Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet op de bescherming van die persoonsgegevens toezien.

In de training ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

De toepassing van dit toezichtstelsel brengt met zich mee dat onder andere rekening wordt gehouden met bedrijfsvoeringsbelangen en organisatie ambities. Het geheel is voor de privacy professional essentieel om effectief en adequaat te kunnen handelen in de praktijk waarin ‘comply or explain’, ‘checks and balances’ en risicoafweging centraal staan.

In het flexibele praktijk toezichtstelsel van Frijlande worden drie basispijlers bij elkaar gebracht:

• wie heeft welke (uitvoerings)verantwoordelijkheid.

• wat zijn de verplichtingen en beginselen (AVG) waaraan moet worden voldaan.

• hoe krijgt toezicht vorm en inhoud passend bij de organisatie, als onderdeel van bijvoorbeeld de verbetercyclus van de organisatie.

Programma:

• Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens.

• Inleiding in het Frijlande toezichtstelsel.

• Toezicht in de praktijk: aan de hand van supervisie delen van inzichten en ervaringen.

• Toepassen van het toezichtstelsel op casuïstiek.

Doelgroep

Interne toezichthouders, zoals privacy officers en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG)

Leerdoelen

De volgende leerdoelen centraal:

• Weten wie binnen de organisatie, ten aanzien van toezicht op privacy en gegevensbescherming, welke verantwoordelijkheid heeft;

• Tot een AVG toezichtstelsel komen dat bij zijn/haar organisatie past;

• Het toezichtstelsel inbedden in de plannings-, controle- en verbetercyclus en/of audittrail die de organisatie hanteert.

Praktisch

Lestijd: 09.30 – 12.30 uur

Docent: mr. Regina Valk, werkzaam als FG bij en gebruiker van NORMA in meerdere organisaties

Locatie: Frijlande in Groningen

Optioneel: lunch (uitgebreid buffet) om 12.30 uur voor € 20,00

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw

Online tool NORMA

Het gebruik van NORMA is onderdeel van de training. Met deze online tool van Frijlande kan in beeld worden gebracht en worden bijgehouden hoe een organisatie ervoor staat wat betreft privacy en gegevensbescherming.

NORMA is bedoeld voor interne toezichthouders, maar kan ook gebruikt worden door kwaliteitsfunctionarissen, projectleiders en programmamanagers voor het uitvoeren van projecten of een programma gericht op het ontwikkelen van privacy en gegevensbescherming.

NORMA is toegespitst op de privacywet AVG, maar je kunt ook op eenvoudige wijze andere relevante regelgeving, normen en standaarden opnemen.

Vervolg: gebruik van NORMA in de eigen organisatie

Na het theoretische deel over NORMA kan optioneel op dezelfde dag ‘s middags nog een aanvullende NORMA training worden gevolgd, waarin wordt geleerd ten behoeve van de eigen organisatie de privacy en gegevensbescherming in beeld te brengen en bij te houden.

Er wordt een start gemaakt met het realiseren van een toezichtkader door NORMA daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Uitgebreide informatie over deze vervolgtraining: Uitleg tool NORMA – gebruik in de eigen organisatie‘.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!