Het STAP-budget geeft recht op € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Het is een landelijke regeling vanuit de overheid en bedoeld om goed inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt.

Alle Frijlande trainingen en opleidingen komen voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

In 2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Per aanvraagtijdvak is een gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Als het budget op is, is aanvragen niet meer mogelijk in dat tijdvak.

Op 1 juli 2022 start het volgende aanvraagtijdvak. Ervaring leert dat het budget elk aanvraagtijdvak al binnen enkele dagen op is.

Let op: om op 1 juli een STAP-budget aanvraag te kunnen indienen voor een training of opleiding die vóór 1 december 2022 start, is een STAP-aanmeldingsbewijs van de opleider nodig.

Zorg daarom dat u vóór 1 juli 2022 in het bezit bent van het STAP-aanmeldingsbewijs van Frijlande.

Zonder dit bewijs kunt u géén budget aanvragen. Als u het Frijlande aanmeldingsbewijs tijdig in uw bezit heeft, weet u zeker dat u op dag 1 van het aanvraagtijdvak om 10.00 uur een STAP-aanvraag kunt indienen.


2-daagse Basismodule privacy management

De Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt om persoonsgegevens goed te beveiligen.
De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen.
Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp’ers en mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

In de 2-daagse praktijkgerichte training “Basismodule privacy management” met docente mr. Regina Valk wordt met behulp van het boek de “Privacy wijzer” en het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met de privacy wet- en regelgeving.
Er wordt geleerd hoe privacy vraagstukken in de eigen organisatie op een projectmatige manier aangepakt kunnen worden.

De Basismodule kost € 895 + 21% btw = € 1.082,95. Als het STAP-budget wordt toegekend, hoeft de cursist zelf nog slechts € 82,95 aan Frijlande betalen.

De volgende Basismodule vindt plaats op maandag 5 en 12 september 2022

Als na afronding van de Basismodule besloten wordt deel te gaan nemen aan de post-hbo opleiding privacy management, dan geeft Frijlande ook nog eens € 500 korting op de post-hbo opleiding.

Meer weten? 
bel: 05 98 62 65 00
of mail: secretariaat@frijlande.nl