De meeste bedrijven hebben een schat aan data. Hier kan veel kennis uit gehaald worden wanneer dit slim wordt gekoppeld en bevraagd. Bijvoorbeeld in het kader van (wetenschappelijke) onderzoeken, voor de kwaliteit van de zorg, voor administratieve doeleinden, productontwikkeling etc.

In bijna alle gevallen zal het hierbij ook om persoonsgegevens gaan en gelden dus specifieke spelregels. Maar wanneer mag je de data die je al hebt gebruiken voor iets anders, om er ‘meer waarde uit te halen’?

Met moderne termen als ‘data stewardship’, ‘open access’, ‘data sharing’ en meer bekend: ‘big data’, wordt aangegeven waar het daarbij feitelijk om gaat: het hergebruiken, of nog beter: secundair gebruik van data.

In deze training van een dagdeel neemt een specialist op het gebied van secundair gebruik van persoonsgegevens de deelnemer mee in hoe de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens, zich met secundair gebruik verhouden. De training is op een interactieve manier opgezet waarbij aan kleine opdrachten wordt gewerkt en verschillende discussies worden gevoerd.

Ingezoomd wordt op het belang van datamanagement gekoppeld aan keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het verzamelen, opleveren, bewaren en het beschikbaar stellen van data. Verder wordt de deelnemer meegenomen in relevante uitzonderingen op de AVG beginselen en volgt een kennismaking met bijzondere wetgeving.

Doelgroep

De module is primair bedoeld voor privacy professionals.

De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen.

Programma onderdelen en leeruitkomsten

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene spelregels van de AVG met name waar het gaat om de ‘beginselen’ gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens. Zijn er ook nog ‘verplichtingen’ die de AVG noemt en waar rekening mee gehouden moet worden?
  • Het belang van het definiëren van de beoogde doelstellingen en het perspectief dat daarbij wordt gehanteerd.
  • Wat kan er fout gaan? Gevoelige data, ongewenste combinaties. Met welke gevolgen kunnen betrokkenen worden geconfronteerd?
  • Een nadere verkenning op basis van enkele relevante ‘overwegingen’ behorende bij de AVG, zoals ‘instemming’ en de ‘informatieplicht’ bij secundair gebruik.
  • Waarborgen, waaronder technische oplossingen, die genomen kunnen worden (zoals pseudonimiseren).
  • Uitzonderingen waar het gaat om statistiek, de wetenschap, journalistiek en archivering in het kader van het algemeen belang maar ook op basis van bijzondere wetgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
  • Biedt de AVG wel afdoende bescherming? Dilemma’s: het bespreken van de risico’s gekoppeld aan secundair gebruik van data in relatie tot maatlatten die wij hanteren zoals ‘goed werkgeverschap’ en ‘oneerlijke voorwaarden’.
  • Kennismaking met specifieke wet- en regelgeving waar het om het secundair gebruik van data zoals de Open Data Richtlijn, de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Uitvoering en kosten

De module duurt 1 dagdeel, een laptop of tablet is noodzakelijk.

Docent: Gerard Ritsema van Eck

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname en exclusief btw.

PE module

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie (PE) per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

STAP-budget

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!