We realiseren ons steeds meer de potentie van data, omdat daar veel meer kennis uit te halen is wanneer die slim gekoppeld en bevraagd wordt. Onze maatschappij wordt meer en meer informatie gestuurd.

Daar waar dat eerder voorbehouden was aan hightech organisaties, vindt deze wijze van gebruik van data meer en meer plaats in het kader van bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, in de zorg en voor administratieve doeleinden.

Met moderne termen als ‘data stewardship’, ‘open access’, ‘data sharing’ en meer bekend ‘big data’, wordt aangegeven waar het daarbij feitelijk om gaat: het hergebruiken, of nog beter: secundair gebruik van data.

In bijna alle gevallen zal het hierbij ook om persoonsgegevens gaan en gelden dus specifieke spelregels. Maar hoe zit dat dan precies?

In deze training van 2 dagdelen neemt een specialist op het gebied van secundair gebruik van persoonsgegevens de deelnemer mee in hoe de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens, zich met secundair gebruik verhouden.

Ingezoomd wordt op het belang van datamanagement gekoppeld aan keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het verzamelen, opleveren, bewaren en het beschikbaar stellen van data. Verder wordt de deelnemer meegenomen in relevante uitzonderingen op de AVG beginselen en volgt een kennismaking met bijzondere wetgeving.

De training is nadrukkelijk geen college, maar is op een interactieve manier opgezet waarbij aan kleine opdrachten wordt gewerkt en verschillende discussies worden gevoerd.

Doelgroep

De module is primair bedoeld voor de privacy professional die betrokken is bij de beleidsontwikkeling en (project) opdrachten waarbij van secundair gebruik van data sprake is.

De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen.

Programma onderdelen en leeruitkomsten

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Herkennen en bespreken van bekende en minder bekende ‘big data’ omgevingen in een informatie gestuurde maatschappij.
  • Algemene spelregels van de AVG met name waar het gaat om de ‘beginselen’ gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens. Zijn er ook nog ‘verplichtingen’ die de AVG noemt en waar rekening mee gehouden moet worden?
  • Het belang van het definiëren van de beoogde doelstellingen en het perspectief dat daarbij wordt gehanteerd.
  • Wat kan er fout gaan? Gevoelige data, ongewenste combinaties. Met welke gevolgen kunnen betrokkenen worden geconfronteerd?
  • Een nadere verkenning op basis van enkele relevante ‘overwegingen’ behorende bij de AVG, zoals ‘instemming’ en de ‘informatieplicht’ bij secundair gebruik.
  • Waarborgen, waaronder technische oplossingen, die genomen kunnen worden (zoals pseudonimiseren), maar ook het herkennen van de koppelvlakken met datamanagement en het (gegevensbeschermings)beleid dat de organisatie voert.
  • Uitzonderingen waar het gaat om statistiek, de wetenschap, journalistiek en archivering in het kader van het algemeen belang maar ook op basis van bijzondere wetgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.
  • Biedt de AVG wel afdoende bescherming? Dilemma’s: het bespreken van de risico’s gekoppeld aan secundair gebruik van data in relatie tot maatlatten die wij hanteren zoals ‘goed werkgeverschap’ en ‘oneerlijke voorwaarden’.
  • Kennismaking met specifieke wet- en regelgeving waar het om het secundair gebruik van data zoals de Open Data Richtlijn, de Wet hergebruik overheidsinformatie.

Uitvoering en kosten

De module wordt in twee dagdelen gegeven, waarbij tussen de dagdelen twee weken ruimte wordt gehanteerd waarin de deelnemer een opdracht uitwerkt die in het tweede dagdeel wordt besproken. Een laptop of tablet is noodzakelijk.

Docent: Gerard Ritsema van Eck, promovendus en docent privacy recht Frijlande

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is exclusief btw en inclusief alle kosten.

Inschrijven
Secundair gebruik van data
Brochure
Informeer mij
Inschrijven

Eerstvolgende geplande PE-modules

OR en privacy

20 september @ 09:30 - 12:30

PE: Privacy & HRM

21 september @ 09:30 - 12:30

PE: Haal meer uit een DPIA

5 oktober @ 09:00 - 12:30

PE: Secundair (her)gebruik van data

4 november @ 09:30 - 18 november @ 12:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Bel mij terug
Bericht sturen
Offerte