 09:30 - 30 januari 2025 @ 16:30

Brochure opleiding post HBO privacy management
0
Gemiddelde waardering op Springest

De opleiding sprak mij aan omdat er aandacht wordt besteed aan meerdere disciplines (privacy-, verander- en project-management) … er is afwisseling tussen theorie en de praktische toepassing. Daarnaast ook omdat Frijlande de gelegenheid biedt om een netwerk met alumni op te bouwen met vakgenoten in Nederland.

Johan Harkeme, NDC mediagroep

Het hoogtepunt (voor mij) was de module waarin een praktijksimulatie centraal stond; we hebben alle fouten gemaakt die je je kunt bedenken, en enorm veel gelachen en geleerd!

Annemiek Kamsma, Stichting Mens en Maatschappij

De lesdagen zijn afwisselend gegeven … Iedere module een gastspreker, een ware toevoeging aan de opleiding … De werkervaringsplek in combinatie met de studie geeft je de ruimte om theorie aan de praktijk te toetsen.

Mirjam van Ittersum, Gemeente Ommen-Hardenberg

De opleiding wordt gegeven door enthousiaste en zeer kundige docenten die hun sporen in het vakgebied ruim hebben verdiend.

Tjalle ter Stege, Privacy & Security Officer

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben of een opleidingsadvies willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.