Risicogericht werken heeft als doel het bewustzijn over veiligheid te vergroten, risico’s zijn niet altijd voorspelbaar, maar wel beheersbaar. Risico’s zijn onderdeel van reguliere bedrijfsvoering en moeten daarin meegenomen worden, ook als dat gebeurt wat niet voorspeld had kunnen worden.

Waar regelgeving van toepassing is, wordt deze toegepast, maar soms zijn andere beïnvloedingsmogelijkheden effectiever. Door bewustzijn te creëren kan men betere keuzes maken of er voor kiezen een risico weloverwogen te accepteren.

Risico gestuurd Privacy Management

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteert een risico gebaseerde aanpak bij de verwerking en het beschermen van persoonsgegevens. Naast de verplichting om in specifieke situaties een DPIA uit te voeren op risico’s voor betrokkenen, is risico gebaseerd werken vanuit de optiek van de organisatie en het management een essentiële voorwaarde om privacy management meerwaarde te geven.

Maar hoe krijgt dat vorm en inhoud?

In ‘Risico gestuurd privacy management’ wordt daar dieper op ingegaan. Concreet vindt dit zijn uiting in het op basis van de taken en doelstellingen van de organisatie herkennen van organisatierisico’s en kansen. Bijvoorbeeld in termen van continuïteit en tijdigheid van de dienstverlening. Als daar vervolgens privacy risico’s aan gekoppeld worden, ontstaat vernieuwde dynamiek in het gesprek tussen de privacy professional of toezichthouder met de directie/MT, hetgeen ten goede komt aan de borging van van privacy management als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

In dit dagdeel wordt hiervoor een werkwijze gegeven die in de eigen organisatiecontext verder uitgebouwd kan worden.

Docent Robert Eleveld is Certified Privacy Manager (CPM) en heeft jarenlange ervaring als privacy adviseur, privacy officer en privacy manager, zowel bij de overheid als in de financiële dienstverlening.

Doelgroep

Privacy professionals zoals privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, compliance officers en overige belangstellenden

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal: De cursist kan:

  • organisatietaken en -doelstellingen herkennen
  • op managementniveau vanuit organisatie oogpunt privacy risico’s benoemen
  • privacy risico’s koppelen aan organisatietaken en -doelstellingen
  • privacy risico’s vertalen naar organisatierisico’s.

PE module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo Data Protection Officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO).

Om de titel(s) te behouden moet jaarlijks minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie (PE) worden gevolgd om de titel steeds met één jaar te verlengen. Deze cursus geldt als PE module.

Praktisch

Lestijd: 9.30 – 12.30 uur

Docent: Robert Eleveld, Certified Privacy Manager

Leslocatie: Groningen of Zwolle. Bij inschrijving svp leslocatie voorkeur opgeven.

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch om 12.30 uur voor € 20,00

Bewijs van deelname: alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.