Verwerken van persoonsgegevens bij incassowerkzaamheden en beslag- en executierecht

Het overgaan tot incasso, beslaglegging of overige executiewerkzaamheden is ingrijpend voor de betrokkenen.

Het is dan ook van belang daarbij de wettelijke spelregels in acht te nemen, zoals die onder andere zijn vastgelegd in het Burgerlijk wetboek, de Wet Incasso Kosten, het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet.

Er wordt met gevoelige (financiële) persoonsgegevens gewerkt. Dit is de reden dat er aan de verplichtingen en de beginselen van de AVG moet worden voldaan.

In deze training nemen praktijkspecialisten op het gebied van incasso- en deurwaarderswerkzaamheden de deelnemer mee in hoe de privacy bepalingen zich verhouden tot de branche gerelateerde wetgeving. Rechtmatig handelen en het aanreiken van een praktische manier van werken staat centraal.

De training is op een interactieve manier opgezet. Door het uitvoeren van kleine opdrachten en het voeren van discussies ontstaat een levendige en leerzame cursus. De ervaring is dat deelnemers dit erg waarderen en de opgedane kennis beter in de praktijk kan worden toegepast.

Doelgroep

De training is niet alleen bedoeld voor een ieder die credit en/of incassowerkzaamheden verricht, maar ook voor degene die ambtshalve, bijvoorbeeld in de rol van advocaat of gerechtsdeurwaarder werkzaamheden verricht in het kader van beslag- en executierecht.

Iedere deelnemer kan na afloop de wetgeving goed en praktisch toepassen op de eigen organisatie. Daardoor weet de deelnemer wat van de organisatie wordt verwacht en wat ten aanzien van het dagelijks werk in acht genomen moet worden.

Leerdoelen/programma

In de module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG):
  • definities;
  • wanneer van toepassing;
  • beginselen gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens;
  • verplichtingen voor de organisatie; rechten van betrokkenen.
 • Hoe specifieke wet- en regelgeving zich verhoudt tot de AVG en de UAVG.
 • Het schetsen van verwerkingsprocessen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt:
  • de belangrijkste in- en outputstromen;
  • welke actoren zijn er met welke juridische rollen;
  • welke (landelijke) systemen en toepassingen (zoals het beslagregister) spelen een rol.
 • Nadere invulling van de verplichtingen:
  • vullen en onderhouden van het register van verwerkingsactiviteiten;
  • brancheafspraken en -regels (zoals de gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming van persoonsgegevens);
  • uitvoeren van dataprotectie impact assessments.
 • Nadere invulling van de beginselen:
  • grondslagen voor de verwerkingen die worden gedaan;
  • doelbinding en verenigbare doelen;
  • delen, verstrekken en ketensamenwerking;
  • bewaren.
 • Invloed op de rechten die betrokkenen hebben:
  • transparantie;
  • welke rechten gelden onverkort;
  • welke rechten kunnen en mogen worden ingekort;
  • Wanneer niet of maar deels aan de verplichtingen wordt voldaan: wat is het risicoperspectief voor de organisatie?

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Docent: Vincent Dijkhof, toegevoegd gerechtsdeurwaarder, geregistreerd privacy manager

Genoemde prijs is exclusief btw en inclusief alle kosten.

Eerstvolgende geplande PE-modules

Leren van AP boetes

13 februari @ 09:30 - 12:30

Privacy in de zorg

13 februari @ 13:30 - 16:30

Meer halen uit je data: mag dat?

23 februari @ 09:30 - 12:30

OR en privacy

23 februari @ 12:30 - 16:30

Aan de slag met een DPIA

18 april @ 13:30 - 16:30

Privacy in de zorg

16 mei @ 09:30 - 12:30

Leren van AP boetes

16 mei @ 13:30 - 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of worden er specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Voorbeelden zijn o.a. awareness programma's voor de gehele organisatie. We vernemen graag uw wensen. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan!