Het inbedden van privacy en gegevensbescherming in de bedrijfsvoering kan niet uitsluitend plaatsvinden op basis van de open normen die de AVG hanteert.

Om privacy en gegevensbescherming onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoerings-, werkprocessen en projectuitvoering is een nadere invulling nodig aan de hand van beleids- en uitvoeringskaders. De meest voor de hand liggende zijn kaders op het gebied van interne privacy, informatiebeveiliging en autorisaties maar in de gemiddelde organisatie is een uitgebreid stelsel nodig.

In deze module komen naast de voor de hand liggende kaders ook bijzondere vormen aan bod waar rekening mee moet worden gehouden en wie daarbij binnen de organisatie welke rol en verantwoordelijkheid heeft.

Expliciet komt beleid aan bod voor de concretisering van privacy by design en privacy by default. Tevens komt aan bod hoe, rekening houdend met sectorale of branchegerichte normen en standaarden, het best op de samenhang daarvan kan worden gestuurd en hoe beleid en kaders het best ontwikkeld kunnen worden.

Doelgroep

 • privacy professionals;
 • beleidsmakers;
 • management.

Leerdoelen

 • De cursist weet te beredeneren welke open normen van de AVG nader geregeld moeten worden en welke relevante normen, standaarden daarbij een rol spelen.
 • De cursist weet te schetsen voor welke onderwerpen ten aanzien van privacy en gegevensbescherming, beleid en uitvoeringskaders ontwikkeld moeten worden en wie binnen de organisatie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Expliciet komt daarbij beleid ten aanzien van privacy by design en privacy by default aan bod.
 • De cursist weet hoe beleid en kaders opgebouwd dienen te worden.

Programma

 • Welke open normen kent de AVG?
 • De belangrijkste beleids- en uitvoeringskaders waarmee privacy en gegevensbescherming nader ingevuld worden.
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
 • Inleiding in het opzetten van beleid waaronder voor privacy by design en privacy by default.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.


Permanente Educatie (PE/CPE)

Het doel van Permanente Educatie (Continuing Professional Education) is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil houden en verbreden of verdiepen, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd.

Na afronding van deze module:

 1. verleng je jouw Frijlande titel CPM en/of CDPO met 1 jaar
 2. kun je, als je in het bezit bent van een certificaat van IAPP zoals CIPP/E,  3 CPE credits laten bijschrijven

Als je van een of van beide opties gebruik wilt maken,  kun je dit bij inschrijving voor deze training aangeven.


Frijlande titel CPM en CDPO

Frijlande biedt door CPION geaccrediteerde post-hbo opleidingen aan. Na succesvolle afronding verstrekt de Stichting Post-hbo Nederland een officieel post-hbo diploma. Na het behalen van het diploma post-hbo Privacy Management mag gedurende 1 jaar de titel Certified Privacy Manager (CPM) worden gevoerd, op basis van het diploma post-hbo Data Protection Officer de titel Certified Data Protection Officer (CDPO). Het gebruik van de titel kan steeds verlengd worden door jaarlijks een Frijlande PE module te volgen.

Eerstvolgende geplande PE-modules

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

STARTGARANTIE: theoretisch kader DPIA

9 oktober @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.