Aan de slag met een DPIA

Deze training is het vervolg op de training ‘Risicogebaseerde aanpak AVG‘ met het theoretisch kader van de verplichting voor de uitvoering van DPIA’s, vanaf de oorsprong van de wetgever tot de randvoorwaarden voor de uitvoering.

In ‘Aan de slag met een DPIA’ ga je praktisch aan de slag met het uitvoeren van DPIA’s. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.

De praktische uitvoering is gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid. Er is voor dit proceskader gekozen, omdat deze in de opzet en het gebruik heel praktisch is.

Er wordt in de training invulling gegeven aan:

 • het herkennen en adequaat beschrijven van de belangen van majeure stakeholders;
 • het detecteren van voorgenomen verwerkingen en verwerkingsdoeleinden;
 • het beoordelen van de rechtmatigheid van de voorgenomen verwerkingen;
 • het beschrijven en labelen van risico’s voor betrokkenen;
 • het formuleren, adresseren en beleggen van passende mitigerende maatregelen;
 • het formuleren van restrisico’s.

In het bezit van het certificaat CIPP/E, CIPM of CIPT? Na afronding van deze opleiding kunnen 3 CPE punten worden aangevraagd bij IAPP. Meer informatie: IAPP credits


(C)PE module

Gediplomeerden post-hbo Privacy Management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo Data Protection Officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO).

Om de titel(s) te behouden moet jaarlijks minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie (PE) worden gevolgd om de titel steeds met één jaar te verlengen. Deze cursus geldt als PE module.


Doelgroep

De privacy professional die meer uit de opzet en uitkomsten van DPIA’s wil halen.

Leerdoelen

 • Een DPIA weten te organiseren en uit te voeren, rekening houdend met de verschillende belangen.
 • Weten hoe het opzetten en uitvoeren van een DPIA onderdeel kan zijn van het beleids-, voorzieningen- en projectenvoortbrengingsproces van de organisatie.

Programma

 • Inleiding in het proceskader voor het opzetten en uitvoeren van DPIA’s zoals de overheid die hanteert.
 • Toepassen van het proceskader in casuïstiek, met de verschillende belangen van het management, van de uitvoering en van de betrokkenen als invalshoek.
 • Rapporteren en verantwoording afleggen over de resultaten van een uitgevoerd DPIA.

Deelname eis ‘Aan de slag met een DPIA’

Deelnemers moeten de training ‘Theoretisch kader DPIA (risicogebaseerde aanpak AVG)‘ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

Praktisch

Lestijd: 13.30 – 16.30 uur

Docent: Michel Boot, Functionaris Gegevensbescherming en associé van Frijlande

Leslocatie: Groningen of Zwolle. Bij inschrijving svp leslocatie voorkeur opgeven.

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch om 12.30 uur voor € 25,00 (svp bij inschrijving doorgeven)

Bewijs van deelname: alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Ins en outs rondom logging

20 juni @ 09:30 - 12:30

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

5 september @ 09:30 - 16:30

Zin en onzin van privacy certificering

12 september @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

12 september @ 13:30 - 16:30

ICT recht

19 september @ 13:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

9 oktober @ 13:30 - 16:30

OR en privacy

24 oktober @ 09:30 - 12:30

Intellectueel eigendom

24 oktober @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

6 november @ 13:30 - 16:30

Privacy versus AI

20 november @ 09:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.