šŸ‘‰Ā 10 februari 2022: van start met de opleiding post-hbo privacy management metĀ Karma Deinum, Gillian Amatdanom-de Vries, Mattijs Ekkers, Mirthe van Dort-Hennevelt, Silvia Mekenkamp-Faber, Ahmed Hashemi, Eenje van Wijngaarden, Nicolle Pieters en docentĀ Jan de Wit.

De opleidingĀ post-hbo privacy managementĀ leidt op tot geregistreerd privacy manager en richt zich op alle functionarissen die betrokken zijn bij, verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy, zoals de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Het is de enige door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO, onderdeel van CPION, Lloydā€™s Register) geaccrediteerde Post-hbo registeropleiding in Nederland op het gebied van privacy.

De privacywet AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van personeel, klanten of de mensen aan wie zij een dienst verlenen. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzpā€™ers en mkb.

De praktijkgerichte opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren. De opleiding is zo ontwikkeld dat deze is toe te passen in alle soorten organisaties.

Door de komst van de AVG is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan. De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Frijlande heeft ook een scholingsovereenkomst met het UWV: ā€˜Raamovereenkomst Inkoopkader Scholingsdiensten 2021ā€™, dit inkoopkader ondersteunt bij re-integratie naar werk. ā€œSpecialist op het gebied van privacyā€ en ā€œsecurity specialistā€ staan op de UWV kansrijke beroepenlijst.


Basismodule privacy management

Twijfel je nog of de Post-hbo opleiding privacy management bij jou past, dan kan ook eerst de 2-daagse Basismodule privacy management worden gevolgd. Als na afronding van de Basismodule besloten wordt om deel te gaan nemen aan de Post-hbo opleiding, dan geeft Frijlande ā‚¬ 500 korting op de post-hbo opleiding.

De volgende Basismodule is gepland opĀ woensdag 11 + 18 mei 2022, er kan nog worden ingeschreven.


šŸ‘‰ De volgende post-hbo opleiding gaat van start opĀ 6 oktober 2022.

šŸ‘‰ Meer weten over de opleiding? Het lesrooster? Of bericht ontvangen als er een informatiebijeenkomst wordt gepland?

secretariaat@frijlande.nl
05 98 62 65 00