25 oktober 2021: van start met de opleiding post-hbo Information Security Management Professional (ISMP) met Marc Willemstein, Isabel Benjamins, Ivar den Hollander, Johan Harkema, Annabel Solomon, Maureen Wieringa, Olga Welsing, Arnoud Niessen en de docenten Erik Rutkens en Jasper de Vries.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens, waardoor het maken van afgewogen keuzes over de beveiliging ervan meer en meer centraal komen te staan.

De praktijkgerichte registeropleiding post-hbo ISMP van Frijlande leert hoe informatiebeveiligings-vraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. De opleiding reikt daarom ook veranderkundige inzichten en elementen van projectmatig werken aan die kunnen helpen de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te implementeren.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

De opleiding heeft het predicaat registeropleiding gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO), na een positief advies van de toetsingscommissie van het CPION (Lloyd’s register), de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van post initiële opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predicaat, dat uitsluitend door de SPHBO kan worden verleend. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een officieel erkend post-hbo diploma.

De opleiding richt zich op privacy managers, informatiebeveiligingsfunctionarissen, interne compliance toezichthouders en adviseurs, projectmanagers en andere bij privacy en data security betrokken medewerkers.

De volgende opleiding gaat van start op 28 februari 2022.

Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie over de opleiding, het lesrooster en om in te schrijven. Bericht ontvangen als er een informatiebijeenkomst wordt gepland? Stuur dan een mail naar secretariaat@frijlande.nl of bel 05 98 62 65 00.