OR en privacy in theorie en praktijk

Privacy is niet meer weg te denken van de werkvloer. De OR speelt een belangrijke rol bij het beschermen van de privacy van de werknemers en heeft in haar werkzaamheden op verschillende fronten met privacy issues te maken.

Ten eerste heeft de OR binnen haar eigen processen te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Ten tweede vanuit haar formele wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld als het gaat om beoordeling van cameratoezicht op de werkplek of de verstrekking van personeelsgegevens aan derde partijen.

Ten slotte kan de OR zich een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy. Namelijk door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/de directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau te brengen.

Het is zowel voor de privacy professional, de leidinggevende als de OR-leden zelf, van belang om te weten hoe deze verhoudingen lopen en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Deze training omvat het theoretische kader van privacy en de OR. Je wordt meegenomen vanaf de oorsprong van de wetgever tot de randvoorwaarden voor de uitvoering. Ook ga je praktisch aan de slag met casuïstiek.

In het bezit van het certificaat CIPP/E, CIPM of CIPT? Na afronding van deze opleiding kunnen 3 CPE punten worden aangevraagd bij IAPP. Meer informatie: IAPP credits

Doelgroep

De privacy professional, leidinggevende, OR-lid of overige geïntegreerde die meer wil weten over de achtergrond en theorie van OR& privacy. De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en hierover advies uit te brengen.

Leerdoelen

  • De deelnemer kent de hoofdlijnen van relevante privacy wetgeving voor de OR;
  • De deelnemer weet wanneer een OR betrokken moet worden bij privacy issues;
  • De deelnemer weet hoe een OR de privacy kan borgen voor medewerkers;
  • De deelnemer kan privacy issues binnen de processen van de OR identificeren en duiden aan de hand van privacy wetgeving;
  • De deelnemer heeft inzicht in de mogelijkheden om proactief OR privacy issues te agenderen binnen de organisatie;

Programma

  • Inleiding Privacy recht versus de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
  • Wanneer dient een OR betrokken te worden bij privacy aspecten?
  • Hoe kan de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden de privacy van werknemers borgen?
  • Hoe kan de OR proactief handelen met betrekking tot privacy in de organisatie?
  • Hoe kan de OR privacy proof opereren in haar eigen werkzaamheden?

Na afronding wordt een digitaal bewijs van deelname verstrekt.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

OR en privacy

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

6 juni @ 09:30 - 16:30

Ins en outs rondom logging

20 juni @ 09:30 - 12:30

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

9 oktober @ 13:30 - 16:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.