Gebruik van NORMA in de eigen organisatie

NORMA is een (door Frijlande ontwikkelde) online tool waarmee je een toezichtkader kunt creëren voor jouw organisatie over privacy en gegevensbescherming. Dit doe je door in beeld te brengen en bij te houden hoe jouw organisatie ervoor staat wat betreft privacy en gegevensbescherming.

Het toezichtkader wordt gevisualiseerd in een aansprekend dashboard. Dit dashboard is helder, duidelijk en overzichtelijk. Het mooie visuele dashboard ondersteunt en bekrachtigt je verhaal. In één oogopslag iedere relevante stakeholder informeren over de voortgang en over hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van privacy en gegevensbescherming.

Wanneer heb je baat bij deze tooling?

 • Als je als toezichthouder (functionaris gegevensbescherming) behoefte hebt aan ondersteuning in je toezichthoudende rol;
 • Als je de missie van je organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming periodiek wilt bespreken met het strategisch management en/of bestuur middels een aansprekend dashboard;
 • Als je de ambities van de organisatie graag terug wilt zien in een duidelijk dashboard;
 • Als je de stappen naar een hoger niveau in privacy volwassenheid wil bijhouden;
 • Als je gestructureerd met jouw privacy officer(s), privacy manager, security officer, etc. de huidige stand van zaken wil bespreken en vastleggen.

Kortom: NORMA stelt jou als Functionaris Gegevensbescherming nog beter in staat om inhoud en invulling te geven aan je wettelijke verankerde toezichthoudende rol.

‘NORMA’ is Latijns voor normen. NORMA is toegespitst op de Algemene verordening gegevensbescherming, maar er kan ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld voor de zorg: de Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo) en NEN7510, of voor de overheid: de BIO. Er zijn ook optionele normen voor toezicht op de Wet politiegegevens (Wpg).

Met NORMA kan in beeld worden gebracht:

 1. welke normen de organisatie ten aanzien van privacy en gegevensbescherming hanteert;
 2. welke (beleids)ambities aan die normen gekoppeld zijn;
 3. wat de actuele stand van zaken qua realisatie is;
 4. wat de stand van zaken was op moment x.

Doelgroep

NORMA is bedoeld voor interne toezichthouders, maar kan ook gebruikt worden door projectleiders, privacydeskundigen, kwaliteitsfunctionarissen en programmamanagers voor het uitvoeren van projecten of een programma gericht op het ontwikkelen van privacy en gegevensbescherming.


In het bezit van het certificaat CIPP/E, CIPM of CIPT? Na afronding van deze opleiding kunnen 3 CPE punten worden aangevraagd bij IAPP. Meer informatie: IAPP credits


(C)PE module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo Data Protection Officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO).

Om de titel(s) te behouden moet jaarlijks minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie (PE) worden gevolgd om de titel steeds met één jaar te verlengen. Deze cursus geldt als PE module.


Tarief NORMA

Wil je weten wat NORMA voor jou kan betekenen? Vraag dan een gratis demo aan via rvalk@frijlande.nl

Na de demo nog steeds enthousiast over de toegevoegde waarde van de online tool, dan kun je deze direct aanschaffen, de prijs is € 1.200 per jaar. Voor degene die als FG voor de Wpg is aangesteld zijn er optionele normen voor de complexe wetgeving voor de toezicht op de Wet politiegegevens (Wpg). De meerprijs voor Wpg in NORMA is € 300,00 exclusief btw.

Liever een verdiepingsslag op NORMA en onder begeleiding een begin maken met het realiseren van jouw toezichtskader?

Schrijf je dan in voor de training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ voor het theoretische kader in de ochtend. In de middag start je met de training ‘Gebruik van NORMA in de eigen organisatie’ met het vullen van NORMA. Bij aanschaf van NORMA krijg je 50% korting op deze trainingen.

De theorie van het gebruik van de online tool NORMA is onderdeel in de training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’.

Link naar de website: NORMA

Deelname eis NORMA training in de praktijk

Deelnemers moeten de training ‘Toezicht‘ met de theorie over NORMA hebben gevolgd.


Praktisch

Lestijd: 13.30 – 16.30 uur

Docent: mr. Regina Valk, werkzaam als FG bij en gebruiker van NORMA in meerdere organisaties

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch om 12.30 uur voor € 20,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.


(C)PE module en IAPP credits

Het doel van Permanente Educatie (of: Continuing Professional Education) is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil te houden en te verbreden of verdiepen, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd. De trainingen van Frijlande gelden als (C)PE modules.

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo data protection officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO). Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar volgen om de titel met één jaar te verlengen.

In het bezit van een IAPP certificaat? Op basis van het Frijlande bewijs van deelname kunnen na afronding van deze training (1 dagdeel) 3 CPE credits worden aangevraagd bij IAPP. Dit geldt voor:

 • CIPP/A
 • CIPP/C
 • CIPP/E
 • CIPP/US
 • CIPM
 • CIPT

Eerstvolgende geplande PE-modules

ICT recht

7 november @ 13:30 - 16:30

Privacy in de zorg

13 november @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

13 november @ 13:30 - 16:30

Intellectueel eigendom

20 november @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

23 november @ 13:30 - 16:30

Ins en outs rondom logging

17 januari 2024 @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

17 januari 2024 @ 13:30 - 16:30

Privacy en HRM

18 januari 2024 @ 13:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.