Controle op logging en het inzagerecht op logging

Logging is een geautomatiseerde registratie van gegevens om bij te houden welke gebeurtenissen en handelingen binnen een systeem hebben plaatsgevonden.

Iedere organisatie heeft te maken met de verplichting om logging uit te voeren. Ook zal een organisatie keuzes moeten maken over de wijze waarop deze logging gecontroleerd wordt of kan worden. De mate en frequentie van deze controle is afhankelijk van de type data die gelogd wordt. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in zijn boetebesluit voor het Haga Ziekenhuis hierover strenge regels aangegeven.

Vanuit de verzamelde logdata heeft het Europees hof van Justitie het inzagerecht verduidelijkt door uitspraken te doen over het verstrekken van kopieën, functie van het inzagerecht, behandeltermijnen en een nadere uitleg over het transparantiebeginsel.

Bijvoorbeeld een genuanceerde uitspraak die enorm relevant is voor de zorgsector (inzagerecht Wgbo en Wegiz), financiële sector (uitleg van de DNB of verzekeraars over het inzagerecht), bedrijfsleven (arbeidszaken), onderwijs (inzage in toetsresultaten) of overheidsinstanties (Woo-verzoeken).

Als logbestanden onleesbaar zijn voor de betrokkene(n), wat meestal het geval is, dan volstaat een algemene uitleg over waarom gegevens zijn bekeken (en met doelstellingen), de frequentie en tijdstip of -duur waarin het dossier of persoonsgegevens zijn bekeken.

In deze training van één dagdeel gaat mr. Regina Valk in op de regels omtrent logging, de controle op logging en het inzagerecht op logging.

Programma

  • Algemene spelregels van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving ten aanzien van de bepalingen die betrekking hebben op logging en de controle op logging
  • Inzichten van de Autoriteit Persoonsgegevens en jurisprudentie ten aanzien van logging en controle op logging
  • Algemene spelregels van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving ten aanzien van de bepalingen die betrekking hebben op het inzagerecht op logging
  • Inzichten van de Autoriteit Persoonsgegevens en jurisprudentie ten aanzien van het inzagerecht op logging
  • Do’s en don’ts ten aanzien van (controle op) logging en het inzagerecht hierop

Doelgroep

Iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd. 

PE module

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Bewijs van deelname

Genoemde prijs is inclusief (digitaal) lesmateriaal, bewijs van deelname en koffie/thee. Lunch kan bijgeboekt worden voor € 20,00. Alle prijzen zijn excl. btw.

Eerstvolgende geplande PE-modules

ICT recht

7 november @ 13:30 - 16:30

Privacy in de zorg

13 november @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

13 november @ 13:30 - 16:30

Intellectueel eigendom

20 november @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

23 november @ 13:30 - 16:30

Ins en outs rondom logging

17 januari 2024 @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

17 januari 2024 @ 13:30 - 16:30

Privacy en HRM

18 januari 2024 @ 13:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.