Voor ieder lid van een Ondernemingsraad (OR) is kennis van privacy recht van onmisbaar belang. De OR speelt namelijk een belangrijke rol bij het beschermen van de privacy van de werknemers en heeft in haar werkzaamheden op verschillende fronten met privacy issues te maken.

Ten eerste heeft de OR binnen haar eigen processen met het verwerken van persoonsgegevens te maken. Ten tweede krijgt de OR met privacy issues te maken vanuit haar formele wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld als het gaat om beoordeling van cameratoezicht op de werkplek of de verstrekking van personeelsgegevens aan derde partijen.

Ten slotte kan de OR zich een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy. Namelijk door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau brengen.

Doelgroep

  • Voor iedereen die meer wil weten over de OR en privacy, je hoeft geen OR lid te zijn.

Leerdoelen

  • De cursist kent de hoofdlijnen van relevante privacy wetgeving voor de OR
  • De cursist kan privacy issues binnen de eigen processen van de OR identificeren en duiden aan de hand van privacy wetgeving
  • De cursist kan privacy issues binnen de organisatie, waarop de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden inspraak in heeft, identificeren en duiden aan de hand van privacy wetgeving
  • De cursist heeft inzicht in de mogelijkheden om proactief privacy issues te agenderen binnen de organisatie

Programma

  • Inleiding Privacy recht en de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
  • Hoe kan de OR privacy proof opereren in haar eigen werkzaamheden?
  • Hoe kan de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden privacy van de werknemers borgen?
  • Hoe kan OR proactief handelen met betrekking tot privacy in de organisatie?
  • Behandeling van casuïstiek uit de praktijk

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

OR en privacy

Eerstvolgende geplande PE-modules

Privacy en HRM

22 juni @ 13:30 - 16:30

ICT recht

5 september @ 13:30 - 16:30

Leren van AP boetes

7 september @ 09:30 - 12:30

Privacy in de zorg

7 september @ 13:30 - 16:30

Intellectueel eigendom

12 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

13 september @ 13:30 - 16:30

Risico gestuurd Privacy Management

14 september @ 09:30 - 12:30

Meer halen uit je data: mag dat?

14 september @ 13:30 - 16:30

Privacy en morele dilemma’s

20 september @ 09:30 - 12:30

Intervisie Privacy Management

20 september @ 12:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!