Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

Organisaties en bedrijven moeten op een verantwoorde manier omgaan met de persoonsgegevens van hun personeel, klanten of de mensen aan wie zij een dienst verlenen. Zij hebben een verantwoordingsplicht, ze moeten bijvoorbeeld goed vastleggen welke gegevens zij verwerken, met welk doel, hoe lang zij die gegevens bewaren, dat zij de gegevens goed beveiligen en met wie ze de gegevens delen.

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp’ers en mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG en kan (zeer hoge) geldboetes uitdelen als de AVG wordt overtreden.

In de 2-daagse Basismodule privacy management wordt met behulp van het boek “Privacy wijzer” en het 5-stappenmodel van Frijlande een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk.

Leerdoel

Er wordt geleerd hoe privacy vraagstukken in de eigen organisatie op een projectmatige en veranderkundige manier doorgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het privacy management procesmodel en het 5-stappenmodel.

Voor wie?

 • Iedereen die meer wil weten over de basis van privacy en de AVG
 • Degene die opgeleid wil worden tot privacy manager of Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer), maar nog twijfelt over deelname aan de registeropleiding Post-hbo privacy management van Frijlande

Toelatingseisen

Geen.

Lesmateriaal

De Basismodule is inclusief lesmateriaal, het boek “Privacy wijzer”, koffie/thee en lunch.

Het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. In het leslokaal is wifi aanwezig. Deelnemers aan de training krijgen toegang tot het Leerportaal op de website.

Bewijs van deelname

Na afronding ontvangt de deelnemer een digitaal bewijs van deelname.

Maatwerk en in-company

Frijlande kan de Basismodule ook als maatwerk en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie gebruikt en er kunnen specifieke thema’s behandeld worden. Voor in-company en maatwerktrainingen gelden afwijkende prijzen.

Registeropleiding Post-hbo privacy management

Als na afronding van de Basismodule wordt ingeschreven voor de registeropleiding Post-hbo privacy management, dan geeft Frijlande € 500 korting op de Post-hbo opleiding. Voor de Post-hbo opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist.

Het privacy management procesmodel

Om aan de AVG regelgeving te voldoen moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen, maar is ook de juiste mindset nodig bij zowel management als medewerkers.

Frijlande heeft daarom het privacy management procesmodel ontwikkeld.

Deze procesmatige werkwijze wordt uitgelegd in het boek “Privacy wijzer” en dit boek is de basis van de 2-daagse Basismodule privacy management.

Het privacy management procesmodel is bedoeld voor het opzetten, organiseren en uitvoeren van privacy management opdrachten met een projectmatig en veranderkundig karakter. Het model is toepasbaar voor zowel kleine opdrachten als voor omvangrijke projecten en kan sectorspecifiek gemaakt worden.

Het 5-stappen model van Frijlande

 1. Wat weet je over privacy management?
 2. Welke gegevens verwerkt jouw organisatie?
 3. Hoe heeft jouw organisatie privacy management geregeld?
 4. Wat moet nog georganiseerd worden om compliant te zijn?
 5. Wat ga jij voor jouw organisatie doen op het gebied van privacy?

Inhoud

In de 2-daagse training wordt kennisgemaakt met de basis van privacy management en aandacht besteed aan onder meer:

 • het Frijlande privacy management procesmodel
 • het Frijlande 5-stappenmodel
 • de wet AVG en de Uitvoeringswet AVG
 • informationele privacy
 • het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens
 • persoonsgegevens en risicoklassen
 • de rechten van betrokkenen
 • verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
 • morele dilemma’s
 • privacy management en het belang van projectmanagement
 • privacy management en het belang van verandermanagement
 • de functies:
  • Functionaris Gegevensbescherming
  • privacy manager
  • informatiebeveiligingsfunctionaris
 • privacybeleid, privacyreglement en privacystatement
 • datalek
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 • dataminimalisatie
 • anonimiseren en pseudonimiseren

Tijdens de lesdagen is ook ruimte om praktijkvoorbeelden van de deelnemers te bespreken met de groep en docent.

Kosten

De prijs is € 895,00 exclusief btw voor 2 dagen training, inclusief (digitaal) lesmateriaal, koffie/thee en lunch. Er zijn geen bijkomende kosten.

De eerstvolgende geplande basis modules

STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

27 mei @ 09:30 - 3 juni @ 16:30

Basismodule privacy management

4 september @ 09:30 - 11 september @ 16:30

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, een opleidingsadvies of een vrijblijvende offerte willen? Neem dan nu contact op, we helpen u graag verder.

Liever op maat of in-company?

Frijlande kan veel van haar opleidingen en trainingen ook op maat en/of in-company verzorgen. Er worden dan praktijksituaties uit uw eigen organisatie gebruikt of er worden specifieke thema's en modules in vaardigheden en technieken toegevoegd. Bijvoorbeeld awareness programma's voor de gehele organisatie. We maken graag een offerte.