De huidige AVG bestaat nog steeds uit delen van zijn voorgangers die al decennia geleden geschreven zijn. De reden hiervoor is dat veel open normen nog steeds goed toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld de beoordeling of een organisatie voldoende passende organisatorische en technische maatregelen neemt ten aanzien van zijn verwerkingen. Voor organisaties kan het lastig zijn om te beoordelen of deze open normen goed worden toegepast.

  • Worden de verplichtingen goed nageleefd?
  • Wordt privacy by design en default goed toegepast en is de beveiliging op orde?
  • Wanneer kunnen we als organisatie met zekerheid antwoord geven op deze vragen?  

 De AVG biedt met artikel 42 de mogelijkheid om een certificering aan te vragen over een proces van verwerking, een middel voor verwerking of een daarbij ondersteunend middel zoals een beveiliging te laten toetsen.

In 2023 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de eerste criteria goedgekeurd waarmee een instelling AVG-certificaten mag uitgeven. Het wachten is nu nog op accreditatie van de Raad van Accreditatie voor de initiatiefnemer om daadwerkelijk AVG-certificaten uit te mogen geven.  

In deze training gaan we in op het wettelijke stelsel van AVG-certificeringen. We kijken daarbij naar mogelijkheden die deze certificaten bieden en geven een doorkijk in de goedgekeurde criteria beschreven in de BC 5701. Ook worden er vergelijkingen getrokken met het inrichten van een Privacy Information Management System (PIMS) op grond van de ISO 27701 en waarde van keurmerken zonder bekrachtiging van de AP. 

Ook de huidige stand van zaken rondom certificeringen wordt meegenomen, samen met de bekende initiatieven in Nederland en de actuele certificeringen buiten Nederland. 


Doelgroep

Bedoeld voor privacy professionals, security professionals, kwaliteitsmedewerkers en alle overige geïnteresseerden.   


Programma onderdelen en leeruitkomsten 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • AVG-certificeringstelsel  
  • Keurmerken zonder bekrachtiging AP 
  • Hoofdlijnen van de goedgekeurde criteria BC 5701 
  • Privacy Information Management Systems 
  • Europese mogelijkheden 

De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen over het wel of niet inzetten op AVG-certificeringen.  


PE module Frijlande

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM), Certified Data Protection Officer (CDPO) en/of Certified Chief Information Security Officer (C²ISO) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie (PE) per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.


CPE credits CIPP/E, CIPM en CIPT

In het bezit van een IAPP titel? Na het volgen van deze training kunnen 3 CPE (Continuing Professional Education) punten worden behaald voor het behoud van de titel CIPP/E, CIPM en CIPT.


Bewijs van deelname

Genoemde prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, bewijs van deelname en koffie/thee. Lunch kan bijgeboekt worden voor € 25,00. Alle prijzen zijn excl. btw.


Praktisch

Datum: donderdag 20 juni 2024

Lestijd: 09.30 – 12.30 uur

Docentmr. Regina Valk

Leslocatie: Groningen of Hoogeveen. Bij inschrijving svp leslocatie voorkeur opgeven.

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch om 12.30 uur voor € 25,00 (svp aangeven of u er wel of geen gebruik van wilt maken)

Bewijs van deelname: alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname

IAPP punten: svp bij inschrijving vermelden als u 3 IAPP CPE credits wilt laten toevoegen

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.