Het systeem van rekeningrijden dat het kabinet gaat voorbereiden kent tal van haken en ogen. Onderbelicht bleef tot nog toe de schending van de privacy van miljoenen automobilisten, want het gaat om een heffing op basis van tijd en plaats. Het is de Staat die dan inzicht krijgt wie wanneer en waar is in Nederland.

Het klimaatakkoord vermeldt hierover: „Privacy is nadrukkelijk een aandachtspunt dat zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.” Een systeem van kilometerheffing gaat hoe dan ook gepaard met een controlerende techniek waarmee op ongekende schaal de persoonlijke levenssfeer van miljoenen burgers wordt aangetast.

Tien jaar geleden sneuvelde een eerder plan, mede vanwege zorgen over massale privacy-inbreuken. De Raad van State oordeelde destijds vernietigend over het toenmalige systeem, waarbij miljoenen auto’s zouden worden voorzien van een ’spionagekastje’. Persoonlijk rijgedrag zou opvraagbaar zijn voor politie, justitie en geheime diensten. (Bron: Telegraaf)