Iedere zorgorganisatie heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds natuurlijk vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar met name ook vanwege sectorspecifieke wetgeving. Deze sectorspecifieke wetgeving zorgt ervoor dat bepaalde aspecten anders beoordeeld moeten worden dan naar de maatstaven van de AVG. Als functionaris gegevensbescherming of privacy manager heb je tijdens het uitbrengen van jouw adviezen ook rekening te houden met de uitgangspunten van deze wetgeving.

Wil jij meer weten over wat deze sectorspecifieke wetgeving inhoud en betekent voor jouw zorginstelling, kom dan naar deze PE.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)

Iedere zorgverlener heeft te maken met het recht op privacy van de cliënten. Enerzijds vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), anderzijds vanwege het medisch beroepsgeheim geregeld in diverse wetten.

Sinds de invoering van de AVG zijn zorgverleners opnieuw actief met het waarborgen van privacy. Dit leidt tot vele vragen over het verwerken en verstrekken van (medische) persoonsgegevens.

Doelgroep

 • Zorgverleners en andere belangstellenden.

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • De cursist krijgt inzicht in de fundamenten van privacy en het beroepsgeheim in de zorg.
 • De cursist kan beoordelen welke (medische) persoonsgegevens verwerkt en verstrekt mogen worden.
 • De cursist verwerkt en verstrekt (medische) persoonsgegevens conform wettelijke vereisten.
 • De cursist is in staat een privacy risico-inventarisatie (Basis Privacy PRI) uit te voeren.
 • De cursist krijgt concrete verbetermaatregelen voor de eigen praktijk.

Basis Privacy PRI

Gedurende de trainingsdag worden verschillende werkvormen ingezet. Naast kennisoverdracht is er gelegenheid tot het gezamenlijk analyseren van de kritische processen met behulp van de Basis Privacy PRI. Dit is een gestructureerde prospectieve privacy risico inventarisatie.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Programma

 • Inleiding privacy zorg;
 • Registreren medische persoonsgegevens;
 • Verstrekken medische persoonsgegevens;
 • Uitleg Basis Privacy PRI;
 • Uitvoeren, bespreken en terugkoppeling opdracht.

Accreditatie

Er is een accreditatie voor:

 • GGZ-agogen (GGZ);
 • Sociaal Agogen (AG);
 • Maatschappelijk Werk (WM);
 • Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD);
 • Cliëntondersteuners (CO);
 • Aandachtsfunctionarissen (AF);
 • Sociaal Werk (SW);
 • Mantelzorgmakelaars (MZM);
 • Tandartsen;
 • Mondhygiënisten.

Op verzoek kan voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd zoals voor verzorgenden, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, jeugd- en gezinsprofessionals.
De kosten van accreditatie zijn gemiddeld € 200,00 per beroepsgroep, afhankelijk van de beroepsgroep. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde beroepsgroep worden de kosten gedeeld door het aantal aanvragen. LET OP: accreditatie moet ruim op tijd voorafgaand aan de training worden aangevraagd.

Voorbeeld casus: domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein

Is het toegestaan persoonsgegevens in het sociaal domein gezamenlijk te registreren in één databestand, zodat de gegevens voor alle medewerkers in het sociaal domein (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) toegankelijk zijn? Deze vraag wordt beantwoord in het door mr. Regina Valk geschreven en hieronder te downloaden artikel “domeinoverstijgende registratie in het sociaal domein”. Het behandelen van dergelijke vragen en praktijkcasussen komen aan de orde in deze training.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!