Hoe verhoudt zich het testen van gebouwde of aangeschafte ICT voorzieningen met productiedata, waarvan persoonsgegevens veelal onderdeel zijn, met de privacy regelgeving?

In principe is testen met persoonsgegevens – hoe logisch het ook lijkt om dit toch te doen – niet zonder meer toegestaan.

In de module ‘testen met persoonsgegevens’ wordt in 1 dagdeel uitgelegd waarop dit verbod is gebaseerd en aangegeven dat er alternatieven zijn, zoals pseudonimiseren en anonimiseren.

Daarbij wordt een uitvoeringskader geboden – gebaseerd op de inzichten van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy – dat in gaat op het afwegen van de bruikbaarheid van de bedoelde alternatieven en de veiligheidsaspecten die onder meer voor de organisatie van toepassing zijn. Onderdeel van het uitvoeringskader is, wat gedaan kan worden wanneer aantoonbaar is dat er geen alternatief voor handen is, en het testen met persoonsgegevens onder strikte voorwaarden als enige mogelijkheid over blijft.

Door de toepassing van het uitvoeringskader met behulp van casuïstiek, wordt herkenbaar dat het kader zich leent om als een onlosmakelijke schakel te worden gebruikt binnen het projectmanagementproces waarin functionele, applicatieve en technische testen onderdelen zijn.

Doelgroep

  • Systeemontwikkelaars, software developers, ict’ers etc.

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist weet te beredeneren welke belangen afgewogen moeten worden, wanneer overwogen wordt met persoonsgegevens – als onderdeel van productiedata – te gaan testen.
  • De cursist weet het uitvoeringskader ‘testen met persoonsgegevens’ te formuleren en kan als onderdeel daarvan aangeven wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft.
  • De cursist weet het uitvoeringskader te vertalen naar en toe te passen in zijn/haar organisatie.

Programma

  • Waarom is het testen met persoonsgegevens in principe niet toegestaan?
  • Met welke aspecten zoals op het gebied van veiligheid moet rekening worden gehouden?
  • Alternatieven voor het gebruik van persoonsgegevens in testtrajecten
  • Inleiding in het uitvoeringskader ‘testen met persoonsgegevens’
  • Toepassen van het uitvoeringskader in casuïstiek

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer halen uit je data: mag dat?

18 april @ 13:30 - 16:30

Leren van AP boetes

13 mei @ 09:30 - 12:30

Privacy in de zorg

13 mei @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

6 juni @ 09:30 - 16:30

Ins en outs rondom logging

20 juni @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

9 oktober @ 13:30 - 16:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.