Bijeenkomst voor privacy professionals over inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van privacy professionals te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Er is ruimte om ervaringen te delen en verbinding te leggen met gelijkgestemden. Alle informatie blijft binnen de groep en wordt niet gedeeld, tenzij anders wordt afgesproken. Gedurende de intervisie wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd waarin iedere deelnemer een bijdrage levert.

De intervisie wordt geleid door een ervaren docent/privacy jurist met veel ervaring in de verschillende sectoren op de werkvloer. 

Werkwijze

Alle deelnemers dienen vooraf casuïstiek in om te bespreken tijdens de bijeenkomst. De ingediende casussen worden van tevoren ter voorbereiding gedeeld met de docent. De ‘eigenaar’ van de ingediende casus is in de lead en dient zijn of haar casus waar nodig toe te lichten. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken.

Doelgroep

Privacy professionals zoals privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, privacy juristen, beleidsmedewerkers met privacy uitvoeringstaken en overige belangstellenden

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist krijgt meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten in zijn werk op privacyvlak
  • De cursist krijgt meer creativiteit vanwege de hulp van andere, bij het oplossen van problemen
  • De cursist krijgt met behulp van (zelf)reflectie, greep op het eigen denk- en leerproces
  • De cursist ontwikkelt zijn communicatievaardigheden zoals luisteren, samenvatten en doorvragen

Permanente Educatie module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

Praktisch

Duur: 1 dagdeel

Locatie: Groningen of Zwolle

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.