Een moreel dilemma is een bijzondere kwestie van kiezen. Het gaat niet om een alledaagse of technische keuze, maar om een keuze tussen conflicterende waarden. Je hebt redenen om A te doen, maar ook redenen om B te doen. En je kunt ze niet tegelijk doen, omdat de achterliggende waarden elkaar uitsluiten. Of je nu A, B, C of D kiest, je krijgt altijd te maken met negatieve gevolgen.

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so” (Shakespeare, 1601)

Een moreel dilemma is een waardeconflict en een waardeconflict valt niet op te lossen. In het kiezen van de ene waarde boven de andere waarde komt tot uitdrukking welke waarde je werkelijk vooropstelt. Je laat je kennen. Adviezen kunnen soms helpen, maar uiteindelijk is het jouw persoonlijke keuze die demonstreert waar je voor staat.*

Ook op het gebied van privacy management spelen er morele dilemma’s. Zeker omdat we in het privacy recht ook nog te maken hebben met aantal “open normen”.

Doelgroep

Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, er is geen specifieke vooropleiding vereist.

Leerdoelen

  • De cursist wordt zich er van bewust dat moraliteit bij privacy vraagstukken een rol speelt.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s in organisaties identificeren.
  • De cursist kan ethische privacy dilemma’s vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Morele dilemmaspel privacy management

Het morele dilemmaspel privacy management heeft als doel om in een spelvorm via dilemma’s in privacy vraagstukken bewustwording te creëren van ethische normen en waarden. Daarbij draait het bij de deelnemers om de vraag: “Waar ligt jouw grens? Hoe ga jij om met ethische vraagstukken met betrekking tot privacy in jouw werkomgeving?”

Programma

Inleiding in ethische theorieën:

  • deugden ethiek;
  • beginselen ethiek;
  • gevolgen ethiek.

Privacy en morele vraagstukken:

  • Link leggen tussen privacy management en ethische theorieën;
  • Casuïstiek uit de praktijk.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!