Privacy en gegevensbescherming online in beeld brengen en bijhouden

Het gebruik van de online tool NORMA is onderdeel in de training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’.

‘NORMA’ is Latijns voor normen. Met deze door Frijlande ontwikkelde online tool kan in beeld worden gebracht en worden bijgehouden hoe een organisatie ervoor staat wat betreft privacy en gegevensbescherming.

Na het theoretische deel over NORMA in de ‘Toezicht‘ training (‘s ochtends), wordt ‘s middags een start gemaakt met het realiseren van een toezichtkader, door NORMA daadwerkelijk te gaan gebruiken in de eigen organisatie. Deelnemers aan de training krijgen gratis toegang tot NORMA.

NORMA is toegespitst op de privacywet AVG, maar er kan ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld voor de zorg: de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) en NEN7510, of voor de overheid: de BIO.


Met NORMA kan in beeld worden gebracht:

1. welke normen de organisatie ten aanzien van privacy en gegevensbescherming hanteert;

2. welke (beleids)ambities aan die normen gekoppeld zijn;

3. wat de actuele stand van zaken qua realisatie is.

Doelgroep

NORMA is bedoeld voor interne toezichthouders, maar kan ook gebruikt worden door projectleiders, kwaliteitsfunctionarissen en programmamanagers voor het uitvoeren van projecten of een programma gericht op het ontwikkelen van privacy en gegevensbescherming.

Deelname eis

Deelnemers moeten de training ‘Toezicht‘ met de theorie over NORMA hebben gevolgd.

Praktisch

Lestijd: 13.30 – 16.30 uur

Docent: mr. Regina Valk, werkzaam als FG bij en gebruiker van NORMA in meerdere organisaties

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, toegang tot NORMA, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch (buffet) om 12.30 uur voor € 15,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.


Frijlande, persoonsgegevens en gegevensbescherming

NORMA is eigendom van Frijlande. NORMA is tot stand gekomen op basis van praktijkervaring en feedback van verschillende proefgebruikers.

Met NORMA worden niet in opdracht, verwerkingsprocessen m.b.t. persoonsgegevens uitgevoerd. In die zin is Frijlande geen verwerker maar verwerkingsverantwoordelijke. Om de toepassing te kunnen laten werken moeten wel persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt. Daarbij gaat het om het IP adres, e-mailadres, voor- en achternaam, wachtwoord en accountgebruik. De genoemde persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zolang de gebruiker NORMA hanteert worden de persoonsgegevens bewaard.

NORMA maakt gebruik van een beveiligde verbinding. De gegevens in NORMA worden in Nederland (Leiden) op een server van TransIP opgeslagen en niet doorgegeven of verder verwerkt. TransIP is ISO 27001 gecertificeerd. Omdat in NORMA zelf geen gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen hanteert Frijlande de standaard informatiebeveiligingsregels zoals benoemd in de ‘richtlijn beveiligen persoonsgegevens’ gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vanwege het karakter van NORMA worden met gebruikers geen specifieke service level overeenkomsten gesloten.

Frijlande heeft waar het om het applicatief beheer van NORMA gaat een overeenkomst met Panache b.v. in Groningen.

Inschrijven
Brochure
Informeer mij
Inschrijven

Eerstvolgende geplande PE-modules

OR en privacy

20 september @ 09:30 - 12:30

PE: Privacy & HRM

21 september @ 09:30 - 12:30

PE: Haal meer uit een DPIA

5 oktober @ 09:00 - 12:30

PE: Secundair (her)gebruik van data

4 november @ 09:30 - 18 november @ 12:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Bel mij terug
Bericht sturen
Offerte