De PE module “Haal meer uit een DPIA” (1 dagdeel) gaat verder dan het geven van uitleg over de werking en uitvoering van een DPIA.

Door dieper in te gaan op de bedoeling van de wetgever, wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.

Gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid, wordt invulling gegeven aan:

 • Het herkennen en adequaat beschrijven van de belangen van majeure stakeholders.
 • Het detecteren van voorgenomen verwerkingen en verwerkingsdoeleinden.
 • Het beoordelen van de rechtmatigheid van de voorgenomen verwerkingen.
 • Het beschrijven en labelen van risico’s voor betrokkenen.
 • Het formuleren, adresseren en beleggen van passende mitigerende maatregelen.
 • Het formuleren van restrisico’s.

Er is voor dit proceskader gekozen, omdat deze in de opzet en het gebruik heel praktisch is.

Doelgroep

De privacy professional die meer uit de opzet en uitkomsten van DPIA’s wil halen.

Leerdoelen

 • De aspecten van het organiseren van een DPIA weten te benoemen, wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft en wanneer een DPIA verplicht moet worden uitgevoerd.
 • Een DPIA weten te organiseren en uit te voeren, rekening houdend met de verschillende belangen.
 • Weten hoe het opzetten en uitvoeren van een DPIA onderdeel kan zijn van het beleids-, voorzieningen- en projectenvoort-brengingsproces van de organisatie.

Programma

 • Wat en waarom een DPIA en wanneer is deze verplicht?
 • Inleiding in het proceskader voor het opzetten en uitvoeren van DPIA’s zoals de overheid die hanteert.
 • Toepassen van het proceskader in casuïstiek, met de verschillende belangen van het management, van de uitvoering en van de betrokkenen als invalshoek.
 • Rapporteren en verantwoording afleggen over de resultaten van een uitgevoerd DPIA.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Inschrijven
Brochure
Informeer mij
Inschrijven

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!
Bel mij terug
Bericht sturen
Offerte