Frijlande heeft deze week de door het UWV getekende “Raamovereenkomst Inkoopkader Scholingsdiensten 2021” ontvangen. Deze vervangt de huidige overeenkomst “Inkoopkader Scholing UWV 2011”. Het UWV inkoopkader ondersteunt bij re-integratie naar werk.

Het UWV is de overeenkomst met Frijlande aangegaan omdat de Post-hbo opleiding privacy management van Frijlande aan alle door het UWV gestelde eisen voldoet. De opleiding is zeer geschikt als omscholingstraject, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Als je een UWV-uitkering ontvangt zijn er mogelijkheden om de opleiding (deels) op grond van het Scholingsbudget vergoed te krijgen door het UWV, als je een werkervaringsplek vindt met een baangarantie.

Verwacht wordt dat de deelnemer aan de opleiding zelf op zoek gaat naar een geschikte werkervaringsplek, maar Frijlande krijgt ook regelmatig opdrachten uit haar netwerk.

Onder “testimonials” vind je een aantal omscholingsverhalen.

Het unieke in de Post-hbo opleiding van Frijlande is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.


Privacy management: vakgebied met arbeidsmarktperspectief

Omdat elke organisatie sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 AVG-proof moet zijn, is er een vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief. Alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en bedrijven/organisaties die met persoonsgegevens werken zijn o.a. verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst te hebben of in te huren.

De Post-hbo opleiding privacy management richt zich niet uitsluitend op deze functie, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij en/of taken hebben op het gebied van privacy. Afgestudeerden mogen zich dan ook ‘privacy managers’ noemen.

Frijlande houdt een diplomaregister bij met kandidaten die zijn geslaagd voor de registeropleiding Post-hbo privacy management. De opleiding is geaccrediteerd door CPION, onderdeel van Lloyd’s register en heeft daarmee een officieel erkende status. De opleiding van Frijlande is de enige door het CPION geaccrediteerde Post-hbo opleiding op het gebied van privacy in Nederland.


Uitgebreide informatie:


Vragen? secretariaat@frijlande.nl of 05 98 62 65 00