Verwerken van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening en bewindvoering

Cliënten in de schuldhulpverlening en bewindvoering bevinden zich in een kwets­bare en afhankelijke positie. Voor jou als schuldhulpverlener of bewind­voer­der is het dus van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van cliënten. Juist ook omdat vaak meerdere partijen een rol hebben in de uitvoering van je werk en omdat het vertrouwen van je cliënt essentieel is voor je werk­zaam­heden. Als schuldhulpverlener of bewindvoerder moet je dus weten wat je wel en niet met de persoonsgegevens van cliënten mag doen. Uiteraard moeten de spel­regels in onder meer het Burgerlijk wetboek, de Wet gemeentelijke schuld­hulp­verlening, de Faillissements­wet en de Wet schuldsanering natuurlijke personen, nageleefd worden. Maar omdat je werkt met gevoelige persoons­gegevens, zijn ook de ver­plich­tingen en de beginselen van de Algemene verordening gegevens­bescher­ming essentieel.

In deze permanente educatiemodule van Frijlande neemt een praktijkspecialist op het gebied van schuldhulpverlening en bewindvoering je mee in wat de privacy­wet­geving betekent voor je werk. Centraal daarbij staat het aanreiken van een werkbare manier van werken waarmee je je tevens houdt aan de privacywetgeving. De cursus is praktisch opgezet en interactief door het uitvoeren van kleine opdrachten en het voeren van discussies. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen vanuit je eigen uit­voerings­praktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden verricht als schuld­hulp­ver­lener, inkomensbeheerder, curator,  Wsnp-bewindvoerder of bescher­mings­bewind­voerder.

Leerdoelen

Na deze cursus ken je de verplichtingen en beginselen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG en kun je die toepassen, ook in samen­hang met de bijzondere wet- en regelgeving die op je werk van toepassing zijn. Als deelnemer weet je wat van de organisatie wordt verwacht en waar je je in het dagelijks werk aan moet houden.

Programma

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • De uitgangspunten van de AVG waaronder:
  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Wanneer mag ik (bijzondere) persoonsgegevens verwerken?
  • Waar moet ik me aan houden bij het verwerken?
 • Specifieke wet- en regelgeving en hoe die zich verhoudt tot de AVG en de UAVG.
 • Belangrijke verwerkingsprocessen binnen de schuldhulpverlening/bewindvoering;
 • Wat betekent de AVG voor mijn praktijk?
 • Verplichtingen voor de schuldhulpverlener/bewindvoerder (o.a. verwerkingen­register);
 • De rechten van mijn cliënt (en mijn invloed daarop).
 • Met wie mag ik wel en niet informatie delen?
 • Wanneer moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten?
 • Hoe ga ik om met datalekken en wanneer moet ik ze melden?
 • Wanneer moet ik een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doen?
 • Hoe lang mag ik persoonsgegevens bewaren?
 • Welke risico’s loop ik als ik me niet aan mijn verplichtingen houdt?

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is exclusief btw en inclusief alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!