Bescherming van de privacy vraagt steeds meer van organisaties.

De verplichtingen vanuit de AVG hebben ook consequenties voor de HRM rollen en taken. HRM heeft immers veel met persoonsgegevens te maken en daarnaast ook een rol in bedrijfsprocessen. Wat mag nog wel en wat mag niet meer in het kader van privacy?

In deze module leert de cursist de aspecten van de AVG kennen die voor de HRM processen van belang zijn. Ook komt de relatie met de eisen van overige wetgeving aan de orde waar HRM mee te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het arbeidsrecht.

Doelgroep

  • Iedereen die te maken heeft met HRM processen of een adviserende rol heeft met betrekking tot privacy en HRM processen

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Bewust worden van de do’s en don’ts van privacy in relatie tot HRM processen
  • Privacy binnen de HRM processen kunnen identificeren en plaatsen
  • Privacyrecht een plek kunnen geven in verhouding tot andere wetgeving die van toepassing is
  • Advies kunnen geven over en ondersteuning bieden bij privacy binnen de HRM processen en uitleg kunnen geven over het belang van privacy binnen de bedrijfsprocessen.

Programma

  • Inleiding in de privacy wetgeving
  • Relatie met andere wetgeving die binnen HRM van toepassing is
  • Privacy binnen de HRM processen
  • Toepassen van privacy in HRM processen
  • Casuïstiek uit de praktijk

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Ins en outs rondom logging

20 juni @ 09:30 - 12:30

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

9 oktober @ 13:30 - 16:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.