Leren van AP boetes

In de afgelopen jaren sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al een flink aantal boetes uitgedeeld. Meestal komen de boetes wel in het nieuws met de hoofdlijnen van de oorzaak van de boete en natuurlijk het Boetebedrag.

Maar wat kunnen we nu leren van deze boetes? Een boete wordt niet zomaar opgelegd en komt altijd met een uitgebreide rapportage over de aanleiding, de wettelijke kaders, de beoordeling en vervolgens een uiteenzetting van de boete.

Tijdens dit dagdeel word je meegenomen in de redenatie van de AP omtrent de verschillende boetebesluiten van de AP. Hieruit volgen een aantal duidelijke beoordelingspunten van de AP waarvan ze verwachten dat iedere organisatie dit voor elkaar heeft. Vanuit het gezegde ‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’, kun jij na deze training jouw organisatie helpen om te voorkomen om dezelfde fouten te begaan en de rechten van betrokkenen beter te behartigen.

Doelgroep

Verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist krijgt inzicht de beoordelingen van de AP;
  • De cursist kan in zijn werkveld punten voor verbetering herkennen en ter sprake brengen op het juiste niveau;

Bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

PE module

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Genoemde prijs is inclusief lesmateriaal en koffie/thee, exclusief btw.

Lunch kan bijgeboekt worden voor € 20,00.

STAP-budget

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!