De meeste bedrijven hebben een schat aan data. Hier kan veel kennis uit gehaald worden wanneer dit slim wordt gekoppeld en bevraagd. Bijvoorbeeld in het kader van (wetenschappelijke) onderzoeken, voor de kwaliteit van de zorg, voor administratieve doeleinden, productontwikkeling etc.

In bijna alle gevallen zal het hierbij ook om persoonsgegevens gaan en gelden dus specifieke spelregels. Maar wanneer mag je de data die je al hebt gebruiken voor iets anders, om er ‘meer waarde uit te halen’?

Met moderne termen als ‘data stewardship’, ‘open access’, ‘data sharing’ en meer bekend: ‘big data’, wordt aangegeven waar het daarbij feitelijk om gaat: het hergebruiken, of nog beter: secundair gebruik van data.

In deze training van een dagdeel neemt een specialist op het gebied van secundair gebruik van persoonsgegevens de deelnemer mee in hoe de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens, zich met secundair gebruik verhouden. De training is op een interactieve manier opgezet waarbij aan kleine opdrachten wordt gewerkt en verschillende discussies worden gevoerd.

Ingezoomd wordt op het belang van datamanagement gekoppeld aan keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het verzamelen, opleveren, bewaren en het beschikbaar stellen van data. Verder wordt de deelnemer meegenomen in relevante uitzonderingen op de AVG beginselen en volgt een kennismaking met bijzondere wetgeving.

Doelgroep

De module is primair bedoeld voor privacy professionals.

De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen.

Programma onderdelen en leeruitkomsten

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene spelregels van de AVG met name waar het gaat om de ‘beginselen’ gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens. Zijn er ook nog ‘verplichtingen’ die de AVG noemt en waar rekening mee gehouden moet worden?
 • Het belang van het definiëren van de beoogde doelstellingen en het perspectief dat daarbij wordt gehanteerd.
 • Wat kan er fout gaan? Gevoelige data, ongewenste combinaties. Met welke gevolgen kunnen betrokkenen worden geconfronteerd?
 • Een nadere verkenning op basis van enkele relevante ‘overwegingen’ behorende bij de AVG, zoals ‘instemming’ en de ‘informatieplicht’ bij secundair gebruik.
 • Waarborgen, waaronder technische oplossingen, die genomen kunnen worden (zoals pseudonimiseren).
 • Uitzonderingen waar het gaat om statistiek, de wetenschap, journalistiek en archivering in het kader van het algemeen belang maar ook op basis van bijzondere wetgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
 • Biedt de AVG wel afdoende bescherming? Dilemma’s: het bespreken van de risico’s gekoppeld aan secundair gebruik van data in relatie tot maatlatten die wij hanteren zoals ‘goed werkgeverschap’ en ‘oneerlijke voorwaarden’.
 • Kennismaking met specifieke wet- en regelgeving waar het om het secundair gebruik van data zoals de Open Data Richtlijn, de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Uitvoering en kosten

De module duurt 1 dagdeel, een laptop of tablet is noodzakelijk.

Docent: Gerard Ritsema van Eck

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname en exclusief btw.

(C)PE module en IAPP credits

Het doel van Permanente Educatie (Continuing Professional Education) is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil te houden en te verbreden of verdiepen, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd. De trainingen van Frijlande gelden als (C)PE modules.

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo data protection officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO). Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar volgen om de titel met één jaar te verlengen.

In het bezit van een IAPP certificaat? Op basis van het Frijlande bewijs van deelname kunnen 3 CPE credits worden aangevraagd bij IAPP. Dit geldt voor:

 • CIPP/A
 • CIPP/C
 • CIPP/E
 • CIPP/US
 • CIPM
 • CIPT

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer halen uit je data: mag dat?

18 april @ 13:30 - 16:30

Leren van AP boetes

13 mei @ 09:30 - 12:30

Privacy in de zorg

13 mei @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

6 juni @ 09:30 - 16:30

Ins en outs rondom logging

20 juni @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

9 oktober @ 13:30 - 16:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.