Vorige maand maakte RTL Nieuws bekend dat het voor bedragen van 50 tot 150 euro mogelijk is om de naam en het adres te krijgen dat bij een kenteken hoort. De RDW is daarom samen met de politie een onderzoek gestart naar misbruik van het kentekenregister.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelt dat nog niet is vastgesteld dat er daadwerkelijk persoonsgegevens rechtstreeks uit het kentekenregister illegaal worden verhandeld.

Iedereen kan gegevens uit het kentekenregister opvragen, zoals het merk van de auto, de vervaldatum van de APK en het bouwjaar, maar zodra het om gevoelige gegevens gaat, zoals namen en woonadressen, kunnen alleen bepaalde organisaties, zoals politie, Belastingdienst, CJIB en gemeenten toegang krijgen. De RDW houdt geen toezicht op hun toegang.

Ook verzekeraars, advocaten en deurwaarders hebben toegang tot deze gevoelige gegevens, hun toegang wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de RDW.

Net als de RDW moeten de organisaties die gebruik kunnen maken van het kentekenregister voldoen aan de eisen die de overheid daar aan stelt, met name vanuit privacy bescherming. Burgers moeten er immers van uit kunnen gaan dat hun privacy gevoelige gegevens veilig zijn bij de overheid.

Wat betreft het gebruik van het kentekenregister door de RDW zelf, wordt op persoonsniveau gelogd wie wanneer, voor welke taak en welk kenteken heeft bevraagd.

De RDW onderzoekt nu de loggegevens om te bezien of, en zo ja, door welke organisatie(s) aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Lees hier het volledige artikel: RDW logt opvragen van kentekens

Bron: RTL nieuws, 23 juli 2019

Loggen
Loggen is het bijhouden van gegevens. Met loggen kan een organisatie/bedrijf in het eigen systeem/register zien wie wanneer wat gedaan heeft.
Met loggen van gegevens en de analyse daarvan, kunnen ook nieuwe inzichten worden verkregen op het gebied van bijvoorbeeld trends.