Iedere zorgorganisatie heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds natuurlijk vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar met name ook vanwege sectorspecifieke wetgeving. Deze sectorspecifieke wetgeving zorgt ervoor dat bepaalde aspecten anders beoordeeld moeten worden dan naar de maatstaven van de AVG. Als functionaris gegevensbescherming of privacy manager heb je tijdens het uitbrengen van jouw adviezen ook rekening te houden met de uitgangspunten van deze wetgeving.

Bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke wetgeving inhoudt en betekent voor jouw zorginstelling.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)

Doelgroep

Privacy professionals en overige belangstellenden

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

De cursist krijgt inzicht in de sectorale wetgeving omtrent privacy en het beroepsgeheim in de zorg.

De cursist kan in zijn werkveld beoordelen of er sectorale wetgeving van toepassing is.

De cursist krijgt handvaten om de sectorale wetten in de zorg mee te nemen in de uitvoering van zijn werkzaamheden.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Genoemde prijs is inclusief lesmateriaal en koffie/thee, exclusief btw.

Lunch kan bijgeboekt worden voor € 25,00 (excl. btw).

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.