Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een keuze tussen conflicterende waarden. Je hebt redenen om A te doen, maar ook redenen om B te doen. En je kunt ze niet tegelijk doen, omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen.

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so” (Shakespeare, 1601)

Een moreel dilemma is een waardeconflict en een waardeconflict valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk vooropstelt. Je laat je kennen. Adviezen kunnen soms helpen, maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert waar je voor staat.*

Ook op het gebied van privacy management spelen er morele dilemma’s. Zeker omdat we in het privacy recht ook nog te maken hebben met aantal “open normen”.

Doelgroep

Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Leerdoelen

  • De cursist wordt zich er van bewust dat moraliteit bij privacy vraagstukken een rol speelt.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s in organisaties identificeren.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Programma

Inleiding in ethische theorieën:

  • deugden ethiek;
  • beginselen ethiek;
  • gevolgen ethiek.

Privacy en morele vraagstukken:

  • Link leggen tussen privacy management en ethische theorieën;
  • Casuïstiek uit de praktijk.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Optioneel: lunch voor € 20 extra

Genoemde prijzen zijn excl. btw.

Praktisch

Duur: 1 dagdeel

Locatie: Groningen

Prijs: € 229,00 inclusief digitaal lesmateriaal, bewijs van deelname en koffie/thee. Voor € 20,00 extra kan een lunch worden bijgeboekt. Genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Permanente Educatie module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.