Bijeenkomst voor privacy professionals over inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van privacy professionals te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Er is ruimte om ervaringen te delen en verbinding te leggen met gelijkgestemden. Alle informatie blijft binnen de groep en wordt niet gedeeld, tenzij anders wordt afgesproken. Gedurende de intervisie wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd waarin iedere deelnemer een bijdrage levert.

De intervisie wordt geleid door een ervaren docent/privacy jurist met veel ervaring in de verschillende sectoren op de werkvloer. 

Werkwijze

Alle deelnemers dienen vooraf casuïstiek in om te bespreken tijdens de bijeenkomst. De ingediende casussen worden van tevoren ter voorbereiding gedeeld met de docent. De ‘eigenaar’ van de ingediende casus is in de lead en dient zijn of haar casus waar nodig toe te lichten. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken.

Doelgroep

Privacy professionals zoals privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, privacy juristen, beleidsmedewerkers met privacy uitvoeringstaken en overige belangstellenden

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist krijgt meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten in zijn werk op privacyvlak
  • De cursist krijgt meer creativiteit vanwege de hulp van andere, bij het oplossen van problemen
  • De cursist krijgt met behulp van (zelf)reflectie, greep op het eigen denk- en leerproces
  • De cursist ontwikkelt zijn communicatievaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen

Permanente Educatie module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Praktisch

Datum: woensdag 20 september 2023 van 13.30 – 16.30 uur 

Duur: 1 dagdeel

Locatie: Groningen of Zwolle

STAP-budget

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alleFrijlande trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving voor vergoeding uit het  STAP-budget in aanmerking.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Privacy en HRM

22 juni @ 13:30 - 16:30

ICT recht

5 september @ 13:30 - 16:30

Leren van AP boetes

7 september @ 09:30 - 12:30

Privacy in de zorg

7 september @ 13:30 - 16:30

Intellectueel eigendom

12 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

13 september @ 13:30 - 16:30

Risico gestuurd Privacy Management

14 september @ 09:30 - 12:30

Meer halen uit je data: mag dat?

14 september @ 13:30 - 16:30

Privacy en morele dilemma’s

20 september @ 09:30 - 12:30

Intervisie Privacy Management

20 september @ 12:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!