Bij het ontwikkelen van nieuw beleid, nieuwe procedures of processen waarin persoonsgegevens een rol spelen, is zicht krijgen op privacy risico’s van belang, om op basis daarvan mitigerende maatregelen te kunnen nemen. De wetgever heeft daarvoor de DPIA (Data Protection Impact Assessment) als instrument aangewezen.

‘Haal meer uit een DPIA’ gaat verder dan het geven van uitleg over de werking van een DPIA, wanneer een DPIA verplicht is en wie welke rol bij de uitvoering vervult.

Door dieper in te gaan op de bedoeling van de wetgever, wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.

Gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid, wordt invulling gegeven aan:

 • het herkennen en adequaat beschrijven van de belangen van majeure stakeholders
 • het detecteren van voorgenomen verwerkingen en verwerkingsdoeleinden
 • het beoordelen van de rechtmatigheid van de voorgenomen verwerkingen
 • het beschrijven en labelen van risico’s voor betrokkenen;
 • het formuleren, adresseren en beleggen van passende mitigerende maatregelen
 • het formuleren van restrisico’s.

Doelgroep

De privacy professional die meer uit de opzet en uitkomsten van DPIA’s wil halen.

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

 • De aspecten van het organiseren van een DPIA weten te benoemen, wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en wanneer een DPIA verplicht moet worden uitgevoerd
 • Een DPIA weten te organiseren en uit te voeren, rekening houdend met de verschillende belangen
 • Weten hoe het opzetten en uitvoeren van een DPIA onderdeel kan zijn van het beleids-, voorzieningen- en projectenvoortbrengingsproces van de organisatie

Programma:

 • Wat en waarom een DPIA en wanneer is deze verplicht?
 • Inleiding in het proceskader voor het opzetten en uitvoeren van DPIA’s zoals de overheid die hanteert
 • Toepassen van het proceskader in casuïstiek, met de verschillende belangen van het management, van de uitvoering en van de betrokkenen als invalshoek
 • Rapporteren en verantwoording afleggen over de resultaten van een uitgevoerd DPIA

Er is voor dit proceskader gekozen, omdat deze in de opzet en het gebruik heel praktisch is.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is exclusief btw en inclusief alle kosten.

Inschrijven
Brochure
Informeer mij
Inschrijven

Eerstvolgende geplande PE-modules

PE: Haal meer uit een DPIA

5 oktober @ 09:00 - 12:30

PE: Secundair (her)gebruik van data

4 november @ 09:30 - 18 november @ 12:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Bel mij terug
Bericht sturen
Offerte